Програма Міжнародної науково-практичної конференції «ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ»

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО МЕЛІОРАТОРІВ ТА ВОДОГОСПОДАРНИКІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ КОМІСІЇ ПО ІРРИГАЦІЇ І ДРЕНАЖУ

ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції

«ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
ТА МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ»

22 березня 2013 р.

Україна
м. Київ

Місце проведення конференції:
конференц-зал Інституту водних проблем і меліорації (7 поверх), вул. Васильківська, 37

800-1000 − реєстрація учасників (перед входом у конференц-зал та актовий зал, 2 та 7 поверх)
1000-1200 – відкриття конференції та пленарне засідання (конференц-зал, 7 поверх)
1200-1300 – обідня перерва
1300- 1700 – засідання секцій (2,7 поверх)
1715-1800– підведення підсумків та закриття конференції (конференц-зал, 7 поверх)

Регламент роботи

Доповіді на пленарному засіданні до 15 хв.
Доповіді на засіданнях секцій до 7 хв.

НАЗВИ СЕКЦІЙ

1. Водні ресурси
2. Меліорація

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
1. Сташук В.А. – Голова комітету, Голова Державного агентства водних ресурсів України, д.т.н., чл.-кор. НААН.
2. Ромащенко М.І. – Співголова комітету, директор Інституту водних проблем і меліорації, д.т.н., проф., академік НААН.
3. Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН.
4. Булигін С.Ю. – академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН.
5. Вожегова Р.А. – директор Інституту зрошуваного землеробства НААН, д.с.-г.н.
6. Гончарук В.В. – директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН, д.х.н., академік НАН.
7. Грінченко В.Т. – директор Інституту гідромеханіки НАН, д.ф.-м.н., проф., академік НАН.
8. Гриценко А.В. – директор Українського н.-д. інституту екологічних проблем Мінприроди, д.геогр.н., проф.
9. Закорко О.П. – ректор Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, к.е.н.
10. Коваленко П.І. – голова Національного комітету МКІД, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації НААН, д.т.н., проф., академік НААН.
11. Сорока М.П. – президент Національного університету водного господарства та природокористування, д.держ.упр., проф.
12. Томахін М.Л. – Співголова комітету, директор департаменту охорони природних ресурсів Мінприроди.
13. Ушкаренко В.О. – зав. кафедри землеробства Херсонського державного аграрного університету, д.с.-г.н., проф., академік НААН.
14. Хвесик М.А. – директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», д.е.н., проф.,акад. НААН.
15. Хільчевський В.К. – зав. кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету ім. Т.Шевченка, д.геогр.н., проф.
16. Яцик А.В. – директор Українського н.-д. інституту водогосподарсько-екологічних проблем, д.т.н., проф., академік НААН.

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
22 березня 2013 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Відкриття конференції, привітання:
Сташук В.А., д.т.н., чл.-кор. НААН, Голова Державного агентства водних ресурсів України
Петриченко В.Ф., д.с.-г.н., в.о. Президента Національної академії аграрних наук України

ДОПОВІДІ

1. Сташук В.А., д.т.н., чл.-кор. НААН, Голова Державного агентства водних ресурсів України
Сучасний стан та перспективи удосконалення управління водними ресурсами в Україні
2. Ромащенко М.І., д.т.н., академік НААН, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН
Концептуальні засади відновлення зрошення в Україні
3. Хвесик М.А., д.е.н., академік НААН, директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Економічні проблеми водокористування в контексті реалізації національної парадигми сталого розвитку України
4. Коваленко П.І., д.т.н., академік НААН, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації НААН
Світовий досвід використання води для зрошення
5. Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН
Моніторинг і управління ґрунтовим потенціалом меліорованих земель
6. Яцик А.В., д.т.н., академік НААН, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем
Стратегія реформування водного господарства України
7. Хоружий П.Д., д.т.н., головний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації НААН
Про воду як найцінніший божественний дар природи

1. Секція «Водні ресурси»
конференц-зал Інституту водних проблем і меліорації,
7 поверх

Голови секції – Чунарьов О.В. (Держводагентство), Хоружий П.Д. (ІВПіМ)
Секретар секції – Даниленко Ю.Ю. (ІВПіМ)

