Лабораторія природокористування

Лабораторія природокористування відділу екології і природокористування Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

Завідуюч лабораторією – вакансія

Перелік та вартість послуг

Лабораторія створена у червні 2022 року на базі Державного підприємства «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, яка була створена у 2012 році.

З 1998 р. по 2012 рік – Центральна науково-дослідна лабораторія якості води та ґрунтів Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук.

З 1991 року по 1998 рік – Науково-дослідна станція утилізації стічних вод Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук.

З 1966 року по 1991 рік – Українська науково-дослідна станція зрошення стічними водами Міністерства меліорації України.

Основними науковими напрямками Лабораторії природокористування є:

  • дослідження фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунтів згідно з вимогами чинних нормативних документів та методик виконання вимірювань;
  • дослідження  хімічних аналізів води питної та води стічної, зрошуваної, дренажної, річкової і т.д. згідно з вимогами чинних нормативних документів та методик виконання вимірювань;
  • дослідження якості природних, техногенних та стічних вод, процесів ії формування під впливом техногенних чинників;
  • дослідження якості ґрунтів та напрямів ґрунтотворних процесів на меліорованих землях.

 Лабораторія атестована (Свідоцтво про відповідність систем вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 за № 06-0033/2022 від 30 серпня 2022 р.) і виконує на договірних засадах:

  • аналізи природних, водопровідних, зрошуваних та стічних вод.
  • аналізи ґрунтів, торфу, мулу та осадів стічних вод. Вартість послуг

Адреса лабораторії:

08324, Київська область Бориспільський район, с. Гора, вул. Науки 1в

 

 

 

Comments are closed.