Звіт директора Інституту про виконання ПНД 5 “Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель” за 2018 рік

22 січня 2018 року на засіданні розширеного Бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко представив результати досліджень за ПНД 5 «СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ» за 2018 рік. Доповідь директора була структурована і викладена за трьома підпрограмами. ПІДПРОГРАМА 1 «Наукові основи сталого водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів» включала 12 завдань, ПІДПРОГРАМА 2 «Наукові й техніко-технологічні засади розвитку сільськогосподарських меліорацій» – 21 завдання, а ПІДПРОГРАМА 3 «Наукові основи та технології використання меліорованих земель гумідної зони» – 13 завдань. Всього було презентовано результати досліджень за 46-ма науковими проектами, у виконанні яких приймали участь 11 установ Національної академії аграрних наук України. Співвідношення бюджетного фінансування фундаментальних і прикладних завдань в межах ПНД 5 становило 70 % і 30 % відповідно.

Михайлом Івановичем, окрім результатів досліджень за ПНД 5, було представлено результати конкурсних та міжнародних проектів, основними замовниками яких були: Міністерство освіти і науки України, Державний фонд фундаментальних досліджень України, Фонд цивільних досліджень і розвитку США, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також датська компанія Rambøll. Всього у 2018 році було виконано 6 таких проектів.

За результатами досліджень у 2018 році підготовлено:

  • Проект «Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року» (здійснюється узгодження із заінтересованими ЦОВВ);
  • Проект «Концепції реформування управління водними ресурсами в Україні» (здійснюється узгодження із заінтересованими ЦОВВ);
  • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем»;
  • Проект Закону України «Про організації водокористувачів»;
  • Проект постанови КМУ «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення та управління поливами або водовідведенням».

Отримано: 29 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, опубліковано 142 статті у наукових виданнях.

Звіт М.І. Ромащенка про виконання ПНД 5 «СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ» члени Бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН схвалили та оцінили на дуже високому рівні.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.