Відділ використання агроресурсного потенціалу

Відділ використання агроресурсного потенціалу – завідувач відділу кандидат сільськогосподарських наук Сайдак Роман Васильович.

Сайдак Роман Васильович
кандидат сільськогосподарських наук. Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus Google Академія

Основні напрями роботи:
– розробка науково-технологічних основ раціонального використання агроресурсів в агросфері України;
– розробка методології оцінки та районування агроресурсного потенціалу території України;
– розробка наукових основ використання та поширення в Україні с.-г. меліорацій з урахуванням агроресурсного потенціалу територій;
– вивчення закономірностей формування продуктивності польових культур з урахуванням агрокліматичних факторів;
– розробка алгоритмів та моделей прогнозування продуктивності польових культур в залежності від агрометеорологічних та агротехнічних факторів;
– формування та ведення баз даних агроресурсного забезпечення виробництва;
– математичне моделювання та прогнозування в землеробстві;
– експерт-дорадник з питань землеробства.
Має понад 60 друкованих праць.
Основні праці:
1. Сайдак Р.В. Оцінка території України за рівнями сприятливості агрометеорологічних та природних ресурсів для вирощування озимої пшениці // Меліорація і водне господарство.- 2004.- Вип. – 9.
2. Сайдак Р.В. Вплив агрометеорологічних та агротехнічних чинників на рівень і сталість продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Південного Степу//Меліорація і водне господарство.- 2009.- Вип. – 97. С.261 – 271.
3. Сайдак Р.В. Сівозмінний фактор як засіб оптимізації водно-поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту//Вісник аграрної науки. – 2013. – №2. – С. 10-13.
4. Ромащенко М.І., Гринь Ю.І., Сайдак Р.В. Методичні аспекти розрахунку компенсації витрат сільгоспвиробникам за використання води для зрошення//Меліорація і водне господарство.- 2013.- Вип. – 100, том 1. С. 18 – 26.
5. Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Методика оцінки ефективності агротехнологій з урахуванням гідротермічних умов/ Ю.Тараріко, Р.Сайдак, Ю.Сорока// – К.: Аграр.наука, 2013. – 64 с.
6. Сайдак Р.В. Зависимость эффективности удобрений с учетом гидротермических условий / Р.В. Сайдак // Агроекол. журн. – 2014. – № 4. – С. 74 – 78.
7. Saydak R.V. Vertical infiltration of moisture and nitrogen in sod-podzolic periodically water-logged soils / R.V. Saydak, Y.O. Tarariko // News of Science and Education – Science and Education, England – 2014. – № 20 (20). – С. 45 – 49.

Профіль Google Академія

Comments are closed.