Аспірантура та докторантура

З метою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для роботи в державному і недержавному секторах народного господарства, зокрема, для потреб Інституту та наукових установ НААН, у 1930 р. при Інституті створено аспірантуру. У 1934 р. створено кваліфікаційну комісію за спеціальностями: «Сільськогосподарські меліорації» (зрошення, осушення, меліорація ґрунтів), «Гідрологія», «Гідрогеологія», «Гідротехнічні споруди», «Сільськогосподарське водопостачання». З 70-х років минулого століття напрями аспірантської підготовки включали додатково технологію, механізацію і організацію будівництва та автоматизацію управління. З 1993 р. підготовку фахівців вели за спеціальностями: «Меліорація і зрошуване землеробство», «Гідротехнічне і меліоративне будівництво».

Докторантуру при Інституті відкрито з 1997 р. за спеціальностями: «Гідротехнічні меліорації» і «Меліорація і зрошуване землеробство».

Згідно наказу Вищої атестаційної комісії України (№ 344) з 1999 р. спеціальності: «Меліорація і зрошуване землеробство», «Гідротехнічні меліорації» були об’єднані у спеціальність «Сільськогосподарські меліорації» (технічні і сільськогосподарські науки).

У 2003 р., згідно наказу Міністерства освіти і науки України (№112) щодо перереєстрації діючої аспірантури і докторантури при Інституті було затверджено спеціальності: 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (сільськогосподарські науки); 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» (технічні науки).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від  03.08.2016 р. № 933 Інститут водних проблем і меліорації НААН у 2016 р. отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за  третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти відповідно до галузі знань – 19  Архітектура та будівництво, за спеціальністю – 192 Будівництво та цивільна інженерія з ліцензованим обсягом 10 осіб та відповідно до галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальністю – 201 Агрономія з ліцензованим обсягом 10 осіб.

Згідно з рішенням Вченої ради Інституту від 20.05.2016 р. (протокол  № 6) при Інституті відкрито докторантуру за спеціальностями  201 – Агрономія та 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

Станом на сьогоднішній день навчання в аспірантурі  та докторантурі при Інституті здійснюється з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями: 06.01.02 – «Сільськогосподарські меліорації» (технічні, сільськогосподарські науки);   201 – Агрономія і 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

За приблизними підрахунками, починаючи з 30-х років минулого століття, в Інституті підготовлено 29 докторських і 424 кандидатських дисертацій.

Завідувач відділу наукових кадрів та аспірантури  Єгорова Світлана Віталіївна. Телефон для довідок: (044) 257-12-69; 257-40-30;  E-mail: iwpim.naan@gmail.com

Cекретар спецради Д 26.362.01 Шевченко Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: (044)  257-40-01; E-mail: d26.362.01iwpim.naan@gmail.com

 

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації

 ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

ЛІЦЕНЗІЯ Мінистерства освіти і  науки України на вид господарької діяльності Освітня діяльність закладів освіти (вища освіта)

ПРАВИЛА прийому до  аспірантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2020 році.

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 201 «Агрономія»

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

ПРАВИЛА прийому до  докторантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора наук в 2020 році

Comments are closed.