Design and Technology Bureau

ДП «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО» ІВПіМ НААН

Директор, головний інженер проектів к. с.-г. н., Сергій Рябков

моб. 050-358-98-29,

http://ptb.org.ua  e-mail: Rabkov_sv@mail.ru

“ПТБ” РОЗРОБЛЯЄ І ЗАТВЕРДЖУЄ У МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
проектно-кошторисну документацію щодо створення і зрошення багаторічних насаджень (виноградники, зерняткові, кісточкові та горіхоплідні культури, ягідники, маточні насадження та хмільники).

Строк виконання робіт – 6 тижнів (з моменту надання вихідних даних для проектування)
Вартість робіт нижча від встановленої Мінагрополітики України.

Підприємство також виконує проектування:
• Систем зрошення всіх сільськогосподарських культур;
• Овоче-, фруктосховищ у комплексі з допоміжними будівлями та спорудами для підготовки і зберігання с.-г. продукції;
• Водонакопичувальних басейнів для зрошення

Ґрунтові та геодезичні вишукування, роботи з винесення проектів в натуру, комплектацію та будівництво систем зрошення багаторічних насаджень, овочевих та технічних культур; систем зрошення газонів, насаджень на присадибних ділянках, парках.

Comments are closed.