Лабораторія управління водними ресурсами

Лабораторія управління водними ресурсами Відділу водних ресурсів

1. Керівник лабораторії – Даниленко Юлія Юріївна, к.т.н.

2. Провідні науковці підрозділу
– Даниленко Юлія Юріївна., зав. лабораторії, к.т.н.
– Власова Олена Веніамінівна, с.н.с., к с-г.н. Ідентифікатори та профілі: ORCID iD; Scopus

3. Тематика досліджень, що проводиться
– оцінювання, прогнозування та візуалізація водоресурсного потенціалу території
– районування територій за водоресурсним потенціалом і перспективними напрямами його використання;
– встановлення закономірностей формування водогосподарського навантаження на поверхневі води;
– прогноз і оптимізація гідрохімічного режиму поверхневих вод;
– аналіз інформації щодо стану водних об’єктів для оцінювання, прогнозування їхніх змін та розроблення заходів з раціонального використання і охорони водних ресурсів, управління їхньою якістю;
– інтегроване управління водними ресурсами;
– наукове обґрунтування управлінських рішень з інтегрованого управління водними ресурсами;
– інформаційний супровід та верифікація планів інтегрованого управління водними ресурсами;
– комп’ютерна візуалізація планів інтегрованого управління водними ресурсами та водоресурсного потенціалу територій

4. Наявні проекти (розробки), що пропонуються потенційним споживачам:
– Метод та програмне забезпечення візуалізації водоресурсного потенціалу річкових басейнів – комп’ютерна програма «Системи тривимірної візуалізації просторових даних POTENTIAL3D»;
– Методичні рекомендації зі складання та порядку запровадження планів інтегрованого управління водними ресурсами;
– Методичні рекомендації з оцінки, прогнозування та візуалізації водоресурсного потенціалу сільських територій.

5. Приклад реалізації проектів (розробок), партнери
При розробці «Планів інтегрованого управління водними ресурсами Херсонської області» на замовлення Херсонського обласного управління водних ресурсів було використано «Методичні рекомендації зі складання та порядку запровадження планів інтегрованого управління водними ресурсами»
Методичні рекомендації зі складання та порядку запровадження планів інтегрованого управління водними ресурсами використовуються в управліннях водних ресурсів Херсонської області.

6. Наявність ОПІВ:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54679 комп’ютерна програма «Системи тривимірної візуалізації просторових даних POTENTIAL3D».

У Відділі водних ресурсів у рамках виконання прикладного завдання розроблено програмне забезпечення з візуалізації водоресурсного потенціалу територій. Програмне забезпечення дозволяє швидко та наглядно відображати часові та просторові зміни кількісних та якісних характеристик водних ресурсів. Воно направлене на тривимірне представлення даних, оскільки в такому випадку відображення є більш наглядним та зручним для аналізу. Розроблене програмне забезпечення буде корисне для науковців та фахівців, що займаються питаннями планування використання водних ресурсів.
У програмі використані технології візуалізації, що дозволяють задіювати максимальну потужність сучасних комп’ютерів, та реалізовані можливості по сумісній роботі з ГІС-системами. Зокрема, вхідні дані для візуалізації можуть бути підготовлені у ГІС-системах, а результуючі зображення та тривимірні поверхні можуть експортуватись для відображення у системі GoogleEarth.

Comments are closed.