Курси підвищення кваліфікації «Агроресурсний потенціал меліорованих земель та його раціональне використання»

На базі Інституту водних проблем і меліорації НААН  з 04 по 08 червня 2018 року було проведено курси підвищення кваліфікації «Агроресурсний потенціал меліорованих земель та його раціональне використання».

Відповідно до сформованого замовлення передбачалась участь 10 слухачів, фактично прийняло участь – 9 осіб.

Персональний  склад  слухачів  наступний:

П. І. Б.

НДУ

Посада

1

Онопрієнко Дмитро Михайлович

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Перший проректор – проректор з навчальної роботи

2

Ткачук Андрій Васильович

Декан факультету водогосподарської інженерії та екології

3

Доценко Віктор Іванович

доцент

4

Ткачук Тетяна Іванівна

Ст. викладач

5

Любченко Валентина Вікторівна

Ст викладач

6

Чушкіна Ірина Вікторівна

Ст викладач

7

Ганкевич Богдан Олександрович

Інститут рибного господарства НААН

Н.с.

8

Орел Сергій Анатолійович

М.н.с.

9

Постоєнко Дмитро Миколайович

Інститут агроекології і природокористування НААН

Н.с.

Слухачам курсів було презентовано такі лекції:
 Концептуальні засади відновлення та розвитку зрошення в Україні (Ромащенко М.І.);
 Формування водної політики в Україні, забезпеченість водними ресурсами та адаптаційні заходи в умовах змін клімату (Яцюк М.В.);
 Наукові основи формування сталих біоенергетичних агроекосистем (Тараріко Ю.О.);
 ГІС технології у зрошенні (Жовтоног О.І.).
 Основи проектування систем краплинного зрошення і дощування (Рябков С.В.).
 Енергозбереження  у  зрошенні (Попов В.М.).
 Методи призначення строків поливів. Водоспоживання і режими зрошення сільськогосподарських  культур  (Шатковський А.П.).
 Раціональне використання та охорона зрошуваних земель (Шевченко А.М.).
 Інформаційні технології у дослідженнях в галузі с.-г. меліорацій (Ковальчук В.П.);
 Динамічна модель функціонування педосфери, як основа розроблення нової наукової парадигми сільськогосподарської меліорації (Коломієць С.С.);
 Експлуатація зрошувальних систем та технології ремонтно-відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах зрошувальних систем (Коваленко О.В.);
 Використання даних ДЗЗ у завданнях меліорації та водного господарства (Власова О.В.);
 Сучасні дощувальні машини та особливості їх експлуатації в умовах України (Музика О.П.).

Практична частина включала в себе відвідання:

– лабораторії випробувань засобів зрошення;
– ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН;
– ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» ІВПіМ, с. Гора;
– лабораторії випробувань будівельних матеріалів;
– лабораторії моніторингу та охорони вод.
По завершенню курсів слухачам вручено відповідні посвідчення.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.