Звітування аспірантів (здобувачів)

ЗВІТУВАННЯ АСПІРАНТІВ (ЗДОБУВАЧІВ)

Аспіранти, особи, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою (далі – здобувачі) не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні науково-технічної ради відділу про виконання індивідуального плану наукової роботи. Звіти заслуховуються на засіданнях науково- технічних рад у березні та вересні кожного навчального року (поетапний контроль). Результати виконання аспірантами, здобувачами планів роботи розглядаються в кінці навчального року на засіданні Вченої ради Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (далі – Інститут). До 20 березня за результатами поетапного контролю аспіранти подають у відділ наукових кадрів та аспірантури піврічний звіт та витяг з протоколу засідання науково-технічної ради відділу. Щороку до 14 вересня  в Інституті проводиться атестація аспірантів, здобувачів. Кожний аспірант, здобувач атестується науковим керівником та доповідає на засіданні науково-технічної ради відділу про результати виконання дисертаційних досліджень. Результати атестації розглядаються на засіданні Вченої ради Інституту та приймається рішення щодо переведення аспіранта, здобувача на наступний рік навчання. Аспіранти, здобувачі, які не виконали план роботи, за рішенням Вченої ради Інституту відраховуються з аспірантури. За результатами атестації аспіранти, здобувачі подають у відділ наукових кадрів та аспірантури такі документи:

  • витяг з протоколу засідання науково-технічної ради відділу;
  • витяг з протоколу Вченої ради Інституту;
  • звіт про виконання розгорнутого плану поточного року навчання (початком навчального року вважається дата зарахування до аспірантури за наказом);
  • розгорнутий план роботи на наступний рік навчання.

Звітні документи подаються аспірантами, здобувачами у відділ наукових кадрів та аспірантури у відповідності до встановленого графіка. За результатами атестації аспіранти, здобувачі наказом директора переводяться на наступний рік навчання.

Корисні посилання

Comments are closed.