Методичні підходи до збереження родючості ґрунтів на зрошуваних і осушуваних землях

5 грудня 2014 року відбувся круглий стіл «Методичні підходи до збереження родючості ґрунтів на зрошуваних і осушуваних землях».

Мета круглого столу:

1. Охарактеризувати проблему охорони і збереження родючості ґрунтів на меліорованих землях.

2. Намітити пріоритети наукових досліджень з питань відтворення родючості ґрунтів, у т.ч. і на меліорованих землях.

3. Намітити шляхи впровадження у виробництво науково обґрунтованих рекомендацій щодо застосування ґрунтозбережувальних агротехнологій меліоративного землеробства

4. Намітити шляхи подальшої співпраці і координації дій між Інститутом водних проблем і меліорації, науково-дослідними установами НААН, центральними органами виконавчої влади.

У роботі взяли участь: науковці Інституту водних проблем і меліорації НААН, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту агроекології і природокористування НААН, представники Міністерства аграрної політики і продовольства України і комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, кафедра агрохімії і якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, кафедра ґрунтознавства і охорони ґрунтів ім. М.К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування.

З  вступним словом до учасників звернувся директор ІВПіМ НААН, акад. Ромащенко Михайло Іванович

Про нову методологію відтворення родючості ґрунтів на основі їх енергоефективності розповів завідувач лабораторії екології меліорованих земель ІВПіМ НААН, к.с.-г.н. Коломієць Сергій Степанович.

Генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», к.н. держ. упр.  Яцук Ігор Петрович розповів про вплив господарської діяльності на стан ґрунтів України

Система обробітку на осушуваних торфових ґрунтах з метою збереження їх родючості – тема доповіді головного наукового співробітника відділу сівозмін та землеробства на меліорованих землях, д.с.-.г.н. Слюсара Івана Тимофійовича

Відбулось обговорення та прийняття рішення

Конференції, Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.