Адмінуправління

Яцюк Михайло Васильович

директор Інституту

У 1995 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність; гідрологія суші, кваліфікація; гідролог-гідрохімік. Закінчив аспірантуру зазначеного університету та у 2001 році здобув науковий ступінь кандидата географічних наук. В період 1997-2014 рр. працював на різних посадах в Державному агентстві водних ресурсів України.

Державний службовець ІI рангу. У 2006 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Основний напрям діяльності – розробка законодавчих та нормативно-правових актів у сфері розвитку водного господарства, удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу, моніторинг якості води, наукове обгрунтування заходів щодо захисту від шкідливої дії вод.

Автор та співавтор понад 40 наукових праць.

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus;  Google Академія

Тел. (044) 257-40-30 (044) 257-40-01           

Шатковський Андрій Петрович 

Доктор с.-г. наук, професор, чл.- кор. НААН, заступник директора з наукової роботи

  Закінчив Херсонський державний аграрний університет (2002). За фахом інженер-гідротехнік. У період з 2002 по 2003 рр. працював науковим співробітником відділу зрошуваного землеробства Інституту південного овочівництва і баштанництва УААН (м. Гола Пристань Херсонської обл.).

У 2004-2006 рр. – аспірант ІВПіМ з відривом від виробництва. З січня 2007 р. по червень 2011 року очолював лабораторію мікрозрошення. З липня 2011 року працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи. Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування параметрів краплинного зрошення просапних культур польової сівозміни, зокрема вивчення воднопоживного режиму ґрунту, дослідження закономірностей водоспоживання та формування зон зволоження.

Автор та співавтор понад 350 наукових публікацій.

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopusWeb of Science Core Collection;  Google Академія

 

Музика Олександр Павлович – Учений секретар

 

 

muzyka_iwpim@ukr.net
(044) 496-90-27

Ідентифікатори та профілі:  Google Академія

 

Comments are closed.