Відділ сталого використання та розвитку меліорованих територій

Завідувач відділуЖовтоног Ольга Ігорівна,
доктор сільськогосподарських наук,
Ідентифікатори та профілі: ORCIDiD; Scopus; Google Академія

 

 

 

 

 • Філіпенко Лариса Антонівна, провідний науковий співробітник, канд. геогр. наук, с.н.с.,
 • Топольнік Тетяна Іванівна, провідний науковий співробітник, канд. тех. наук, с.н.с.,
 • Поліщук Віталій Васильович, провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук, Профіль Google Академія
 • Бутенко Ярина Олександрівна, науковий співробітник, заступник голови РМВ ІВПіМ НААН з соціальних питань, Scopus;
 • Гофман Міхаель, науковий співробітник, Ідентифікатори та профілі: ORCIDiD; Scopus
 • Салюк Алла Федорівна, науковий співробітник,
 • Чорна Катерина Іванівна, науковий співробітник,
 • Воропай Галина Василівна, провідний науковий співробітник, Профіль Google Академія
 • Мозоль Назар Володимирович, старший науковий співробітник, Профіль Google Академія
 • Кіка Світлана Михайлівна, науковий співробітник

 Основні завдання відділу:

 • проведення експериментальних досліджень на зрошуваних землях з вивчення процесів у середовищі «ґрунт-рослина-атмосфера»;
 • районування Південного Степу України за нормами водопотреби сільськогосподарських культур та потенційною ефективністю зрошення з врахуванням змін клімату;
 • розробка та впровадження інновацій в управлінні зрошенням на основі інформаційних систем оперативного та довгострокового планування зрошення, залучення зацікавлених сторін до управління, створення приватно-державного партнерства, надання Інтернет-послуг;
 • організація наземного та космічного моніторингу за станом посівів та використанням зрошення у господарствах;
 • розробка інтегрованих планів консолідації водних та земельних ресурсів на сільських територіях з використанням міжнародних агрогідрологічних моделей, геоінформаційних систем та методів дистанційного зондування.

Напрями наукових досліджень:

 • Розробка методології та методів планування адаптивного екологічно безпечного зрошення на засадах інтегрованого управління водними та земельними ресурсами на сільських територіях.
 • Розробка концептуальних якісних та кількісних водних сценаріїв для регіонального та локального рівня за участю зацікавлених сторін.
 • Обґрунтування інтегрованих планів відновлення та сталого використання зрошення у зоні Південного Степу при різних сценаріях водоземлекористування на територіях.
 • Розробка та впровадження систем підтримки прийняття управлінських рішень з річного та оперативного планування водокористування та ведення зрошення на рівні зрошувальних систем, господарств та їх об’єднань в умовах модернізації систем зрошення та реформування управління зрошувальними системами.
 • Системний аналіз природно-технічних та соціально-економічних аспектів водоземлекористування на меліорованих територіях на засадах ресурсоефективності.

Розвиток інформаційних технологій в управлінні зрошенням:

 • Перехід від традиційних реляційних баз даних до застосуванням геоінформаційних систем (ГІС технології);
 • Гнучке застосування різних типів агрогідрогічних моделей (статистичних, балансових та динамічних) опису процесів у середовищі «ґрунт-рослина-атмосфера»;
 • Запровадження комплексного моніторингу оцінки стану використання зрошення та умов водоземлекористування з поєднанням наземних спостережень (з використанням автоматизованих метеорологічних станцій) та дистанційного зондування поверхні Землі (методи ДЗЗ);
 • Застосування наряду з відомими методами прийняття рішень сценарних підходів та індикативних еколого-економічних оцінок;
 • Розповсюдження результатів моніторингу та рекомендацій з використання зрошення та проведення поливів через мережу Інтернет з застосування Web–технологій.

