Курси підвищення кваліфікації в Інституті зрошуваного землеробства НААН

 В Інституті зрошуваного землеробства НААН з 12 по 15 червня 2018 року проводилися курси підвищення кваліфікації наукових працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України за тематикою «Наукові основи ведення зрошуваного землеробства в сучасних умовах». На навчання прибули 7 осіб з Інституту водних проблем і меліорації НААН, Інституту рису НААН та Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
Від Інституту водних проблем і меліорації НААН на курсах підвищення кваліфікації були присутні: завідувач науково-організаційним відділом Діденко В.С., головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій Ковальчук В.П., старший науковий співробітник лабораторії систем зрошення та дренажу відділу зрошення та дренажу Ретьман М.С., науковий співробітник відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій Таргоній М.М.
Під час проведення курсів слухачі були ознайомлені з напрямами наукових досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН, його історією, матеріальною базою, відвідали музей, виставкову залу, дендропарк.
Слухачі курсів по тематиці наукових досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН прослухали 7 лекцій провідних вчених Інституту:
1. Писаренко П.В. Наукові підходи до формування систем зрошуваного землеробства в південній частині степової зони.
2. Заєць С.О. Агротехнічні особливості вирощування основних озимих і ярих культур в умовах зрошення півдня України.
3. Лавриненко Ю.О. Технологія вирощування кукурузи в умовах зрошення.
4. Усик Л.О. Інноваційні вітчизняні сорти пшениці озимої для виробництва зерна на зрошуваних землях півдня України.
5. Тищенко О.Д. Херсонські сорти люцерни для біологічного землеробства.
6. Боровик В.О. Наукові основи поглибленого вивчення інтродукованих зразків сої, бавовнику та бобових багаторічних трав в умовах зрошення України для активного залучення в селекційний процес.
7. Грановська Л.М. Відновлення зрошення як фактор сталого зрошуваного землеробства в умовах змін клімату.
Лекції були прочитані слухачам у вигляді лекцій-презентацій під час ознайомлення з діяльністю відділів зрошуваного землеробства, агротехнологій, селекції, первинного та елітного насінництва, науково-інформаційної діяльності та лабораторій неполивного землеробства, овочівництва, біотехнології картоплі, аналітичних досліджень та лекцій-екскурсій під час проведення занять у польових умовах на дослідному полі Інституту.
По закінченню слухачі отримали свідоцтва про навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.