Сучасний стан якості питної води, доступу до води та санітарії, проблеми води і здоров’я обговорювали учасники Форуму «AQUA-Ukraine 2017»

7 листопада 2017 року в рамках Форуму «АКВА-Україна 2017» відбулося розширене засідання Міжвідомчої робочої групи  з координації впровадження Протоколу про воду та здоров’я. Захід пройшов під головуванням Олександра Боня — координатора від України по Протоколу від Мінприроди та Ірини Руденко — координатора від України по Протоколу від Міністерства охорони здоров’я.

Участь взяли 58 представників різних інституцій та організацій зацікавлених сторін, члени МРГ. Формат заходу дав можливість поінформувати більш широке коло заінтересованої громадськості про процес та актуальні завдання України з впровадження Протоколу, а також долучити бажаючих до обговорення питань порядку денного засідання МРГ. Зідання було присвячене розгляду результатів аналізу ситуації, що склалася на 2015 рік в 20 цільових областях відповідно статті 6.2 Протоколу. Підготовка такого аналізу є першим кроком для перегляду національних цільових показників по Протоколу, про що заявила Україна в останній Короткій доповіді про прогрес виконання Протоколу, яка була підготована у 2016 році до 4-ої сесії Зустрічі Сторін Протоколу. Україна запросила технічної допомоги з боку Секретаріату Протоколу — ЄЕК ООН на проведення перегляду національних цільових показників до Протоколу.

Під час обговорення значна кількість коментарів та доповнень стосувалася питань доступу та якості питної води, проблеми сільського водопостачання та санітарії, впливу процесів дерегуляції. Адміністративної реформи Центральних органів виконавчої влади на істотне послаблення виконання державою функцій моніторингу вод, в т.ч. питної води і на майже повне усування функції державного контролю / нагляду в галузі питного водопостачання та санітарії (мораторій на планові перевірки до 1 січня 2018 року), на невиконання Україною вимог Протоколу щодо налагодження та/або посилення системи контролю /нагляду та раннього попередження захворювань, пов’язаних з водою; на відсутність державної політики щодо забезпечення якості та безпеки питної води і санітарії, на значне і тривале ігнорування проблем, що накопичилися в галузі доступу до санітарії та водовідведення, питань забруднення водних ресурсів в Україні, однобоку тарифну політику держави, яка не збалансована щодо захисту прав споживачів та забезпечення економічної доступності послуг водопостачання та водовідведення, питанням браку належної, актуальної та повної інформації для споживача та прийняття ефективних рішень в цій галузі, враховуючи глобальні політичні рамки — Цілі сталого розвитку та регіональні зобов’язання щодо євроінтеграції та імплементації водних Директив ЄС.

Від Інституту водних проблем і меліорації участь у заходах взяли Шевчук С.А., Шевченко А.М., Дехтяр О.О., Сидоренко О.А., Даниленко Ю.Ю., Брюзгіна Н.Д., Боженко Р.П.

Закриваючи і узагальнюючи результати засідання МРГ, Олександр Бонь подякував всім учасникам засідання МРГ та запропонував експертам врахувати отримані коментарі та зауваження  та підготувати єдиний аналітичний документ для розгляду членами Керівного комітету з питань ІУВР на Національному політичному діалозі 28 листопада 2017 року. Провести консультації за участі Миколи Кузьо — заступника Міністра з питань євроінтеграції, Мінприроди; національних координаторів по Протоколу і координатора експертної групи щодо підготовки (policy paper) до НПД 28 листопада 2017 р.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.