Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених«Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства» та круглий стіл до Всесвітнього дня ґрунтів «Ґрунт як термодинамічна система. Наближення до коду родючості»

6 грудня 2017 року у Інституті водних проблем і меліорації НААН проведено круглий стіл присвячений Всесвітньому дню ґрунтів «Ґрунт як термодинамічна система. Наближення до коду родючості» та Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства».

У рамках даних заходів взяли участь 55 чоловік і представили: ННІ Інститут геології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННЦ «Інститут землеробства НААН», ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ДУ «Держгрунтоохорона», ГО «Навчально-координаційний центр сільськогосподарських дорадчих служб», Дослідну станцію лікарських рослин ІАП НААН, Сарненську дослідну станцію ІВПіМ НААН, Інститут водних проблем і меліорації НААН.

Відбулося урочисте відкриття даного заходу вітальним словом директора Інституту Михайлом Ромащенко.

У обговоренні прийняли активну участь д.т.н. Хоружий П.Д., д.географ.н. Шевченко О.Л., директор ДУ «Держгрунтоохорона» Яцук І.П., д.географ.н. Буднік С.В., к.с.-г.н., доцент Бережняк М.Ф., д.т.н. Ковальчук П.І., д.с.-г.н. Шатковський А.П., провідний ґрунтознавець » ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Андрієнко В.О.

Обговорювались питання енергетики ґрунтів, трифазності та чотирифазності (біота) ґрунту, моделей і моделювання ґрунтових процесів, еволюційного відновлення властивостей ґрунтового покриву у перелозі (Чорнобильська зона), енергетичних показників ґрунтів (енерготвірності) та кінетичної спадковості енергобалансу ґрунту, порівняльної продуктивності чорноземних і дерново-підзолистих ґрунтів та багато інших питань.

У рамках конференції молоді вчені обмінялися думками щодо ролі меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства, ознайомили із основними досягненнями науки і виробництва у сфері меліорації та водного господарства та представили власні результати.

КонференціїPermalink

Comments are closed.