Лабораторія інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Завідувач лабораторією — Книш Владислав Володимирович

Головний спеціаліст - Диль Костянтин Олексійович, тел: (044)257-89-79, моб: +380502429010

Протягом 2016-2018 років науковці лабораторії працюють над виконанням бюджетної тематики 40.02.00.13.П. «Розробити організаційно-економічний механізм управління ризиками при вирощуванні і реалізації баштанних культур у зоні Нижньодніпровської піщаної арени»

Основні напрямки наукової діяльності Лабораторії:

 • розробка методологічних засад створення інтелектуальної продукції;
 • дослідження наукового потенціалу інституту з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямків наукових розробок, що представляють комерційний інтерес;
 • розробка науково-методичних підходів капіталізації результатів наукових досліджень, зокрема: проведення патентних досліджень, визначення наукового рівня розробок, виявлення об’єктів інтелектуальної власності і оформлення прав власності на ці об’єкти ;
 • патентно-ліцензійна робота;
 • проведення маркетингових досліджень;
 • вивчення кон’юнктури ринку;
 • проведення рекламно-інформаційної діяльності направленої на просування інноваційної продукції на ринок.

Лабораторією протягом останніх років створено та підримується:

 • офіційний сайт Інституту  (www.igim.org.ua  дзеркало www.iwpim.org.ua);
 • офіційний сайт Сарненської дослідної станції http://sds.iwpim.com.ua/
 • офіційний сайт Кам’я нсько-Дніпровської дослідної станції http://kdds.iwpim.com.ua/
 • Вузько-тематичні інтернет-ресурси  з основної тематики наукових підрозділів Інституту, зокрема:

мікрозрошення — http://irrigation.org.ua ;
Проектно-технологічного бюро  http://ptb.org.ua
Ради молодих  вчених  інституту -  http://rada.iwpim.com.ua/ ;

Розроблено та розміщено у мережі Інтернет (на власному веб-сервері) сайт Міжвідомчого тематичного наукового збірнику «Меліорація і водне господарство» за адресою http://mivg.iwpim.com.ua .

Ефективно функціонують Інтернет-сторінки установ дослідної мережі, зокрема ресурс Південної ДСГДС ІВПіМ НААН — http://ipob.org.ua   та http://www.bashtan.org .

Створено сайт лабораторії інтелектуальної власності і маркетингу інновацій на якому розміщено розроблену лабораторією у рамках виконання завдання 04.02.02.09П Інформаційно-аналітичну систему по створенню і трансферу інновацій та залученню інвестицій для розвитку меліорації зеемель  http://marketing.iwpim.com.ua .

Розроблені Методичні рекомендації зі створення і трансферу інновацій та залученню інвестицій для розвитку меліорації земель.

Comments are closed.