Лабораторія екології

 

Завідувач лабораторії – Нечай Оксана Миколаївна, к. с.-г.н.

 Профіль Google Академія  ORCID Id

 

Провідні науковці підрозділу

Ковальчук Павло Іванович. Головний науковий співробітник, д.т.н., професор

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus; Google академія

 

 

Цвєтова Олена Вікторівна

Провідний науковий співробітник, к.т.н., с.н.с

Ідентифікатори та профілі: ORCID iD

 

Балихіна Ганна Андріївна

Старший науковий співробітник, к.т.н., с.н.с

Ідентифікатори та профілі: ORCID iD, Scopus, Google Академія

 

Козицький Олег Миколайович

 Головний фахівець

Ідентифікатори та профілі: Google Академія, ORCID iD

 

Шевченко Ірина Анатоліївна

Старший науковий співробітник, к.т.н.

Ідентифікатори та профілі: Google Академія, ORCID iD

 

Тураєва Ольга Володимирівна

Науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі: Google АкадеміяORCID iD
 

Наявні проекти (розробки) Лабораторії екології, що пропонуються потенційним споживачам:

  • Концепція системного управління водокористуванням за басейновим принципом.
  • Методологія організації і ведення моніторингу меліорованих земель.
  • Методичні вказівки для оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель.
  • Методика оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану меліорованих земель.
  • Методичні рекомендації з оцінки стану меліорованих агроландшафтів в зоні осушення за сучасних умов землекористування.
  • Методичні рекомендації «Організаційні та еколого-економічні засади консолідації меліорованих земель».
  • Методика оцінки і нормування антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти.
  • Науково-практичні рекомендації з ренатуралізації осушуваних торфовищ Полісся України в умовах глобальних змін клімату.
  • Концепція програми збереження Шацького поозер’я (наукове обґрунтування).

Контакти:

Лабораторія екології,

Відділ екології і природокористування,

Інститут водних проблем і меліорації НААН,

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37, каб.№ 603-2,

Електронна адреса: water_2019@ukr.net

Comments are closed.