Відділ зрошення

Завідувач відділу – Усатий Сергій Володимирович, кандидат технічних наук

 головний інженер проєктів (кваліфікаційний сертифікат – Серія АР №009149 від 25.11.2013 р.)
 тел. моб. +38 (050) 139-39-37; +38 (096) 481-97-83
 e-mail: s_usatiy@ukr.net
 Профіль Scopus  Google Академія  ORCID  PUBLONS

Заступник завідувачу відділу – Поліщук Віталій Васильович, к. с.-г. н.

Фахівці відділу зрошення:

Лабораторія випробувань засобів зрошення та дренажу

Основні напрямки наукової діяльності відділу:

 • дослідження закономірностей розвитку, функціонування та використання меліорованих земель і меліоративних систем в різних кліматичних зонах України;
 • вивчення закономірностей природних, соціально-економічних та технологічних процесів в умовах зрошення та осушення;
 • розроблення наукових засад техніко-технологічного удосконалення меліоративних систем відповідно до вимог сталого функціонування, теоретичних основ, методів та алгоритмів енергоефективного управління водоподачею, водовідведенням та міжгосподарським водорозподілом;
 • дослідження закономірностей впливу різних способів поливу на водний обмін та фізіологічні процеси рослин, урожайність і біохімічний склад продуктивних органів на поживний режим, водно-фізичні, хімічні, та фізико-хімічні властивості ґрунтів;
 • розроблення наукових основ щодо забезпечення надійного функціонування водогосподарсько – меліоративного комплексу;
 • розроблення стратегій, концепцій, програм та перспективних напрямків відновлення та розвитку осушувально-зволожувальних меліорацій;
 • підготовка пропозицій щодо забезпечення нормативно-правового, законодавчого та нормативно- методичного супроводу водних меліорацій;
 • дослідження закономірностей зміни експлуатаційної надійності меліоративних систем, розробка заходів із її стабілізації;
 • розроблення та обґрунтування технологій зрошення сільськогосподарських культур в різних грунтово – кліматичних умовах;
 • розроблення способів, методів та засобів підвищення енергоефективності зрошувальних систем і дощувальних машин;
 • дослідження експлуатаційних характеристик нових конструкцій зрошувальних систем, дощувальних машин та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для будівництва систем зрошення;
 • розроблення і впровадження нових технологій і технічних засобів для проведення ремонту і реконструкції діючих водогосподарських систем і меліоративних обєктів із використанням новітніх композиційних матеріалів;
 • розроблення нових, удосконалення існуючих технічних засобів та матеріалів для забезпечення роботи інженерної інфраструктури меліоративних систем та здійснення авторського нагляду за їхнім будівництвом та експлуатацією;
 • розроблення, виготовлення та випробування експериментальних, дослідних зразків технічних засобів для поліпшення роботи об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
 • створення і впровадження комплексної системи моніторингу технічного стану гідротехнічних споруд з метою попередження аварійних ситуацій і вибору ділянок виконання першочергових ремонтних робіт;
 • розроблення технічних рішень для проектування реконструкції ділянок магістральних і розподільчих каналів, ділянок магістральних трубопроводів зрошення та водопостачання;
 • міжнародне, міжгалузеве та галузеве співробітництво з науковими установами, міністерствами, юридичними та фізичними суб’єктами господарювання шляхом проведення спільних досліджень, обміну результатами проведення інших взаємовигідних операцій;
 • організація і проведення конференцій, семінарів, нарад, дискусій з питань меліорацій, публікація наукових праць, участь у виставках, реклама розробок у засобах масової інформації.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

 1. Технологія вирощування томату розсадного з продуктивністю 135-150 т/га;
 2. Проведення польових досліджень щодо вивчення процесів і закономірностей формування водного режиму ґрунтів та водоспоживання сільськогосподарських культур за зрошення в умовах півдня України;
 3. Проведення експериментальних досліджень щодо біологічної оцінки засобів захисту рослин і агрохімікатів в умовах зрошення

Тематика наукових досліджень:

