International activity

Зустріч наукових працівників в рамках виконання проєкту «Proactive Recycling of Sewage Sludge to Improve Marginal Land Quality for Sustainable Biofeedstock Production in Ukraine

 У рамках співпраці між Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) U.S. Civilian Research & Development Foundation (Міжнародна наукова співпраця для миру та процвітання) та Міністерством освіти і науки України за грантовою пропозицією 2021 U.S.-Ukraine Alternative Energy Research Competition виконується грантовий проєкт за темою: «Proactive Recycling of Sewage Sludge to Improve Marginal Land Quality for Sustainable Biofeedstock Production in Ukraine» (G-202102-67449 та М/58-2021 від 17.11.2021 р.).

Учасниками проєкту є професіонали з даного напряму досліджень з різних регіонів України: Діденко Наталія, кандидат с.-г. наук, завідувач відділу; Мосійчук Ярослава, доктор філософії, старший науковий співробітник (Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України http://igim.org.ua/?page_id=2), Зосимчук Микола, кандидат с.-г. наук, заступник директора (Сарненська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України http://igim.org.ua/?page_id=45), Харитонов Микола, доктор с-г. наук, професор, Бабенко Михайло, кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник (Дніпровський державний аграрно-економічний університет https://www.dsau.dp.ua/), Лавренко Сергій, кандидат с.-г. наук, доцент (Херсонський державний аграрно-економічний університет http://www.ksau.kherson.ua/), Мазуренко Богдан, доктор філософії, асистент (Національний університет біоресурсів і природокористування України https://nubip.edu.ua/), що тісно співпрацюють з науковцями з Державного університету штату Огайо: Islam Rafiq, PhD https://southcenters.osu.edu/rafiq-islam-phd), Rahman Mohammad, PhD https://southcenters.osu.edu/people/ mohammad-arifur-rahman-phd.

Спільні наукові дослідження та розвиток науково-дослідних можливостей дозволяють ученим працювати над вирішенням критично важливих питань безпеки, економіки, освіти, інших соціальних потреб; сприяти миру та процвітанню шляхом фінансування цивільних науково-дослідних проєктів, які підтримують глобальні цілі нерозповсюдження ядерної зброї; підтримувати застосування науки і технологій для економічного зростання шляхом розвитку міжнародного співробітництва, навчання, підприємництва та комерціалізації технологій; покращувати фундаментальну і технічну освіти шляхом розвитку наукових досліджень.

Проєкт базується на інтеграції цілісного та інноваційного підходів у покращенні використання осаду стічних вод на малопродуктивних землях з метою отримання біосировини сорго цукрового та створення необхідних економічних можливостей в Україні. Завдяки різноплановим та ефективним і цілеспрямованим зусиллям направимо наші основні результати на зайнятість і прибутковість, екологічну сталість і покращення життя в Україні.

Проєкт відноситься до наступних галузей: технологічна біоенергетика, сільське господарство (ґрунтознавство, землеробство, біологія рослин) стічні води, їхнє очищення і використання. Підняті питання із перелічених галузей є пріоритетними в Україні та доповнюють паливно-енергетичні потреби, пом’якшують дію навколишнього середовища та оживлення економіки.

Мета проєкту – розвинути взаємопродуктивну та технічно-інноваційну, науково-дослідну співпрацю між Університетом штату Огайо та інститутами / університетами в Україні, з ціллю об’єднання зусиль та створення стабільного джерела отримання біосировини для підтримки енергетичної незалежності.

Основними цілями є:

  • Дослідити та оцінити приріст, продуктивність та основні параметри цукрового сорго на малопродуктивних (маргінальних) землях, удобрених осадом стічних вод; Зустріч наукових працівників в рамках виконання проєкту «Proactive Recycling of Sewage Sludge to Improve Marginal Land Quality for Sustainable Biofeedstock Production in Ukraine»
  • Оцінити вплив біосолідів (осаду стічних вод) та посівів цукрового сорго на якість ґрунту;
  • Підтримувати наукові дослідження і поширювати серед зацікавлених сторін знання, що базуються на експериментальних даних. 

Comments are closed.