Науковців Інституту затверджено експертами з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних розробок

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2022 р. № 1111 науковців Інституту затверджено експертами  “З ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЄКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСАХ, ЯКІ ПРОВОДИТИМЕ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ТА ЗВІТІВ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ за напрямом  “Охорона навколишнього середовища” – д.т.н., доцента Кузьмич Людмилу Володимирівну та за напрямом “Аграрні науки і ветеренарія” – д.с.-г.н., професора, чл.-кор. НААН Шатковського Андрія Петровича.

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-spiskiv-ekspertiv-z-ekspertizi-proyektiv-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-sho-podayutsya-dlya-uchasti-u-konkursah-yaki-provoditime-ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-zvita

Події та новиниPermalink

Comments are closed.