 • розробка концепцій, стратегій та напрямів відновлення і розвитку зрошення;
 • вивчення закономірностей природних, соціально-економічних та технологічних процесів в умовах зрошення сільськогосподарських культур;
 • розробка теоретичних і методичних основ проектування конструкцій систем і технологій зрошення;
 • вивчення закономірностей впливу води різної якості на роботоздатність технічних засобів зрошення;
 • розробка, виготовлення і випробування експериментальних та дослідних зразків деталей і вузлів систем зрошення;
 • розробка автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем управління технологічними процесами в зрошенні;
 • розробка і випробування експериментальних та дослідних зразків машин і вузлів системи зрошення;
 • розробка та обґрунтування технологій зрошення сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • дослідження впливу різних систем удобрення за краплинного зрошення на ґрунтові процеси і режими, врожайність сільськогосподарських культур та якість продукції;
 • розробка наукових та методологічних засад збереження та відтворення родючості ґрунтів за локального характеру їхнього зволоження.
 • удосконалення існуючих та розробка нових видів, методів та методик проведення випробувань технічних засобів зрошення;
 • дослідження працездатності технічних засобів зрошення під час експлуатації;
   вивчення впливу комплексу факторів (якості поливної води, добрив, пестицидів та інших агрохімікатів) на зміну витратних характеристик краплинних водовипусків;
 • випробування механічних та функційних характеристик технічних засобів зрошення (мікродощувачі, краплинні водовипуски, поливні трубопроводи) вітчизняного і закордонного виробництва;
 • створення теоретичних і методичних основ оптимізації параметрів зрошувальних систем та засобів зрошення;
 • дослідження експлуатаційних характеристик нових конструкцій зрошувальних систем, дощувальних машин та установок;
 • розроблення способів і засобів підвищення енергоефективності зрошувальних систем і дощувальних машин;
 • розроблення рекомендацій щодо умов застосування сучасних способів та засобів зрошення сільськогосподарських культур, які забезпечують ощадливе використання водних та енергетичних ресурсів;
 • дослідження і обґрунтування параметрів технічних засобів управління поливами на системах зрошення зі створенням дослідних і експериментальних зразків;
 • розробка та виготовлення експериментальних зразків технічних засобів для збирання поливних трубопроводів систем краплинного зрошення.

Розробки:

 • інтенсивні технології вирощування овочевих, просапних с.-г. і багаторічних культур за краплинного зрошення та дощування;
 • проекти систем краплинного зрошення і дощування с.-г. культур, багаторічних насаджень, парків, стадіонів, спортивних майданчиків, полів для гольфу;
 •  програмний комплекс «Інформаційно-дорадча система з планування та управління режимами краплинного зрошення»;
 •  автоматичний датчик вологості ґрунту;
 •  тензіометричний датчик типу ВВТ-ІІ;
 •  програматор управління процесом поливу;
 •  контроллер промивання систем фільтрації;
 •  піщано-гравійні фільтри типу ФНГ;
 • комплект деталей з’єднувальних для систем краплинного зрошення;
 • пристрій для механізованого укладання та збирання поливних трубопроводів систем краплинного зрошення;
 • пристрій для механізованого збирання поливних трубопроводів;
 • тензіометричний метод визначення водоспоживання рослин;
 • методика проведення досліджень за краплинного зрошення;
 • методика випробувань технічних засобів мікрозрошення.

Рекомендації з відновлення та модернізації внутрішньогосподарської зрошувальної мережі для використання сучасної дощувальної техніки.

В рекомендаціях наведено існуючий стан внутрішньогосподарської зрошувальної мережі в Україні, техніко-економічні показники дощувальних машин, що використовуються та основні типи і узагальнені параметри сучасної дощувальної техніки, яка може бути використана як на існуючій, так і відновленій зрошувальній мережі. Викладено основні вимоги, які має бути враховано під час відновлення та модернізації внутрішньогосподарської зрошувальної мережі, принципові схеми використання сучасної дощувальної техніки на існуючій та відновленій мережі та порядок оцінки економічної ефективності запропонованих заходів.

Рекомендації призначено для фахівців, діяльність яких безпосередньо пов’язана з питаннями проектування, будівництва та експлуатації внутрішньогосподарської зрошувальної мережі з дощувальними машинами. Будуть корисні також для фахівців сільського та водного господарства, фермерів, наукових працівників, студентів навчальних закладів аграрного спрямування.

Перспективний ряд і основні параметри поливної техніки для вітчизняного виробництва (рекомендації).

