Науковці ІВПіМ НААН взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України

23-24 липня 2014 року директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Ромащенко М.І., завідувач відділу водних ресурсів Шевченко А.М., в.о. завідувача відділу екології водних об’єктів і меліорованих земель Коломієць С.С., завідувач лабораторії використання перезволожуваних земель відділу агроресурсів та використання меліорованих земель Дацько Л.В. та провідний фахівець лабораторії агрокліматичних ресурсів цього ж відділу Дацько М.О. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави».


Під час пленарного засідання доповідачі висвітлили напрями розвитку агрохімічної служби у майбутньому (Яцук І.П.), передумови створення агрохімічної служби в Україні (Заришняк А.С., Балюк С.А.), основні проблеми охорони і збереження родючості ґрунтів, у тому числі на меліорованих землях, і напрями їх вирішення (Шевченко А.М., Балаєв А.Д., Ткаченко М.А.), основи біобезпеки аграрного виробництва (Ковалів О.І.) і діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур (Філон В.І.).
Після пленарної частини розпочалася робота у 4-секціях: секція 1 «Ґрунтознавство», секція 2 «Агрохімія», секція 3 «Деградація та охорона ґрунтів», секція 4 «Моніторинг ґрунтів». Науковці нашого Інституту зробили наступні доповіді: С.С. Коломієць «Проблеми відтворення родючості ґрунтів осушуваних земель гумідної зони», Дацько Л.В. «Особливості використання зрошуваних та осушуваних земель через призму збереження родючості ґрунтів», Дацько М.О. «Зміна показників дерново-підзолистого супіщаного грунту за тривалого використання різних систем удобрення».

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.