Умови вступу

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ

за спеціальністю галузі науки 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (с.-г. і технічні науки).

Підготовка в докторантурі та аспірантурі здійснюється за рахунок:

• коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
• коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

   УМОВИ ПРИЙОМУ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.
Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.
Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану роботи, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА

1. Заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації НААН.
2. Особова картка (для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів та автобіографія (для інших осіб).
3. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
4. Копія договору-направлення від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого органу, установи, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» або державної наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації державної форми власності (для осіб, які вступають за державним замовленням) (засвідчується у відділі кадрів).
5. Список і копії опублікованих наукових праць або наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (у разі відсутності опублікованих наукових праць).
6. Медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою.
7. Копія(ї) диплома(ів) з додатком(ами) про повну вищу освіту й наявність кваліфікації спеціаліста або магістра (у разі здобуття освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома) (засвідчуються нотаріально).
8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
9. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу, за наявності).
10. Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
11. Копія паспорта, засвідчена в установленому порядку. 12. Копія військового квитка, засвідчена в установленому порядку.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА


1. Заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації НААН.
2. Особова картка (для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів та автобіографія (для інших осіб).
3. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
4. Рекомендація від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого органу, установи, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» або державної наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації державної форми власності (для осіб, які вступають за державним замовленням).
5. Список і копії опублікованих наукових праць або наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (у разі відсутності опублікованих наукових праць).
6. Медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою.
7. Копія(ї) диплома(ів) з додатком(ами) про повну вищу освіту й наявність кваліфікації спеціаліста або магістра (у разі здобуття освіти за кордоном — копія нострифікованого диплома) (засвідчуються нотаріально).
8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
9. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу, за наявності).
10. Копія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку.
11. Копія паспорта, засвідчена у встановленому порядку.
12. Копія військового квитка, засвідчена в установленому порядку.

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів: Державного бюджету України – за державним замовленням; коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності у наукових фахових виданнях України з державного управління і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.
Термін перебування в докторантурі не перевищує трьох років.
Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану роботи, не мають права повторного вступу до докторантури за державним замовленням.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ ДО ДОКТОРАНТУРИ


1. Заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації НААН
2. Особова картка (для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів та автобіографія (для інших осіб).
3. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
4. Копія договору-направлення від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого органу, установи, на які поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» або державної наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації державної форми власності (для осіб, які вступають за державним замовленням) (засвідчується у відділі кадрів).
5. Список наукових праць та копії статей, опублікованих після захисту кандидатської дисертації.
6. Медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою.
7. Копія(ї) диплома(ів) з додатком(ами) про повну вищу освіту й наявність кваліфікації спеціаліста або магістра (у разі здобуття освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома) (засвідчуються нотаріально).
8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома) (засвідчується нотаріально).
9. Розгорнутий план докторської дисертації.
10. Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
11. Копія паспорта, засвідчена в установленому порядку.
12. Копія військового квитка, засвідчена в установленому порядку.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Документи до докторантури та аспірантури прийматимуться за адресою:
03022 м. Київ, вул. Васильківська, 37, 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

(044) 257-12-69
+38 (067) 457-03-56
ТОПОЛЬНІК Тетяна Іванівна

Comments are closed.