Відділ осушувально-зволожувальних меліорацій

Яцик Микола  Васильович – завідувач відділу, к.т.н., ст.н.с.

Провідні науковці відділу:
Воропай Г.В., к.т.н., ст. н.с.,
Мозоль Н.В., ст. н.с.

Тематика наукових досліджень:

• обґрунтування напрямків розвитку меліорації земель гумідної зони в сучасних умовах господарювання

• дослідження закономірностей та аналіз процесів трансформації функцій осушувальних систем гумідної зони за сучасних умов використання меліорованих земель

• розробка конструктивно-технологічних підходів щодо забезпечення ефективного функціонування осушувально-зволожувальних систем в умовах зміни водоресурсного потенціалу території Полісся та соціально-економічних умов ведення сільського господарства

• розробка методичних основ створення екологічно-безпечних та адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов новітніх конструкцій водорегулюючих систем;
• обґрунтування та удосконалення існуючих технологій управління процесами водорегулювання в каналах та колекторній мережі, технологій управління водним режимом ґрунтів відповідно до потреб сільськогосподарських культур;
• дослідження закономірностей процесів трансформації меліорованих агроландшафтів в зоні надлишкового зволоження та їх впливу на природне середовище;
• обґрунтування основних підходів та розроблення заходів щодо підвищення водозабезпеченості окремих територій меліорованих земель;
• підготовка профільних нормативно-методичних документів, їх узгодження та супровід.

Тематика наукових досліджень відділу, що проводилася у 2014-2015 роках:

 • Розробити рекомендації з підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони на засадах створення акумуляційних ємкостей (2014-2015 рр.).
 • Розробити та перевірити у виробничих умовах методику проведення натурних обстежень та оцінки технічного стану меліоративних систем гумідної зони (2014-2015 рр.).

Наявні проекти, що пропонуються потенційним споживачам:

• Ресурсоощадні технології управління вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушуваних землях, рекомендації. Основна ідея рекомендацій – застосування технології регулювання водного режиму ґрунту при вирощуванні основних с/г культур, яка поєднує окремі функціональні елементи попереджувального, неперервного і циклічного шлюзування.
• Рекомендації з проектування осушувально-зволожувальних систем модульного типу. Посібник до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди». Обґрунтування технологій та розробка технічних засобів управління водним режимом на окремій ділянці меліоративної системи, локальної території під конкретну с/г культуру.
• «Енергозберігаючі технології управління процесами водорегулювання на системах польдерного типу», рекомендації.
• Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України. Визначає напрями відновлення меліоративних систем та використання осушуваних земель гумідної зони України.
• Рекомендації щодо екологобезпечного та раціонального використання водно-земельних ресурсів меліорованих агроландшафтів перезволожуваної зони на засадах інтегрованого управління.
• Рекомендації по управлінню водним режимом осушуваних ґрунтів з урахуванням сучасних еколого-технологічних вимог.
• Методологія проведення натурних обстежень з оцінки фактичного технічного стану конструктивних елементів меліоративної системи.

Приклади реалізації проектів, партнери

 • Розробка енергозберігаючої технології водорегулювання на системах польдерного типу, Державне агентство водних ресурсів України;
 • Підвищення експлуатаційної надійності осушувальних систем та ефективності використання меліорованих земель у Львівській області, Львівське обласне управління водного господарства Держводагентства України;
 • Удосконалити технології управління рівнями ґрунтових вод на осушуваних землях, Чернігівське МУВГ;
 • Розробка системи заходів щодо технічного удосконалення осушувальних систем, Корюківське МУВГ;
 • Застосування технолого-технічних рішень щодо підвищення водозабезпеченості осушувальних систем, Борзнянське МУВГ;
 • Застосування технічних засобів управління процесами водорегулювання на дренажно-колекторній мережі осушувальних систем, Ніжинське МУВГ;
 • Застосування ресурсоощадливих технологій та технічних засобів управління рівнями ґрунтових вод на осушуваних землях, Чернігівське МУВГ;
 • Підвищення водозабезпеченості осушувальних систем та удосконалення водорегулювання осушуваних ґрунтів, Корюківське МУВГ;
 • Рекомендації щодо використання водоакумуляційної здатності меліоративних систем в Закарпатській області для захисту територій в паводкові періоди, ДП “Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області ”;
 • Внутрипочвенный влагообмен, водопотребление и влагообеспеченность многолетних культурных травостоев, монография спільно з Мещерским ГУЧ НИИ Гидротехники и мелиорации, Росія;
 • Эколого-экономическое обоснование мелиорации торфяно-болотных комплексов и технологии их рационального использования, монографія спільно з Мещерским ГУЧ НИИ Гидротехники и мелиорации, Росія

Наявність ОПІВ

Патент на корисну модель № 45287 UA МПК G01 №15/08. Спосіб визначення структури порового простору ґрунтів (дисперсних середовищ). Опубліковано: 10.11.2009. Автори: Коломієць Сергій Степанович, Яцик Микола Васильович.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>