Відділ використання меліорованих земель

РЕТЬМАН Михайло Сергійович

завідувач відділу, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Вчений в галузі аграрні науки та продовольство, агрономія, захисту рослин, екології та біотехнології. Основний напрям діяльності – дослідження щодо внесення засобів захисту рослин з поливною водою і комбінованого їх застосування в системах інтегрованого захисту сільськогосподарських культур. Вивчення змін в мікробіоценозах за різних умов волого забезпечення. Вивчення впливу пестицидів на екосистеми та біодеструкція засобів захисту рослин. Нормування та регламенти застосування пестицидів за умов зрошення. Еколого-біологічна оцінка дії препаратів та добрив на рослини, ґрунтові та водні екосистеми.

Електронна адреса: retman_m.s@ukr.net Тел. +380979609402  ​Ідентифікатори та профілі: ScopusORCIDGoogle Академія

МЕЛЬНИЧУК Федір Степанович,

головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ідентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, Google Академія

ДІДЕНКО Наталія Олександрівна,

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Ідентифікатори та профілі: ORCID iD, Scopus, Publons, ResearchGate, Google Академія

САРДАК Анастасія Сергіївна,

науковий співробітник відділу

Ідентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, Google Академія

МИТЯ Тетяна Володимирівна

науковий співробітник відділу

До складу відділу входить Брилівське дослідне поле, що розміщене на базі державного підприємства «Дослідне господарство «Брилівське» ІВПіМ НААН», що створено у 2007 році. Також на базі дослідного поля є дослідно-демонстраційний полігон краплинного зрошення загальною площею 3,07 га, у т.ч. – 1,03 га – підґрунтового краплинного зрошення.

ЧЕРЕВИЧНИЙ Юрій Олександрович,

завідувач дослідного поля, кандидат сільськогосподарських наук

e-mail: yurecgp@gmail.com, тел. +38(050)70 79 085

Ідентифікатори та профіліORCIDWeb of Science

ЖУРАВЛЬОВ Олександр Володимирович,

головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук

Ідентифікатори та профілі: ORCID, Scopus, Google Академія, Ирбіс

Науковий супровід:

ШАТКОВСЬКИЙ Андрій Петрович,

заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кор. НААН

Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus; Web of Science Core Collection;Google Академія

Напрями наукової діяльності:

 • виконання фундаментальних та прикладних досліджень для створення наукових основ сталого забезпечення водними ресурсами, розвитку меліорації земель в умовах змін клімату;
 • вивчення закономірностей природних, соціально-економічних та технологічних процесів на меліорованих землях в умовах змін клімату;
 • дослідження закономірностей впливу різних способів поливу на водний обмін та фізіологічні процеси рослин, урожайність і біохімічний склад продуктивних органів;
 • вивчення поживного режиму, водно-фізичних, хімічних, та фізико-хімічних властивості ґрунтів, у тому числі лабораторне діагностування гідрофізичних властивостей ґрунтів;
 • виконання робіт з нормативно-методичного забезпечення виробництва та сертифікації, у тому числі метрологічної продукції;
 • еколого-біологічна оцінка дії препаратів та добрив на рослини, ґрунтові та водні екосистеми;
 • дослідження щодо внесення засобів захисту рослин з поливною водою і комбінованого їх застосування в системах інтегрованого захисту сільськогосподарських культур;
 • вивчення впливу засобів захисту рослин на екосистеми, а саме водну (токсична дія на риби, дафнії, водорості), ґрунтову (токсична дія на ґрунтових червів та мікроорганізми), наземну (токсична дія на птахів та бджіл);
 • оптимізація параметрів технологій вирощування сільськогосподарських культур за краплинного зрошення (густота рослин, схеми посіву (садіння), рівень передполивної вологості ґрунту, методи діагностування строків поливу, дози внесення мінеральних добрив, засобів захисту і регуляторів росту рослин з поливною водою);
 • удосконалення існуючих технологій вирощування сільськогосподарських культур шляхом їхньої адаптації до специфіки краплинного способу зрошення;
 • розробка елементів технології вирощування сільськогосподарських культур за зрошення;
 • науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями як в Україні так і за її межами шляхом виконання спільних досліджень, обміну результатами, проведення інших взаємовигідних операцій;
 • організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, круглих столів, днів поля, дискусій з питань використання меліорованих земель, публікація наукових праць, участь у виставках, реклама розробок у засобах масової інформації, виставках тощо.

У відділі виконуються дослідження за ПНД НААН 4 «Стале водокористування, формування водної безпеки, розвитку меліорації та ефективного використання меліорованих земель в умовах змін клімату»:

04.02.00.11 Ф «Дослідження процесів формування водного і поживного режимів за поєднання різних способів зрошення та обробітку ґрунту на меліорованих землях в умовах змін клімату» (2021-2025 рр.) № ДР 0121U109246.

04.02.00.18 П «Розроблення методологічних засад формування та техніко–технологічні аспекти реалізації оптимальних режимів зрошення за умов змін клімату» (2021-2023 рр.) № ДР 0121U109470.

Також  господарсько-договірні роботи:

 • Обґрунтування і науковий супровід технологій мінімального і нульового обробітку ґрунту у ДП «ДГ «Великі Клини» за договором № 06.3-04-21 від 18.03.2021 р. у рамках якого організовано і проведено День поля «Вирощування сільськогосподарських культур за нульових технологій у зоні Сухого Степу», 18 серпня 2021 р. на базі ДП «ДГ «Великий Клин» ІВПіМ НААН у Херсонській області.
 • Розроблення водозберігаючих технологій імпульсного краплинного зрошення сільськогосподарських культур. За договором № ДЗ / 136-2022 від 21.10.2022р.
 • Виробнича перевірка ефективності дії препарату у ТОВ «БАСФ Т.О.В.». за договором №3-20/2021 від 11.10.2021 р. та додаткової угоди №1 від 10.08.2022 р.

