Спеціалізована вчена рада «Сільськогосподарські меліорації»

Наказом МОН України від 11.07.2017 р. № 996 в Інституті водних проблем і меліорації НААН утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.362.01    з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських та технічних наук зі спеціальності – 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації строком до 31.12.2019 р.

Традиційними питаннями, що розглядаються на засіданнях спеціалізованої вченої ради є: попередній розгляд дисертаційних робіт; прийняття до захисту дисертаційних робіт; захист дисертаційних робіт та інші.

У своїй роботі спеціалізована вчена рада керується основними положеннями «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, «Положенням про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059, наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758 «Про оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів» та іншими нормативними документами з питань атестації наукових та науково-педагогічних кадрів.

Завідувач відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення Єгорова Світлана Віталіївна. Телефон для довідок: (044) 257-12-69; 257-40-30; E-mail: iwpim.naan@gmail.com

Старший науковий співробітник відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення ІВПіМ НААН, секретар спецради Д 26.362.01 Семенко Лариса Олександрівна. Телефон для довідок: (044)  257-40-01; E-mail: d26.362.01iwpim.naan@gmail.com

 

Comments are closed.