Конкурсний прийом до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денну форму навчання

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України оголошує конкурсний прийом до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософіфї на денну форму навчання за спеціальностями:

 • 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
 • 201 АГРОНОМІЯ

 Прийом заяв і документів з 22 липня по 21 серпня 2021 року

1. До заяви вступника додають:

 • Заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3х4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015р.;
 • рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти або наукової установи (за наявності);
 • копію довідки  про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні не нижче рівня В2 (за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Більш розгорнута інформація щодо вступу до аспірантури знаходиться на сайті Інституту за посиланням.

Наша адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37, Україна

тел: +38(044)2574030; 2574041

факс: +38(044)2574001

Анонси, Події та новиниPermalink

Comments are closed.