Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів 21 березня 2024 року

XII Міжнародну науково-практичну конференцію під девізом «ВОДА ДЛЯ МИРУ», присвячену Всесвітньому дню водних ресурсів організовано 21 березня 2024 року Інститутом водних проблем і меліорації НААН спільно з Глобальним водним партнерством, Інститутом водного господарства ім. Цотне Мирцхулава Грузинського технічного університету (Грузія), Університетом Кочмана (Турецька Республіка) за участю: Національної академії аграрних наук України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Глобальне водне партнерство Центральної та Східної Європи (Словацька Республіка), Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, МГО «Прімавера», ГО «Жіноче водне партнерство – Україна», Національного університету водного господарства та природокористування, Інституту агроекології і природокористування НААН, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Сарненської дослідної станції ІВПіМ НААН, Київського аграрного університету НААН України, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та ін.
Міжнародна конференція “ВОДА ДЛЯ МИРУ” відіграла важливу роль у актуалізації проблем стану водних об'єктів в умовах воєнної агресії, нестачі питної води та необхідності їх збереження, відновлення та раціонального використання. Цей захід сприяв приверненню уваги громадськості до актуальних проблем сучасного водного господарства та стимулював подальші дослідження та розвиток у цій важливій галузі. Задумом організаторів було також підвищення рівня обізнаності суспільства щодо важливості ефективного управління водними ресурсами та сприяння формуванню стратегій забезпечення сталого розвитку у цій сфері. Завантажити Збірник тез XII Міжнародної науково-практичної конференції “Вода для миру” https://doi.org/10.31073/mivg2024
Загалом, у роботі конференції, яка пройшла у змішаному режимі з використанням синхронного перекладу,  долучилися близько 200 учасників з 31 організацій, майже  50 учасників приймали участь особисто, інші долучилися до зібрання у режимі онлайн.

З привітальним словом виступили:
 • Камінський Віктор Францевич – академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН,
 • Гопчак Ігор Васильович – заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України, д.т.н.,
 • Сметанова Анна – регіональний координатор Глобального водного партнерства Центральної та Східної Європи (Словацька Республіка),
 • Головня Віталій Олександрович – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України,
 • Томаш Окрушко – проректор з науки Варшавського університету наук про життя, доктор, професор
На пленарному засіданні виступили:
 • директор Інституту водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-Україна», к.геогр.н., ст.досл.,  Михайло ЯЦЮК
 • директор Науково-дослідного центру екологічних проблем Університету Мугла Сіткі Кочмана (Турецька Республіка), проф., д.н. Ахмед ДЕМИРАК;
 • доцент кафедри водного господарства, Інженерний факультет Сільськогосподарської академії Університету Вітаутаса Магнуса (Литва), д. н. Раймондас САДЗЕВІЧУС;
 • директор Інституту  водного господарства ім. Цотне Мирцхулава Грузинського технічного університету (Грузія), д.т.н., проф., академік Національної академії наук Грузії Гіві ГАВАРДАШВИЛІ;
 • голова Міжнародної ГО «Прімавера», д.с.-г.н., проф. Ольга ЖОВТОНОГ;
 • завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. Сергій СНІЖКО;
 • завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф. Василь ГРЕБІНЬ;
 • професор, д.н Інституту радіоактивності навколишнього середовища, Університет Фукусіми Марк ЖЕЛЄЗНЯК;
 • директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», д.с.-г.н., проф.,чл.-кор. НААН Микола ТКАЧЕНКО ;
 • завідувач Відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН України,  канд. геогр. наук, доц Сергій ДУБНЯК.
Провідні фахівці озвучили проблеми формування водної безпеки України в сучасний умовах, а також управління водними ресурсами та шляхи їх вирішення в Литві, Грузії, Туреччині, Японії. Наголосили на перевагах та  необхідності запровадження інноваційних грунтоводоохоронних систем землеробства в контексті формування водної безпеки держави.  Багато часу на пленарному засіданні приділено питанням наслідків руйнування каховського водосховища та змін клімату, водокористуванню, впливу воєнних дій під час повномаштабного вторгнення на водні та земельні ресурси, і водній політиці України вцілому.
В рамках онлайн-конференції було проведено дві секції, відповідно до основних напрямків наукових досліджень, представлених вченими:.  Науковці представили свої роботи у двох тематичних секціях «Стале водокористування, охорона та відтворення водних ресурсів» і  «Сільськогосподарські меліорації та використання меліорованих земель». Доповіді відзначились глибоким аналізом проведених досліджень  та новаторськими підходами до вирішення складних проблем.
За результатами Міжнародної науково-практичної конференції під девізом «ВОДА ДЛЯ МИРУ»,  присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів  на сайті конференції http://waterday.iwpim.com.ua Інституту водних проблем і меліорації НААН України буде розміщений збірник наукових тез доповідей з присвоєнням цифрового ідентифікатора DOI, що забезпечить їх постійний доступ та відстеження. Сподіваємося, що проведений захід не лише розширює наші знання в галузі водних ресурсів, але й забезпечує підґрунтя для подальших наукових досліджень та розвитку цієї важливої сфери.
 
Рішення конференції   Фото з конференції за посиланням
Анонси, КонференціїPermalink

Comments are closed.