Спеціалізовані гідрологічні та гідроекологічні вишукування на водних об’єктах

Спеціалізовані гідрологічні та гідроекологічні
вишукування на водних об’єктах

Висококваліфіковані фахівці виконують повний комплекс вишукувальних досліджень у сфері гідрології, гідротехніки, геотехніки, гідрології та геоінформаційних технологій.
Наведені роботи необхідно виконувати перед початком будь-якого будівництва, при складанні «Паспортів водних об’єктів та річок», оцінки антропогенного впливу господарської діяльності на водні об’єкти та водоохоронні зони, а також оцінки зміни морфометричних параметрів річок, ставків і водосховищ. Роботи з гідрології та геотехніки є обов’язковою складовою передпроектних і проектних вишукувань.
Роботи проводяться з використанням геодезичного та гідрологічного обладнання:
– GPS станцій Trimble EPOCH 10 – 2 шт;
– електронного тахеометру NTS – 350 фірми Soush;
– електронної рулетки – Leica disto A5;
– рулетки геодезичні (10, 30, 50, 100 м);
– рейки водомірні;
– ехолоту Piranha Max 240 фірми Hummibird
(з трьохпроменевим випромінювачем і глибиною зондування до 240 м);
– гідрометричних млинків;
– самописців вимірювання рівня води;
– батометру для відбору завислих наносів;
– прибору Купріна (визначення завислих речовин);
– батометру для відбору донних відкладів (до 50 м);
– комплекту гідрологічного обладнання для виконання досліджень (човни, лебідка та ін.).

Відібрані проби донних відкладів та ґрунтів досліджуються у власній сертифікованій «Лабораторії з визначення фізико-механічних і водно-фізичних властивостей ґрунтів» (Свідоцтво про атестацію № ПТ-166/14 видане ДП «Укрметртестстандартом» 16.05.2014 р.).
Для виконання великого об’єму гідрологічних розрахунків, відображення рельєфу дна водойми та визначення гідрологічних та морфометричних характеристик території і водних об’єктів використовуються дані дистанційного зондування Землі та сучасні ГІС-технології.
На основі аерокосмічних методів досліджень з високою достовірністю визначається стан водних об’єктів, зокрема морфометричні характеристики, температура води, розвиток «цвітіння», трофічний стан, джерела забруднення води та органолептичні показники якості води.

 

Comments are closed.