Перелік наукових розробок ПДСДС

Перелік наукових розробок, які були випробувані Південною державною сільськогосподарською дослідною станцією ІВПіМ НААН  в 2012 році і рекомендовані  для впровадження у виробництво

Назва розробки, номер державної реєстрації.

Оригінатор розробки

Назва наукової

 установи, яка

здійснювала випробування

Захищеність

розробки

Отримані результати,

 економічний

ефект

Можливі споживачі

1

2

3

4

5

Сортова технологія вирощування кавуна середньостиглого, яка забезпечує урожай плодів не менше 30 т/га в незрошуваних умовах Півдня України

 

Рекомендації з технології вирощування кавуна середньостиглого (Протокол № 2 від 05.08.2010 рішення загальних зборів відділення рослинництва НААН)

 

№ДР 0106U002769

 

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ

НААН

ПДСДС 

ІВПіМ НААН

Патент

на КМ № 39940

від 25.03.2009 р.

Сортова технологія забезпечила урожайність кавуна 31,4 т/га, тоді як за технологією прийнятою у господарстві з використанням сорту Кримсон Світ – 28,4 т/га. Прибавка до врожаю склала 3,0 т/га. Виробничі витрати за сортовою технологією склали 2443 грн./га, за базовою – 2863 грн./га.

Чистий прибуток за сортовою технологією склав 25377 грн./га і виявився на 4320 грн./га вищим, ніж за базовою технологією.

Господарства усіх форм власності
Протиерозійна технологія вирощування кавуна у незрошуваних умовах півдня України

 

Рекомендації з  протиерозійної технології вирощування кавуна (Протокол № 2 від 05.08.2010 рішення загальних зборів відділення рослинництва НААН)

 

 

№ДР 0106U002768

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ

НААН

ПДСДС 

ІВПіМ НААН

Патент

на КМ № 37841

від 10.12.2008 р.

 

Вирощування кавуна сорту Княжич за протиерозійною технологією забезпечило отримання урожайність кавуна 21,4 т/га, тоді як за технологією прийнятою у господарстві з сортом Кримсон Світ – 16,8 т/га. Прибавка до врожаю склала 4,6 т/га. Виробничі витрати за протиерозійною технологією 2461 грн./га, за базовою – 2582 грн./га.

Чистий прибуток за протиерозійною технологією на 949 грн./га вищий, ніж за базовою технологією.

Господарства усіх форм власності
Коротко ротаційні сівозміни з баштанним паром.

 

Рекомендації з технології вирощування пшениці озимої та кавуна в зайнятому пару ланки коротко ротаційної сівозміни з баштанним паром( Протокол № 2 від 05.08.2010 рішення загальних зборів відділення рослинництва НААН)

 

№ ДР 0106U002777

 

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ

НААН

ПДСДС 

ІВПіМ НААН

Патент

на КМ № 57552

від 10.03.2011 р.

 

Св-во про реєстрацію авторського права на науковий твір № 35867 від 25.11.2010 р.

2012 році по зайнятому кавуном пару склала 3,02 т/га, по чорному пару 3,26 т/га. Економічна ефективність використання1 гасівозмінної площі ланкою сівозміни зайнятий баштаном пар – озима пшениця склала 2905 грн. чистого прибутку, тоді як ланкою сівозміни чорний пар – озима пшениця 665 грн. Освоєння короткоротаційної сівозміни завдяки 50% насиченню її озимою пшеницею сприяє збільшенню виходу зерна з 1га сівозмінної площі на 0,45т, кормових одиниць на 0,57т.

Чистий прибуток від впровадження зайнятого баштаном пару у виробництво склав 2240 грн./га за два роки використання сівозмінної площі

Господарства усіх форм власності
Технологія вирощування в пізньоосінній період томату в плівкових теплицях при краплинному зрошенні.

 

Рекомендації з технології вирощування в пізньоосінній період томату в плівкових теплицях при краплинному зрошенні  (Протокол № 2 від 05.08.2010 рішення загальних зборів відділення рослинництва НААН)

 

 № ДР  0106U2758

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ

НААН

ПДСДС

 ІВПіМ НААН

Патент

на КМ № 64353

від 10.11.2011 р.

Технологія вирощування томата в пізньоосінній період в плівкових теплицях при краплин-ному зрошенні в 2012 році дозволила отримати товарний врожай плодів на рівні 4,9 кг/м2, при собівартість вирощеної продукції 0,68 грн/кг та рівні рентабельності 124,1%. Використання гібриду Белавіза F1 при застосуванні розрахун-кової дози мінеральних добрив та підтриманні вологості ґрунту на рівні 70-80-80 %НВ в звітному році дало змогу отримати продукцію томата на 18-24 дні довше, ніж з відкритого ґрунту.

 

 

Господарства усіх форм власності
Технологія вирощування моркви на супіщаних грунтах півдня України

 

Рекомендації з  технології вирощування моркви на супіщаних грунтах півдня України (Протокол № 2 від 05.08.2010 рішення загальних зборів відділення рослинництва НААН)

 

№ ДР 0106U002747

 

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ

НААН

ПДСДС 

ІВПіМ НААН

Патент

на КМ № 30996

від 25.03.2008 р.

 

Освоєння технології вирощування моркви при краплинному зрошенні сприяє отриманню врожаю на рівні 82,6 т/га (товарність коренеплодів 84%) з рівнем рентабельністю виробництва 78%. та вмісті сухих речовин в коренеплодах 15 %. Господарства усіх форм власності

Comments are closed.