Department of Drainage

Відділ дренажу Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

Завідувачка відділу – Воропай Галина Василівнакандидат технічних наук

тел.: +38 (050) 52 35 381  e-mail: voropaig@ukr.net

Ідентифікатори та профілі: ORCID; Google Академія

 Заст. зав. відділу – Бабіцька Олена Анатоліївна, кандидат технічних наук

тел.: +38 (066) 11 83 044   e-mail: helena-babitska@ukr.net

Ідентифікатори та профілі: ORCID; Google Академія

Склад відділу:

Основні напрямки наукової діяльності Відділу:

 • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо розроблення теоретичних та методичних основ створення ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій, адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов гумідної зони, конструкцій водорегулюючих систем, підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони;
 • вивчення закономірностей процесів трансформації меліорованих агроландшафтів в зоні надлишкового зволоження, оцінка технічного стану осушувально-зволожувальних систем та їх впливу на природне середовище;
 • аналіз ризиків, діагностика і моніторинг стану гідротехнічних споруд (колекторно-дренажної мережі), підвищення їх надійності та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем гумідної зони;
 • розроблення і впровадження удосконалених технічних засобів для оснащення гідротехнічних споруд на каналах та дренажних колекторах;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих конструкцій колекторно-дренажної мережі в зоні зрошення, визначення оптимальних параметрів колекторно-дренажної мережі відповідно до сучасних змін клімату та техніки поливу;
 • розроблення та удосконалення комплексного захисту сільських територій від підтоплення та затоплення;
 • розроблення наукових основ адаптації екосистем Полісся України до кліматичних змін, вивчення сучасного стану та оцінка ефективності застосування меліорацій в забезпеченні водорегулюючої ролі Полісся України в умовах кліматичних змін;
 • розроблення наукових засад законодавчого врегулювання питань реформування системи управління водними ресурсами та ефективного використання меліорованих земель;
 • виконання маркетингових досліджень, розроблення концепцій та перспективних напрямів розвитку осушувально-зволожувальних меліорацій;
 • міжнародне науково-технічне співробітництво з науковими установами та фірмами інших країн шляхом виконання спільних досліджень, обміну результатами, проведення інших взаємовигідних операцій;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, нарад з питань по напрямках роботи Відділу, публікація наукових праць, участь у виставках, тощо.

Тематика наукових досліджень відділу у поточному році

 • Розробити науково-методичні засади визначення конструктивно-технологічних параметрів колекторно-дренажної мережі на зрошуваних масивах та прилеглих територіях (2019-2021 рр.).

Наявні проекти, що пропонуються потенційним споживачам

 • Ресурсоощадні технології управління вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушуваних землях (методичні рекомендації)
 • Енергозберігаючі технології управління процесами водорегулювання на системах польдерного типу (методичні рекомендації)
 • Рекомендації з підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони на засадах створення акумуляційних ємкостей
 •  Рекомендації щодо використання водоакумуляційної здатності польдерних меліоративних систем в Закарпатській області під час паводків та обводнення прилеглих територій
 • Методика проведення натурних обстежень та оцінки технічного стану меліоративних систем гумідної зони
 • Методичні рекомендації з вирощування високопродуктивних кормових культур на меліорованих землях гумідної зони
 • Рекомендації щодо подовження експлуатації дренажних систем з тривалим терміном роботи
   

ПЕРЕЛІК

послуг та консультацій для впровадження розробок

 1. Оцінка технічного стану внутрішньогосподарської мережі меліоративних систем гумідної зони.
 2. Розробка системи заходів та комплексу технолого-технічних рішень з підвищення водозабезпеченості меліоративних систем для забезпечення оптимального водного режиму на осушуваних землях впродовж вегетаційного періоду
 3. Рекомендації щодо модернізації та технічного переоснащення внутрішньогосподарської мережі осушувально-зволожувальних систем на засадах акумуляції та використання місцевого дренажного стоку для зволоження вирощуваних сільськогосподарських культур.
 4. Рекомендації щодо створення та впровадження новітніх конструкцій внутрішньогосподарських систем модульного типу.
 5. Розробка ресурсоощадливих технологій та технічних засобів управління процесами водорегулювання, їх адаптація до конкретних природно-кліматичних умов та вимог землекористувачів.
 6. Визначення оптимальних режимів зволоження (осушення) на поточний вегетаційний період.
 7. Консультативні послуги з питань впровадження сучасних технологій управління водним режимом на осушуваних землях у відповідності з вимогами землекористувачів.
 8. Рекомендації з відновлення, модернізації та проектування систем дренажу в зоні зрошення.

Приклади реалізації проектів

 • Ресурсоощадні технології управління вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушуваних землях (методичні рекомендації) – осушувально-зволожувальна система «Іква» (Рівненська обл.), вирощувана культура – кукурудза на силос, економія води за період проведення апробації «червень-липень» склала 670 м3/га, зменшення в 2-3 рази експлуатаційних витрат на проведення шлюзувань.
 • Енергозберігаючі технології водорегулювання на системах польдерного типу (методичні рекомендації) – Державне агентство водних ресурсів України.
 • Рекомендації щодо використання водоакумуляційної здатності меліоративних систем в Закарпатській області для захисту територій в паводкові періоди – ДП “Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області ”.
 • Методика проведення натурних обстежень та оцінки технічного стану меліоративних систем гумідної зони – Чернігівська обл., меліоративна система «Прохори», площа 1,8 тис. га; Рівненська обл., меліоративна система Сарненської дослідної станції ІВПіМ, площа 476 га; Сумська обл., меліоративна система «Ромен», площа 9,8 тис. га.
 • Методичні рекомендації з вирощування високопродуктивних кормових культур на меліорованих землях гумідної зони – ДП ДГ  «Надія» НААН,  с. Ведмеже, Роменський район, Сумська область, площа 15 га; селекційно-демонстраційний полігон високопродуктивних кормових культур селекції установ НААН м. Сарни, Рівненська обл., площа 0,3 га.
 • Наукове обґрунтування захисту від шкідливої дії вод – земельна ділянка садового товариства в районі с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, «Садове товариство «Друзі».

Comments are closed.