Науково-організаційний відділ

Науково-організаційний відділ
Завідувач відділу –  Лелявська Любов Віталіївна, к.е.н.
(044) 257-89-84
orgviddil_iwpim@ukr.net
 
 

 

Структура Науково-організаційного відділу:

 • Завідувач відділу – Лелявська Любов Віталіївна, к.е.н.
 • Провідний інженер – Логунова Наталія Володимирівна
 • Інженер – Кирєєва Ірина Олександрівна 

Основні напрями роботи Науково-організаційного відділу:

 • науково-методичне і організаційне забезпечення з поточного і перспективного планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Інституту, затвердження плану НДКР в Академії і контроль за його виконанням;
 • складання договірної документації з виконання наукових досліджень за рахунок коштів загального фонду бюджету Академії і контроль за її виконанням;
 • складання проектів перспективних і річних планів виконання НДКР Інститутом та установами його дослідної мережі;
 • організація короткотермінових наукових досліджень за пріоритетними напрямами та економічне обґрунтування доцільності виконання НДКР науковими відділами Інституту;
 • координація НДКР між підрозділами Інституту та установами НМЦ «Водні ресурси і меліорація» та складання проміжних і річних звітів про роботу НМЦ «Водні ресурси і меліорація»;
 • складання та подання в Академію щорічних інформаційних звітів про діяльність Інституту та установ його дослідної мережі та Зведеного короткого звіту про виконання програм наукових досліджень;
 • складання проектів зведених планів виробничої перевірки та освоєння розробок Інституту за матеріалами, наданими науковими відділами, контроль за їх виконанням та підготовка звітності;
 • методична допомога науковим відділам у визначенні економічної ефективності від впровадження розробок у виробництво, оформлення звітної документації про результати впровадження розробки;
 • організація та контроль за публікаційною активністю наукових працівників Інституту;
 • удосконалення методів організації наукової діяльності з урахування нових соціально-економічних умов.

Comments are closed.