Участь у міжнародних проектах

 1. Watermuk «Вдосконалення управління водними ресурсами в Україні»», Україна-Нідерланди, 2001-2004 рр.
 2. GTZ-проект «Порівняльна оцінка реформ в секторі зрошення в країнах центральної та східної Європи з транзитною економікою», ICID, 2002-2004 рр.
 3. IPAD-проект «Інструменти для визначення ефективності зрошення» дослідний центр «Альтерра», Вагенінгенського університету, Нідерланди-Україна-Нідерланди-Мексика, 2006 р.
 4. «Впровадження якісної продукції і збереження довкілля при зрошенні водою низької якості», Україна-Болгарія, 2009-2010 р.
 5. Проект 6-й рамочної програми Євросоюзу SСENES «Водні сценарії для Європи і сусідніх країн», 15 партнерів Євросоюзу; головні організації: Фінляндія – інститут водно-екологічних досліджень, Нідерланди – сільськогосподарський університет Вагенінген, Німеччина – університет Кассель, Австрія – інститут системного аналізу, 2007-2011 рр.
 6. «Управління зрошенням для ефективного ведення сільського господарства і збереження навколишнього середовища в Україні (UKRIM) – партнер «Ауреа Імеджінг», Завентем (Австрія), Україна-Бельгія, 2009 рік.
 7. Проект сприяння впровадженню ІС «ГІС Полив» оперативного планування зрошення, Партнер фірма DIFCO, член консорціуму PLUS Нідерланди, 2014-2017 рр.

Представлення Інституту на світовій арені

Жовтоног О.І.
 • Стажування за програмою «Розвиток сільських територій», Єгипет, 1999 р.
 • Стажування в Інституті водного управління, Нідерланди, 2001 р.
 • Координатор семінарів за проектом Watermuk з напрямку: «Стале зрошуване землеробство», Україна-Нідерланди, 2001-2004 рр.
 • Координатор ICID проектів щодо управління зрошенням в країнах Центральної та Східної Європи, 2002-2004 рр.
 • Учасник Міжнародних конференцій та Конгресів МКІД: Іспанія, Південна Африка, Чехія, Канада, Франція, Росія, Шрі Ланка, Японія 1999-2005 рр. Другий Світовий водний форум, Японія, 2003 р.
 • Учасник конференцій, організованих FAO з питань використання водних ресурсів для продовольства та екосистем, Нідерланди, 2005 р.
 • Регіональний координатор європейського проекту «Водні сценарії для Європи та сусідніх країн (SCENES)», Європа, 2006-2011 рр. Стажування у рамках проекту SCENES за програмою «Водні сценарії для Європи та сусідніх країн», Університет Вагенінгену, Нідерланди, 2007 р.
 • Участь Світовому Водному тижні з доповіддю про розвиток водного бачення для України в рамках проекту SCENES, Стокгольм, Швеція, 2010 р.
 • Постійна участь у міжнародній мережі Landnet з питань консолідації земель та сталого землекористування, що функціонує за підтримки ФАО
 • Співробітництво з Європейським центром по охороні річок з сталого питань водо землекористування
 • Експерт Світового банку з питань зрошення та управління водними ресурсами (2015-2017 рр.) Участь у міжнародних проектах відділу, 2002-2017 рр.
Має понад 100 публікацій з них 20 публікацій у міжнародних виданнях.
Філіпенко Л.А.
 • Учать у міжнародних конференціях МКІД в Угорщині, Будапешті, Німеччині, Росії (2002-2007 рр.)
 • Участь у роботі підгрупи із запобіганню негативного впливу посух та суховіїв МКІД, 2002 р.
 • Участь у міжнародних проектах відділу, 2002-2017 рр.
Має близько 100 публікацій із них 5 у міжнародних виданнях.
 
Поліщук В.В.
 • Стажування за програмою «Управління зрошенням та дренажем з врахуванням факторів навколишнього середовища», Ізраїль, 2002 р.;
 • Стажування за програмою «Інструменти для визначення ефективності зрошення» дослідний центр «Альтерра», Вагенінгенського університету, Нідерланди, 2006 р.
 • Експерт МГО «Прімавера» з питань планування зрошення та розвитку с.-г. територій, 2005-2017 рр.
 • Експерт Світового банку з питань планування зрошення, 2016-2017рр. Участь у міжнародних проектах відділу, 2002-2017 рр.
Має понад 50 публікацій у фахових виданнях Україні та закордоном
 
