Automated system for monitoring hydrodynamic loads on pump units

Галузь: Меліорація

Тип: Технологічна розробка

Категорія: Комплекс приладів для діагностування технічного стану насосних агрегатів

Назва: Автоматизована система контролю гідродинамічних навантажень насосних агрегатів АСК-ГДН

Характеристика: АСК-ГДН призначена для реєстрації та аналізу гідродинамічних навантажень та гідравлічних характеристик  насосних агрегатів крупних НС в перехідних та стаціонарних режимах роботи. АСК-ГДН складається з мікропроцесорного блоку, двох датчиків середньоквадратичного значення віброшвидкості, двох датчиків тиску, датчика обертів, перетворювача інтерфейсу, блоку живлення та ПЕОМ з програмним забезпеченням для АСК-ГДН.

Орієнтовна вартість – 60 тис.грн.

Економічний ефект – 20-25 тис.грн. (зменшення витрат на обслуговування насосно-силового обладнання), термін окупності – 3 роки.

Контактна особа : Попов Віктор Миколайович   (044) 257-88-53

Comments are closed.