У рекомендаціях наведено техніко-економічне обґрунтування необхідних обсягів та типів поливної техніки для її використання в Україні. Визначено перспективний ряд та основні параметри поливної техніки для організації її виробництва. Зокрема, визначено оптимальні питомі витрати електроенергії, дизельного палива, екологічно безпечні параметри рівномірності та якості дощу.
Рекомендації призначено для управлінських структур Мінагрополітики України та інших структур, які займаються питаннями закупівлі та організації виробництва поливної техніки. Будуть корисні також для фахівців сільського та водного господарства, фермерів, наукових працівників, студентів навчальних закладів аграрного спрямування.

Пристрій для механізованого укладання поливних трубопроводів систем краплинного зрошення.

Технічні характеристики:– тип трактора для агрегатування – кл. 1,4– глибина укладання – до 15 см– швидкість укладання – до 20 км/год– тип трубки, яку укладають – жорстка– кількість рядів для одночасного укладання –1-3– відстань міжряддя між робочими органами – 50-200 см

Пристрій для механізованого збирання поливних трубопроводів

Технічні характеристики:– кількість рядів для збирання поливних трубопроводів систем краплинного зрошення – 1 (для 1 модуля);– привід барабана – механічний;– довжина трубки, яка намотується на барабан – до 1500 м;– глибина підкопування до 15 см;швидкість збирання до 15 км/год

Методика випробувань технічних засобів мікрозрошення.

У методиці розкрито питання проведення випробувань технічних засобів мікрозрошення на відповідність міжнародним і національним стандартам. Визначено перелік нормативних документів, за якими регламентують відповідність, умови проведення випробувань, засоби випробувальної техніки, вимоги до безпеки під час проведення випробувань та кваліфікації фахівців, розроблено порядок проведення випробувань та форми представлення результатів. Методика призначена для фахівців випробувальних лабораторій науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та підприємств виробників.

Послуги та напрями співпраці:

1. Перевірка конструкцій та якості виготовлення мікродощувачів, краплинних водовипусків, поливних трубопроводів (розмір прохідного каналу, товщина стінки, внутрішній діаметр, інтервал між водовипусками).

 

2. Механічні випробування на міцність водовипусків, мікродощувачів, поливних трубопроводів (міцність на розтяг, міцність під час гідростатичного тиску, міцність на розтяг за підвищеної температури, міцність на розрив з’єднань фітингів та трубопроводів).

 

 

3. Випробування функційних характеристик мікродощувачів, поливних трубопроводів, краплинних водовипусків (рівномірність витрат води, витратно-напірна характеристика, витрата води як функція вхідного тиску, стабільність витрат води).

4. Проектування та виготовлення випробувальних стендів для перевірки якості технічних засобів зрошення.

5. Встановлення причин засмічення краплинних водовипусків у поливних трубопроводах систем краплинного зрошення та розробка методів їх усунення

 

 

6. Визначення природи засмічень краплинних водовипусків та їх фотографічна експертиза

 

 

7. Проектування та впровадження систем зрошення (краплинне, дощування, мікродощування, підґрунтове та ін.) овочевих і просапних, багаторічних плодових і ягідних культур, виноградників, хмільників, технічних культур, маточників і розсадників, газонів, паркових насаджень та насаджень присадибних ділянок і т.д.

8. Топогеодезичні та ґрунтові обстеження проектних ділянок зрошення.

Послуги:

 • комплексний агрономічний супровід проектів вирощування сільськогосподарських культур на зрошенні;
 • науковий супровід техніко-технологічного процесу зрошення та розробка рекомендацій щодо оптимізації водного режиму зрошуваних ґрунтів;
 • проведення польових досліджень з оптимізації технологічних параметрів вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • проектування зрошувальних систем та здійснення авторського нагляду за будівництвом та експлуатацією;
 • топогеодезичні та ґрунтові обстеження проектних ділянок;
 • підбір сучасної дощувальної техніки відповідно до ґрунтово-рельєфних умов площ зрошення та параметрів насосно-силового обладнання;
 • випробування та дослідження технічних засобів зрошення на відповідність задекларованих виробником характеристик;
 • експертиза та встановлення причин втрати роботоздатності основних технічних засобів зрошення;
 • удосконалення та розробка нових видів випробувань технічних засобів зрошення, методів та методик їх проведення;
 • проведення досліджень з вивчення процесів і закономірностей формування водного режиму ґрунтів та водоспоживання сільськогосподарських культур в умовах зрошення.

Comments are closed.