Cучасні напрями селекції овоче-баштанних культур та технологій їх вирощування в умовах глобальних змін клімату

13 вересня 2013 р. на Південній державній сільськогосподарській дослідній станції ІВПіМ НААН відбулася міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями селекції овоче-баштанних культур та технологій їх вирощування в умовах глобальних змін клімату». Захід включав в себе відвідування демонстраційного полігону на базі Державного підприємства «Дослідне господарство «Великі Клини» ПДСГДС ІВПіМ НААН» (на фото).

Напрями роботи конференції:

1. Стратегія розвитку селекції овоче-баштанних культур в екстремальних агроекологічних умовах Півдня України:
— фізіологія;
— біохімія;
— генетика;
— імунітет.
2. Технологічні заходи підвищення стійкості овоче-баштанних рослин проти негативних абіотичних чинників навколишнього середовища:
— зрошення;
— система удобрення і захисту;
— площі живлення;
— регулятори росту.
3. Інноваційні технології збуту овоче-баштанної продукції:
— кооперація;
— спеціалізація;
— маркетинг.

 Від Інституту водних проблем і меліорації з доповіддю «Тенденції та перспективи розвитку краплинного зрошення овочевих культур в Україні» виступив канд. с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи Шатковський Андрій Петрович, та Погребняк Анатолій Петрович, який  доповів про «Вплив сидеральних рослин на продуктивність та деякі якості овочів». 

Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.