Відділ використання зрошуваних земель

Завідувач відділу – д.с.-г. н. Жовтоног Ольга Ігорівна

03022 м. Київ, вул. Васильківська, 37
тел.: +38(044) 257-89-73
факс: +38(044) 257-40-01
моб. +38(050) 357-00-65
e-mail: ukr_rep(at)bigmir.net
e-mail: olgazhovtonog(at)aim.com

Основним завданням відділу є розробка інновацій в управлінні зрошенням (інформаційні системи, залучення зацікавлених сторін до управління, створення приватно-державного партнерства, інтернет-послуги) та планування водоземлекористування на сільських територіях.

ОСНОВНІ РОЗРОБКИ ВІДДІЛУ

 НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

• Розробка методології та методів планування адаптивного екологічно безпечного зрошення на засадах інтегрованого управління водними та земельними ресурсами на сільськогосподарських територіях.

• Розробка концептуальних якісних та кількісних водних сценаріїв для регіонального та локального рівня за участю зацікавлених сторін.

• Обґрунтування регіональних планів відновлення та сталого використання зрошення у зоні Степу Південного  при різних сценаріях водоземлекористування на територіях.

• Розробка та впровадження систем підтримки прийняття управлінських рішень з річного та оперативного планування водокористування та ведення зрошення на рівні зрошувальних систем, господарств та їх об’єднань.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗРОШЕННЯМ:

• Перехід від традиційних реляційних баз даних до застосуванням геоінформаційних систем (ГІС технології);

• Гнучке застосування різних типів агрогідрогічних моделей (статистичних, балансових  та  динамічних) опису процесів у середовище «ґрунт — рослина — атмосфера»;

• Запровадження комплексного моніторингу оцінки стану використання зрошення та умов водоземлекористування з поєднанням наземних спостережень (з використанням автоматизованих метеорологічних станцій) та дистанційного зондування поверхні Землі (методи ДЗЗ);

• Застосування наряду з відомими методами прийняття рішень  сценарних підходів та індикативних еколого-економічних оцінок;

• Розповсюдження результатів моніторингу та рекомендацій з використання зрошення та проведення поливів через мережу Інтернет з застосування Web–технологій.

НАША НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ:

1. Інформаційні системи при плануванні зрошення на територіях:

   Об’єктом управління ІС «Зрошення» є водні ресурси на різних рівнях функціонування зрошувальних систем: сільськогосподарське поле, господарство, внутрішньогосподарський модуль зрошувальної системи. Зрошувальна система розглядається, як складна відкрита природно – технічно – агротехнологічна соціальна система, яку використовують державними та приватними підприємствами згідно існуючому законодавству та прийнятим організаційним нормам та правилам. Управління за допомогою ІС «Зрошення» реалізують через послідовні етапи: техніко — економічне обґрунтування реконструкції або відновлення зрошувальних систем, стратегічне та річне планування водокористування на всіх рівнях системи, оперативне планування водопотреби і водоподачі на рівні районного управління водного господарства та оперативне управління поливами сільськогосподарських культур у господарствах.
Критеріями ефективності управління зрошенням за допомогою ІС є: підвищення ефективності використання водних та земельних ресурсів; підвищення врожаю сільськогосподарських культур; зростання прибутковості зрошуваного землеробства та зменшення термінів окупності вкладених інвестицій; збереження родючості ґрунтів та екологічної сталості зрошуваних земель.
   Ефект від впровадження ІС «Зрошення» може бути забезпечений за умов дотримання всіх технологій вирощування сільськогосподарських культур, ефективного управління на всіх етапах виробничого ланцюга від посіву сільськогосподарських культур до переробки та продажі продукції.

2. Інтегроване управління водними і земельними ресурсами у басейнах річок.

ВІТЧИЗНЯНІ І МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО:


- Водні сценарії для Європи та сусідніх країн (SCENES).
- Інтегровані плани управління водними та земельними ресурсами для пілотних території модельного проекту «Нова сільська громада».
- Міжурядовий українсько-голландський проект «Catapuld».
- Дослідно-виробниче впровадження ІС «ГІС-Полив» у ДП ДГ «Асканійське», Херсонська обл.
- Українсько-голландський проект “ Удосконалення управління водними ресурсами на зрошувальних системах півдня України (WATERMUK)”.
- Українсько-бельгійський проект «Управління зрошенням для підтримки сталого сільського господарства і навколишнього середовища в Україні (UKRIM project)».
- River restoration via integrated river basin management (ECRR).
- Асоціація голландських компаній PLUS.

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗРОШЕННЯМ ДОЗВОЛЯЮТЬ:

• здійснювати швидку обробку та аналіз інформації про стан ведення зрошення за допомогою ГІС-технологій та ДЗЗ;

• одержувати кожної доби оперативну інформацію про динаміку вологості ґрунту і водоспоживання сільськогосподарських культур на кожному полі у графічному та картографічному вигляді;

• розробляти оперативні плани поливів сільськогосподарських культур та водоподачі у господарстві на основі програмного комплексу інформаційної системи «ГІС Полив»;

 • оцінювати ефективність водо- та енергоспоживання при зрошенні;

• надавати найбільш економічно обґрунтовані та екологічно безпечні рішення щодо водоподачі у господарстві та водорозподілу у межах зрошувальних систем з врахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін.

 

 

Використання «ГІС Полив» дозволяє виключити зайві поливи, і досягнути економії водних та енергетичних ресурсів до 20-30% та забезпечити до 10% прибавки врожаю сільськогосподарських культур.

Інформаційні послуги з планування зрошення на різних просторово-часових рівнях можуть бути одержані через сучасні системи зв’язку: Web– портал у режимі on-line.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>