На здобуття премії Президії НААН

27 вересня 2012 року в Президії НААН відбулося розширене засідання бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН на якому було розглянуто та заслухано доповіді претендентів на здобуття премії Президії НААН
«За кращу доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень».

Присутні: академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, член-кореспондент НААН Булигін С.Ю., заступник академіка-секретаря академік НААН Ромащенко М. І ., секретар Костенко О. І . Запрошені: в.о. заступника директора з наукової роботи ННЦ «ІМЕСГ», канд. техн. наук Грицишин М. І ., заст. начальника відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, канд. ветерин. наук Долецький С.П., заступник директора з наукової роботи ІАЕіП НААН, канд. с.-г. наук Дем’янюк О.С.

Серед молодих вчених, претендентів на премію Президії НААН, було заслухано доповідь Шатковського А.П. кандидата с.-г. наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації на тему «Закономірності формування режимів краплинного зрошення і водоспоживання просапних культур залежно від передполивної вологості грунту».

Одноголосно ухвалено у числі інших претендентів рекомендувати доповідь Шатковського А.П.для участі у другому турі конкурсу.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.