ДОПОВІДІ

1. Коваленко Є.Є., Кунафіна Т.Ф., Предейн І.А.
Використання водних ресурсів Херсонської області
Херсонське обласне управління водних ресурсів
2. Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П.
Шляхи енергозбереження в системах водопостачання
Інститут водних проблем і меліорації НААН
3. Гребінь В.В.
Гідрографічне районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4. Кордюм А.Б.
Водная стратегия Украины в контексте проблем долгосрочного прогнозирования водохозяйственных балансов
Інститут водних проблем і меліорації НААН
5. Грищук В.П.
Про нову концепцію оцінки якості питної води
Центр високих технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
6. Єзловецька І.С.
Методичні основи оцінки якості поверхневих вод України в місцях крупних водоводів питного водопостачання
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН
7. Громаченко С.Ю., Рокочинський А.М.
Захист водних об’єктів та прилеглих територій від локальних техногенних забруднювачів
Національний університет водного господарства та природокористування
8. Мушка Г.Г., Сергушко О.Г.
Діяльність Волинського облводресурсів щодо спільного використання та охорони транскордонних вод
Волинське обласне управління водних ресурсів
9. Мєдвєдєв О.Ю., Мєдвєдєва О.О.
Подход к оценке качества природных вод при проведении водно-экологического мониторинга
Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція
10. Стефанишина-Гаврилюк Ю.Д., Корбутяк В.М.
Концепція моделювання сценаріїв надзвичайних ситуацій на прирічкових територіях за допомогою ГІС
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
11. Яцик А.В., Гобчак І.В., Басюк В.О.
Дослідження процесів підтоплення території в зоні впливу Сутиського водосховища у разі підвищення рівня води
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем
12. Ковальчук П.І., Шевчук С.А., Герус А.В.
Про структуру інформаційного бюлетеня в системі моніторингу якості поверхневих вод в басейнах річок
Інститут водних проблем і меліорації НААН
13. Коваленко Р.Ю., Ковальчук П.І.
Екосистемний підхід до формування якості води для зрошення в басейні р. Інгулець
Інститут водних проблем і меліорації НААН
14. Корбутяк В.М., Корбутяк М.В., Кафтан О.Н.
Оцінка руслоформуючих витрат води гірських та передгірських річок
Національний університет водного господарства та природокористування
15. Кузьмик О.Г., Мельничук А.С.
Міжнародна співпраця: основи водних цілей щодо покращення якісного стану поверхневих вод басейну Західного Бугу
Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів
16. Буднік С.В.
Роль склоновой составляющей в формировании катастрофических паводков
Житомирський національний агроекологічний університет
17. Дунаєва Є.А.
Дослідження впливу структури землевпорядкування на формування водних ресурсів території
Інститут сільського господарства Криму НААН
18. Даниленко Ю.Ю., Лютницький С.М.
Методика оцінки водоресурсного потенціалу за наземними та дистанційними даними
Інститут водних проблем і меліорації НААН

19. Литвиненко Л.Л., Волкова Л.А.
До питання необхідності корегування питомої норми водоспоживання на промислових підприємствах
Національний університет водного господарства та природокористування
20. Попович В.Ф.
Моделювання впливу змін клімату на водозабезпеченість водогосподарських систем
Інститут сільського господарства Криму НААН
21. Власова О.В., Шевченко А.М., Боженко Р.П.
Методичні засади оцінювання водних об`єктів за елементами радіаційного балансу
Інститут водних проблем і меліорації НААН
22. Судук О.Ю.
Соціо-еколого-економічні передумови виваженого водокористування, водоспоживання та водоохоронної діяльності у контексті «Зеленої економіки»
Національний університет водного господарства та природокористування
23. Мєдвєдєв О.Ю., Кожушко А.І.
Міжнародна співпраця в області охорони річок (на прикладі угоди України і Молдови)
Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція
24. Поберезніченко О.Ю.
Аналіз системи водопостачання та водовідведення філії «Гаврилівський птахівничий комплекс»
Інститут водних проблем і меліорації НААН
25. Чарний Д.В., Мацелюк Є.М., Онанко Г.Г., Колесник М.М.
Наукові розробки з проблем оптимізації систем сільськогосподарського водопостачання і водовідведення
Інститут водних проблем і меліорації НААН
26. Петроченко В.І.
Метод біфуркації базису та його застосування при розробці проектів захисту від шкідливої дії вод
Інститут водних проблем і меліорації НААН
27. Малюга В.В., Шевченко А.М., Савчук Д.П., Беліков О.М.
Рекомендації щодо захисту від шкідливої дії вод та стабілізації водно-екологічної ситуації на території Київської області
Інститут водних проблем і меліорації НААН
28. Самсоні-Тодорова О.О., Мєшкова-Клименко Н.А.
Сезонні зміни різних форм природних органічних речовин у дніпровській воді
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН
29. Шевчук С.А.
Використання даних мультиспектральної зйомки Landsat для розрахунку та встановлення зон затоплення
Інститут водних проблем і меліорації НААН