Бутенко Я.О.
 • Літня школа від проекту SCENES «Вивчення методів та інструментів для розробки сценаріїв при управлінні водними ресурсами в аграрному секторі», липень 2010, Італія, Середземноморський аграрний інститут м. Барі.
 • Голландська тренінгова програма «Використання технологій дистанційного зондування Землі та ГІС для управління сільським господарством та точним землеробством», 07.05-10.06.2012, Королівство Нідерландів, університет прикладних наук м. Дронтен.
 • Бізнес-трейнінг з питань точного землеробства в рамках проекту «PLUS for Progress in Agriculture», Королівство Нідерландів, Difco International, 29.06-04.07.2014 р.
 • Стажування за програмою Нормана Барлоуга (Norman E. Borlaug International Agricultural Science And Technology Fellowship Program у Техаському університеті сільського господарства та механізації (Texas A&M University) та Відділі сільськогосподарських досліджень департаменту сільського господарства США (USDA ARS, Bushland, Texas), 28 серпня-19 листопада 2016 р.
 • Участь у міжнародних проектах відділу, 2010-2017 рр.
 Має 18 наукових праць.
 
Салюк А.Ф.
 • Участь у 19-ій європейській регіональній конференції Міжнародного комітету з іригації та дренажу «Ефективне використання водних та земельних ресурсів», Чеська республіка, Брно-Прага, 4-8 червня, 2001 р.
 • Стажування за програмою «Використання технологій ГІС для цілей планування зрошення», Дослідницький центр АЛЬТЕРА, м. Вагенінген, Нідерланди, 4 жовтня 2002-08 січня 2003 р.
 • Участь у 5-у засіданні виконавчої ради Міжнародної комісії з іригації та дренажу та міжрегіональній конференції на тему «Вода для продовольства: соціально-економічні аспекти зрошення та осушення», Москва, 5-11 вересня 2004 року.
 • Участь у 21-й європейській регіональній конференції «Інтегроване управління земельними та водними ресурсами у контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій», Франкфурт (Одер), Німеччина та Слубіце, Польща, 15-19 травня 2005 року.
 • Участь у робочій зустрічі партнерів проекту SCENES «Водні сценарії для Європи та сусідніх країн», Кассель, Німеччина, 21-23 листопада 2006 року.
 • Участь у робочому семінарі міжнародного проекту SCENES «Водні сценарії для Європи та сусідніх країн» 6 рамкової програми ЄС, Варшава, Польща, 23-25 квітня 2007 року.
Має понад 30 наукових праць.

Гофман Міхаель
 • Участь у ICID конференції за темою «Використання ГІС-технологій та моделей для задач управління річковими басейнами та водними ресурсами в межах сільської місцевості», Львів, 2009 http://europeicid2009.org/media/trudy/Hoffmann-Ukraine.pdf
 • Участь у 5-тій Європейській конференції з відновлення річок. Стендова доповідь на тему: «Landuse impacts on the drinking water reservoir of a straightened mountain river – an initial GIS-based survey», Відень, Австрія, 2013 р. http://www.ecrr.org/NewsEvents/ERRC2013/tabid/3167/Default.aspx
 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології і охорона навколишнього середовища», Тема доповіді: «Забруднення земельних та водних ресурсів звалищами – методи комп’ютерної оцінки», Державний Університет ім. А Церетелі, Кутаїсі, Грузія, 2012 р.
 • Постерна доповідь на тему: «Захоронення відходів в Україні», Швеція, 26-28 листопада 2012 р. Участь у конференції, стендова доповідь на тему: «Моделювання забруднення підземних вод», Курессааре, Естонія. Див. за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=p8jqX5oX2T8&index=4&list=PLdGrT2-GJJmQGJcEaGUhz_Zd08OyvKHUR.
 • Робоча нарада з питань відновлення річок, Іспанія, 2014 р. Див за посиланням: https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Ukraine.
 • Участь у міжнародних проектах відділу, 2002-2017 рр.
Має понад 50 наукових праць з них 12 у міжнародних виданнях.
 
Чорна К.І.
 • Проект MATRA «Ініціативи щодо участі зацікавлених сторін на місцевому рівні у реформуванні земельних відносин та розвитку сільських територій», 2014-2015 рр.
 • Проект MATRA «Розвиток потужності громад для участі у впровадженні та здійсненні контролю процесу реформ у сільському господарстві, управлінні земельними ресурсами та розвитку сільських територій», («BELIEVE»), 2015-2016 рр.
 • Проект ФАО «Впровадження добровільної консолідації земель в Україні», 2016-2017 рр.
 • Участь у міжнародних проектах 2014-2017 рр.
 Має 12 наукових праць.

Comments are closed.