Дослідна мережа

 

Дослідна мережа Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України включає дослідні станції та Державні підприємства дослідні господарства.

До мережі Інституту відносяться юридично самостійні дослідні станції, які виконують частину науково-дослідних робіт, забезпечують виробництво елітного та репродукційного насіння (Сарненська дослідна станція), ведуть впровадження і пропаганду досягнень НТП.

На дослідних станціях виконується частина наукової проблематики, яка є складовою державних науково-технічних програм. При цьому напрями науково-дослідних робіт носять спеціалізований характер залежно від зональних умов, наукових традицій і матеріального забезпечення кожної станції.

У зв’язку з великою різноманітністю природно-господарських умов України наукові установи дослідної мережі інституту виконують роль регіональних осередків меліоративної науки, ведуть наукові дослідження і виконують доопрацювання, адаптацію і впровадження нових технологій і технічних рішень з урахуванням місцевих умов, здійснюють пропаганду досягнень науки і техніки, надають науково-консультативні послуги тощо.

Основні напрями наукової і господарської діяльності дослідної мережі Інституту:

  • Сарненська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – виконання наукових досліджень в галузі інженерних меліорацій та меліоративного землеробства, як осередок впровадження і розповсюдження наукових розробок Інституту, Станції та інших наукових установ Академії, поширення передового досвіду, збереження, відтворення та ефективного використання земельних і водних ресурсів Полісся, проведення агроекологічних та радіоекологічних досліджень і моніторингу меліорованих земель.
  • Державне підприємство «Дослідне господарство «Великі Клини» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – організаційно-господарське забезпечення Південної ДСГДС ІВПіМ НААН умовами для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності.
  • Державне підприємство «Дослідне господарство «Брилівське» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Створено наказом Української академії аграрних наук від 15.03.2007 р., № 21 «Про відновлення статусу Брилівської дослідної станції як бюджетної наукової установи та її реорганізації». Мета діяльності – організаційно-господарське забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності; наукове обґрунтування розвитку зрошення у південних областях України, дослідної перевірки в зональних умовах та широкого впровадження у практику передового досвіду ефективного використання зрошуваних земель та нових досягнень меліоративної науки.
  • Державне підприємство «Центральна лабораторія якості води та грунтів» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – підвищення наукового та методичного рівня досліджень якості води і ґрунтів для раціонального їх використання, а також досліджень з розробки технологій утилізації стічних вод та стоків тваринницьких комплексів у сільському господарстві;
  • Державне підприємство «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – посилення інноваційної діяльності шляхом залучення позабюджетних і бюджетних коштів для комплексного вирішення питань з проектування, реконструкції та модернізації меліоративних систем; розробка проектів з будівництва, реконструкції та модернізації меліоративних систем, а також гідротехнічних споруд та водних об’єктів; розробка проектно-кошторисної документації зі створення та зрошення багаторічних насаджень, овочевих та інших просапних культур; розробка комплексних систем захисту території і населених пунктів від затоплення і підтоплення; проекти зрошення газонів, спортивних арен, декоративних насаджень, квітників тощо; господарська діяльність у галузі водного господарства та сільськогосподарських меліорацій.

Comments are closed.