30. Агеев А.О., Коваленко О.В., Крученюк В.Д.
Сучасні модифіковані бетони для реконструкції гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу
Інститут водних проблем і меліорації НААН
31. Галік О.І., Бебко З.З.
Коливання та зміни мінімального стоку у верхів’ї р. Горинь
Національний університет водного господарства та природокористування
32. Петроченко О.В., Хоружий П.Д.
Шляхи удосконалення роботи групових сільськогосподарських водопроводів
Інститут водних проблем і меліорації НААН
33. Пікареня Д.С., Орлінська О.В., Максимова Н.М.
Рудний відвал як фактор забруднення басейну р. Інгулець в південній частині м. Кривий Ріг
Дніпропетровський державний аграрний університет
34. Коваленко Т.М.
Екологічна ситуація якості води в Полтавські області
Національний університет водного господарства та природокористування
35. Чарний Д.В.
Технологічні рішення для системи сільськогосподарського водопостачання України
Інститут водних проблем і меліорації НААН
36. Петроченко В.І.
Наукові основи інтегрованого управління проектами превентивного захисту від шкідливої дії вод
Інститут водних проблем і меліорації НААН

2 . Секція «Меліорація»
зал засідань Інституту водних проблем і меліорації,
2 поверх

Голови секції – Ромащенко М.І. (ІВПіМ), Яцюк М.В. (Держводагентство)
Секретар секції – Семенко Л.О. (ІВПіМ)

