Відділ інформаційних технологій та маркетингу інновацій

завідувач відділу Матяш Тетяна Віталіївна, к.т.н., с.н.с.
Профіль 
Google Академія  Scopus Web of Science ResearcherID 

 

Склад відділу:

Основні напрямки діяльності

 • створення інформаційних середовищ для підтримки прийняття рішень із раціонального ведення землеробства, відновлення зрошення та осушування, ощадливого водо- та енергоспоживаня;
 • створення, наповнення та супровід баз даних та знань з агроресурсного потенціалу, меліорації та землеробства;
 • розробка електронних та цифрових карт для візуалізації даних в процесі підтримки прийняття рішень користувачами інформаційних продуктів;
 • розробка методології забезпечення раціонального водокористування та ощадливого витрачання енергетичних ресурсів на об’єктах водогосподарських систем
 • розробка методів автоматизованого управління водорозподілом, водокористуванням та енергоспоживанням на зрошувальних системах
 • створення та впровадження автоматизованих систем контролю, аналізу та управління технологічними параметрами об’єктів водогосподарських систем
 • розробка методологічних засад створення інтелектуальної продукції;
 • дослідження наукового потенціалу інституту з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямків наукових розробок, що представляють комерційний інтерес;
 • розробка науково-методичних підходів капіталізації результатів наукових досліджень, зокрема: проведення патентних досліджень, визначення наукового рівня розробок, виявлення об’єктів інтелектуальної власності і оформлення прав власності на ці об’єкти ;
 • проведення маркетингових досліджень;
 • вивчення кон’юнктури ринку;
 • проведення рекламно-інформаційної діяльності направленої на просування інноваційної продукції на ринок

Основні розробки
• База даних та система інформаційного забезпечення землеробства
• Нормативно-методична база підвищення енергоефективності
• Лічильники багатоканальні для обліку води на насосних станціях за спожитою електроенергією
• Автоматизовані системи контролю гідро електродинамічних навантажень та гідравлічних характеристик насосних агрегатів
• Програмно-технічні засоби автоматизації водорозподілу

Послуги
• науковий супровід та консультаційні послуги з ефективного ведення землеробства
• експериментальне градуювання агрегатів насосних станцій
• впровадження систем електроводообліку
• впровадження програмно-технічних засобів автоматизації
• проведення енергоаудиту на об’єктах водогосподарських систем
• аналіз роботи насосних агрегатів з перетворювачами частоти та пристроями м’якого пуску

Відділом протягом останніх років створено та підримується:

Розроблено та розміщено у мережі Інтернет (на власному веб-сервері) сайт наукового журналу «Меліорація і водне господарство» за адресою http://mivg.iwpim.com.ua 

ВЕБ-портал Інституту з надання консультативних послуг сільгоспвиробникам через мережу Інтернет щодо систем прийняття рішень у зрошуваному землеробстві. https://ias.pp.ua/ Розроблений за темою 04.03.00.24 П “Розробити інтелектуальні системи прийняття рішень за телекомунікаційних технологій управління  зрошуваним землеробством” (2021-2023)

Розміщено розроблену у рамках виконання завдання 04.02.02.09П Інформаційно-аналітичну систему по створенню і трансферу інновацій та залученню інвестицій для розвитку меліорації земель  http://marketing.iwpim.com.ua

Розроблені Методичні рекомендації зі створення і трансферу інновацій та залученню інвестицій для розвитку меліорації земель.

Comments are closed.