The educational process

Акредитація

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база ІВПіМ НААН

Освітньо-наукові програми

НАКАЗ №49 від 18 червня 2019 р. Щодо введення в дію затверджених Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Освітньою-наукових програм та Навчальних планів за спеціальностями  201 – Агрономія та 192- Будівництво та цивільна інженерія.

Силабуси навчальних дисциплін


Правила та обсяги прийому до аспірантури / докторантури

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови на 2022 рік


Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі  для вступників:

2016 р. 2017 р.  2018 р. 2019 р.  2020 р.

Спеціалізована вчена рада

​Нормативно-правова база

Навчальний процес

Силабуси навчальних дисциплін

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

За спеціальністю 201
Агрономія
За спеціальністю 192
Будівництво та цивільна інженерія
2022-2023 навчальний рік 2022-2023 навчальний рік

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМЛЕКСИ ДИСЦИПЛІН

 • Водопостачання і водовідведення 2017   2019
 • Проблеми дослідження водогосподарських систем   2017
 • Експлуатація, ремонт та відновлення гідротехнічних споруд  2017    2019
 • Інтегроване управління у водогосподарських системах   2017    2019
 • Сучасні напрямки розвитку агрономії, методи та інструментарій в агрономічних дослідженнях, планування експерименту в агрономії   2017
 • Меліоративне землеробство    2019
 • Економічні та соціальні аспекти меліорації земель   2019
 • Використання та охорона водних і земельних ресурсів   2017    2019
 • Комп'ютерна обробка інформації   2017
 • Управління водними та земельними ресурсами на меліорованих територіях  2017   2019
 • Автоматизовані системи управління   2017    2019 
 • Математичне моделювання та системний аналіз   2017
 • Аналіз ризиків в водогосподарських системах  2017   2019
 • Дренаж та системи захисту територій   2017   2019
 • Іноземна мова (англійська) спеціальність 201 Агрономія   2017
 • Іноземна мова (англійська) спеціальність 192 Будівництво і цивільна інженерія    2017
 • Філософія спеціальність 201 Агрономія   2017
 • Філософія спеціальність 192 Будівництво і цивільна інженерія   2017
 • Методологія наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи   2017

Рейтинг самооцінювання викладачів

ОНП підготовки за спеціальністю 201
Агрономія
ОНП підготовки за спеціальністю 192
Будівництво та цивільна інженерія
Шатковський Андрій Петрович        2017   2018   2019 Шевчук Сергій Анатолійович           2017  2018  2019
Тараріко Юрій Олександрович         2017   2018   2019 Коваленко Олександр Васильович  2017  2018  2019
Шевченко Анатолій Миколайович   2017   2018   2019 Хоружий Петро Данилович             2017  2018  2019
Шевчук Сергій Анатолійович           2017   2018   2019 Савчук Дмитро Петрович                2017  2018  2019
Ковальчук Павло Іванович               2017   2018   2019 Ковальчук Павло Іванович              2017  2018  2019
Лелявська Любов Віталіївна                                    2019 Попов Віктор Миколайович             2017  2018  2019
  Михайлов Юрій Олексійович            2017  2018  2019
   

Рада молодих вчених

Повна назва: Рада молодих вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН
Коротка назва: РМВ ІВПіМ НААН  Положення про Раду молодих вчених ІВПіМ НААН
Контакти

Академічна мобільність, участь у міжнародних конференціях та стажуваннях

СКРИНЬКА ДОВІРИ

В Інституті водних проблем і меліорації працює “Скринька довіри“, заповнивши наведену нижче форму, кожен з Вас має можливість звернутись з проблемними питаннями або повідомити інформацію щодо забезпечення повноцінного функціювання та покращення наукової та освітньої діяльності закладу. Кожне повідомлення буде вивчено, в тому числі і анонімне.

Comments are closed.