  Науковці відділу беруть участь у написанні розділів монографій і науково-методичних посібників, методичних рекомендацій, патентів тощо:

 • Механізми фунгіцидного захисту. Науково-методичний посібник за ред. Мельничук Ф.С., Ретьман М.С., Лепешкін І.В. Фенікс, Київ, 2014.
 • Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві. Том 1, схвалений Міністерством екології та природних ресурсів України від 11.10.2013 р., протокол № 72.
 • Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві. Том 2, Міністерством екології та природних ресурсів України, 2014 р. За ред. Лісового М.П. Автори: С.В. Ретьман, М. П Лісовий, О.І. Борзих, Т.М. Кислих, Ф.С. Мельничук, М.С. Ретьман
 • Меліоровані агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (зони зрошення і осушення) / За ред.: М.І. Ромащенка, Ю.О. Тараріко. К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. С. 657-675 (696 с.) ISNB 978-617-640-370-8. Стан використання зрошуваних земель (Діденко Н.О.) С. 451-479. Планування та управління зрошенням (Жовтоног О.І., Шатковський А.П., Поліщук В.В., Філіпенко Л.А., Діденко Н.О., Бульба Я.О., Деменкова Т.Ф., Салюк А.Ф., Гофман М., Чорна К.І., Амарі А.О.) С. 657-675.
 • Вплив багаторічного застосування технології nо-till на водно-фізичні властивості ґрунту в умовах півня України / за ред. Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біднина І.О., Козирєв В.В., Морозов В.В., Морозов О.В., Ісаченко С.О., Діденко Н.О., Іслам Р. Науково-методичні рекомендації, 2018. 32 с.
 • Cover Crops and Agroecosystem Services. In: eds. Islam and Sherman), CRC Press/Taylor and Francis, Boca Ratoon, FL, USA. 2021. ISBN 9781032034409Chapters: a) Cover Crops and Agroecosystem Services (Rafiq Islam, Nataliia Didenko and Bradford Sherman), P. 1-15.  b) Cover Crops for Pests and Soil-borne Disease Control and Insect Diversity (Nataliia Didenko, Vira Konovalova, Somayyeh Razzaghi, Alimata Bandaogo, Sougata Bardhan and Alan Sundermeier), P. 84-98.
 • No-till система землеробства в Україні: наука і практика. Монографія / за ред. Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Грановська Л.М. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. 2021. С. 112-149 (218 с). ISBN 978-966-289-529-2. Розділ: Технології вирощування сільськогосподарських культур в No-till системах землеробства (Ромащенко М.І., Шатковський А.П., Діденко Н.О., Даниленко Ю.Ю., Усата Л.Г., Білоброва А.С.).
 • Механізми дії міді на метаболічні процеси рослин: монографія. Ковбасенко Р.В ., Григорюк І.П., Теслюк В.В., Ковбасенко В.М. Ретьман М.С. 2021. 409 с.
 • Патент на винахід № 119834. «Композиційний препарат для обробки сільськогосподарських культур». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.02.2019 р.
 • Патент на корисну модель № 149414. Спосіб лабораторного визначення найменшої вологомісткості ґрунтів. Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 17.11.2021 р.

Міжнародна діяльність:

 1. Стажування за програмою Нормана Барлоуга (Norman E. Borlaug International Agricultural Science And Technology Fellowship Program в Університеті Огайо (The Ohio State University): Південний Центр Університету Огайо (The Ohio State University South Centers) та Коледж продовольства, сільського господарства на навколишнього середовища (College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences), 18 серпня-22 листопада 2016 р., участь у Щорічній Всесвітній премії (WorldFoodPrize) присвячена святкуванню 30-річчя заснування Премії Барлоуга, 12-14 жовтня 2016 р., Де-Мойн, Айова та перемога на 11-ій щорічній Міжнародній виставці наукових досліджень, Університет Огайо, 18 листопада 2016 р., Огайо, Колумбус. Тема доповіді: «Transferring Science-based Knowledge to Adopt Sustainable Agricultural Management Practices in Ukraine».
 2. Семінар по управлінню сучасним сільським господарством країн вздовж «Одного поясу, одного шляху» Китайська Народна Республіка, Пекін.23.07-12.08.2019 р.
 3. Міжнародний грант Impact of sustainable agricultural management practices on soil quality and crop productivity. CRDF US-Ukraine initiative, 2018-2019. $107,000. У рамках якого проведено Міжнародний день поля «ХХІ століття – час кліматично-адаптованого сільського господарства».
 4. Стажування Climate-smart agriculture program at The Ohio State University under the collaborative research project sponsored by the CRDF, Ukrainian Ministry of Education, and Ohio State University, USA. 14-25 April 2019.
 5. Стажування Multidisciplinary Approaches in Education and Research held by Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU), May 17-June 19, 2021.
 6. Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з некомерційним акціонерним товариством «Казахський національний аграрний університет»
 7. Memorandum of understanding between the Ohio State University, Columbus, Ohio, USA and Institute of Water Problems and Land Reclamation, Kyiv, and Institute of Irrigated Agriculture, Kherson, and Experimental Farm “Askanyiske”, and Askaniyska State Agriculture Experimental Station, Ukraine.

Comments are closed.