Відділення водних ресурсів

Завідувач Шевчук Сергій Анатолійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Профіль Google Академія

У складі відділення:
Відділ водних ресурсів А.М. Шевченко
Лабораторія управління водними ресурсами Ю.Ю. Даниленко
Лабораторія водопостачання і водовідведення Є.М. Мацелюк
Відділ екології водних екосистем та охорони вод О.О. Сидоренко
Лабораторія екології водних об’єктів О.М. Нечай
Лабораторія моніторингу та охорони вод П.І. Ковальчук

Основними напрямками наукової діяльності відділення є:

–  дослідження   умов   формування   та   стану   водних   ресурсів   і   проявів шкідливої дії вод;

–  дослідження процесів трансформації водних ресурсів;

–  дослідження та оцінка впливу господарської діяльності на якість і стан водних ресурсів;

–  встановлення закономірностей природних, соціально-економічних та технологічних процесів при використанні водних ресурсів для зрошення та сільськогосподарського водопостачання;

–  встановлення закономірностей формування водогосподарського навантаження на поверхневі води;

–  розробка   методології   оцінювання,   картографування   та   екологічного нормування антропогенних навантажень на водні ресурси й агроландшафти в зонах впливу водних меліорацій;

–  формування     наукових    засад    та    методології    організації    систем геоінформаційного забезпечення прийняття рішень щодо управління водними ресурсами та комплексним захистом сільських територій від підтоплення, затоплення, паводків тощо;

–  дослідження з питань організації і ведення моніторингу водних ресурсів і шкідливої дії вод;

–  дослідження систем інженерного захисту територій від підтоплення;

–  оцінка, прогнозування та візуалізація водоресурсного потенціалу територій;

–  районування   сільських   територій   за   водоресурсним   потенціалом   і перспективними напрямами його використання;

–  диференціація     території     за     напрямами     та     характером     прояву несприятливих водно-екологічних ситуацій і шкідливої дії вод;

–  оцінювання, моделювання та прогнозування стану і якості поверхневих водних ресурсів, стану і стійкості земель до проявів шкідливої дії вод, динаміки геоекологічних процесів, водно-екологічних ситуацій і ризиків із застосуванням методів геоінформатики, картографування, сучасних новітніх технологій (геоінформаційних, дистанційного зондування Землі тощо);

–  прогнозування і оптимізація гідрохімічного режиму поверхневих вод;

–  розроблення наукових основ раціонального використання водоресурсного потенціалу, способів і методів управління водними ресурсами;

–  теоретичне та експериментальне обґрунтування методів:

•       довгострокового та короткострокового прогнозування розвитку процесів формування, комплексного використання та відновлення водних ресурсів;

•       складання та оптимізації планів інтегрованого управління водними ресурсами (планів управління річковими басейнами);

•       наукового обґрунтування управлінських рішень з інтегрованого управління водними ресурсами;

•       інформаційного супроводу та верифікації планів інтегрованого управління водними ресурсами;

•       комп’ютерної візуалізації планів інтегрованого управління водними ресурсами;

–  обґрунтування комплексу протидеградаційних, природоохоронних, у т.ч. водоохоронних заходів, заходів з раціонального використання і охорони водних ресурсів, управління їхньою якістю, заходів із захисту від небезпечних процесів, зумовлених дією вод;

–  створення теоретичних і методичних  основ  проектування   систем   і технологій дренажу;

–  розроблення      нормативних,      науково-методичних      документів      із забезпечення діяльності Басейнових управлінь водних ресурсів і гідрогеолого-меліоративної служби Держводагенства, організацій Мінприроди, Мінагрополітики України;

–  розроблення   наукового   обґрунтування   і   Схем   комплексного   захисту територій від шкідливої дії вод, планів управління річковими басейнами;

–  науковий   супровід   реалізації   Загальнодержавних   цільових   програм, зокрема     щодо     розвитку     водного     господарства,     комплексного протипаводкового захисту територій і населених пунктів тощо.

Comments are closed.