Відділення сталого використання та розвитку меліорованих територій

Завідувач відділенням – д.с.-г. н. Жовтоног Ольга Ігорівна

У складі відділення:

Відділ використання зрошуваних земель

Відділ використання осушуваних земель
Основні напрями наукових досліджень відділення:

  • впровадження інтегрованих підходів до управління природними ресурсами на меліорованих територіях на принципах сталого розвитку
  • розповсюдження знань та впровадження інноваційних технологій; організації та виконання багатодисциплінарних наукових досліджень у складі пілотних проектів на меліорованих територіях у різних природно — кліматичних та господарських умовах;
  • інтегроване управління водними та земельними ресурсами та агроекологічні аспекти меліорації земель в контексті розвитку сільських територій;
  • розробка, координація та виконання вітчизняних та міжнародних науково — технічних проектів дослідження закономірностей процесів у середовищі «грунт-рослина–атмосфера», обґрунтування моделей та алгоритмів для підтримки прийняття рішень в управлінні зрошенням та розробки технологій водорегулювання з врахуванням сучасних та перспективних практик ведення аграрного виробництва та кліматичних сценаріїв;
  • організація партнерства між зацікавленими сторонами на місцевому рівні (виробничниками, фахівцями господарств, фермерами, органами місцевого самоуправління, дорадчими службами та ін.) та науковцями для розробки інноваційних науково — технічних продуктів та їх сталого впровадження;
  • проведення тренінгів та семінарів за напрямками науково-дослідних робіт для їх впровадження у виробництво

Comments are closed.