ДОПОВІДІ

1. Люта Ю.О., Вожегова Р.А.
Наукові засади розвитку зрошуваного землеробства
Інститут зрошуваного землеробства НААН
2. Ромащенко М.І., Яцик М.В., Тараріко Ю.О., Чалий Б.І., Мозоль Н.В.
Концепція відновлення використання осушуваних земель
Інститут водних проблем і меліорації НААН
3. Коломієць С.С., Ясенчук Т.О.
Пріоритетні напрямки розвитку меліорації в умовах переходу до екологічного імперативу в землеробстві
Інститут водних проблем і меліорації НААН
4. Гринь Ю.І., Бабіцький В.В., Конаков Б.І., Вельбік А.Г.
Техніко-економічна ефективність використання відновлених зрошувальних систем і нової дощувальної техніки
Інститут водних проблем і меліорації НААН
5. Онопрієнко Д.М.
Продуктивність кукурудзи на зерно за фертигації
Дніпропетровський державний аграрний університет
6. Коваленко А.М.
Витрати поливної води у агроландшафтах на зрошуваних землях
Інститут зрошуваного землеробства НААН
7. Коптюк Р.М., Рокочинський А.М.
Врахування умов формування рельєфу місцевості у проектах нового будівництва й реконструкції осушувальних систем
Національний університет водного господарства та природокористування
8. Воротинцева Л.І., Балюк С.А., Ладних В.Я., Недоцюк О.А., Сосонна Н.В.
Еволюція чорноземних і каштанових ґрунтів півдня України, зрошуваних прісними і мінералізованими водами, і комплексні заходи з управління їх еколого-агромеліоративним станом
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»
9. Шатковський А.П., Галемін О.В., Чабанов А.С.
Особливості технології краплинного зрошення кукурудзи на зерно
Інститут водних проблем і меліорації НААН
10. Васюта В.В.
Сумарне водоспоживання огірка за різних способів поливу в південному регіоні України
Інститут водних проблем і меліорації НААН
11. Матус С.К.
Підвищення ефективності оперативного управління водорегулюванням на осушувально-зволожувальних системах блочно-модульного типу
Національний університет водного господарства та природокористування
12. Заєць В.В., Рокочинський А.М., Мендусь П.І.
Підвищення ефективності енерговикористання придунайських рисових зрошувальних систем
Національний університет водного господарства та природокористування
13. Бульба Я.О., Жовтоног О.І., Філіпенко Л.А., Болькіна О.П.
Використання даних космічних знімків у задачах оперативного планування зрошення
Інститут водних проблем і меліорації НААН
14. Приходько Н.В., Рокочинський А.М.
Обґрунтування комплексу критеріїв ефективності функціонування придунайських РЗС
Національний університет водного господарства та природокористування
15. Угрін Д.Ф.
Оцінка значень вагових коефіцієнтів елементів зрошувальних систем з урахуванням структури сівозмін
Херсонський державний аграрний університет
16. Біднина І.О., Козирєв В.В., Мелашич А.В.
Агромеліоративні заходи покращення властивостей темно-каштанового ґрунту в умовах зрошення півдня України
Інститут зрошуваного землеробства НААН
17. Ясенчук Т.О.
Система показників для оцінки антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти
Інститут водних проблем і меліорації НААН
18. Горбунова С.Ю., Лук’янов В.А.
Экспериментально теоретическое обоснование эффективности использования Chlorellavulgaris для утилизации сточных вод птицефабрик и мелиорации водной среды
Інститут біології Південних морів НАН
19. Мозоль Н.В.
Регулювання водного режиму осушуваних ґрунтів у складних геоморфологічних умовах Полісся
Інститут водних проблем і меліорації НААН
20. Петренко Ю.М.
Вплив норми осушення торфових ґрунтів та удобрення на продуктивність очеретянки звичайної
Сумський національний аграрний університет
21. Мартинюк Г.Ф., Войтович І.В., Бойко Г.Я.
Сучасні технології відновлення сталевих трубопроводів зрошувальних систем
Інститут водних проблем і меліорації НААН
22. Шевчук Я.В., Крученюк В.Д., Чернишевська Л.Ю., Ігнатова О.С.
Методологія обґрунтування технологічних нормативів використання води на зрошувальних системах
Інститут водних проблем і меліорації НААН
23. Танасів Д.О., Кузьмич Л.В.
Використання даних дистанційного зондування супутником LANDSET7 для оцінювання агротехнічного стану меліорованих земель
Національний університет водного господарства та природокористування
24. Стецюк М.Г.
Динаміка річних опадів на осушуваних болотах Західного Полісся в умовах сучасного клімату
Сарненська дослідна станція ІВПіМ НААН
25. Зосимчук М.Д., Зосимчук О.А.
Підбір кормових культур для вирощування на тимчасово перезволожених торфових ґрунтах
Сарненська дослідна станція ІВПіМ НААН
26. Сторчоус В.М.
Развития крымского овощеводства, садоводства и виноградарства на основе микроорошения
Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»
27. Кириша Р.О., Ткачук Р.М., Ткачук М.М.
Технологічні аспекти будівництва дренажних модулів з фільтруючими елементам
Національний університет водного господарства та природокористування
28. Хофман М., Научу Н.
Забруднення земельних та водних ресурсів сміттєзвалищами – методи комп’ютерної оцінки
Інститут водних проблем і меліорації НААН
29. Угрін Д.Ф.
Нормування показників надійності елементів зрошувальних систем
Херсонський державний аграрний університет
30. Щербакова А.С.
Іноземний досвід управління проектами на меліорованих територіях
Національний університет водного господарства та природокористування
31. Чаусова Л.О., Дишлюк В.А.
Осадки сточных вод как нетрадиционный мелиорант на солонцовых почвах
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»

КонференціїPermalink

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>