Відділ екології і природокористування

Відділ екології і природокористування

Завідуюча відділом Сидоренко Олена Олександрівна,  к.с.-г.н., с.н.с. 

Ідентифкатори та профілі: Google АкадеміяORCID iD

У складі відділу:

Основні напрямки наукової діяльності Відділу:

 • організація та ведення моніторингу навколишнього природного середовища;
 • оцінка екологічного стану водних об’єктів та меліорованих земель;
 • визначення якості природних  та стічних вод;
 • дослідження якості ґрунтів та напрямів ґрунтотворних процесів;
 • розроблення еколого-організаційних засад консолідації та схем комплексного використання меліорованих земель на основі оцінки їхнього еколого-меліоративного стану;
 • розроблення нормативно-методичної документації в галузі екології, що стосується водних об’єктів та меліорованих земель;
 • розроблення заходів з охорони земельних та водних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду та транскордонних територій;
 • розроблення методології ренатуралізації водно-болотних угідь та ревіталізації річок;
 • оцінка антропогенного навантаження в басейнах річок;
 • розроблення науково-методологічних основ регулювання стоку та прогнозування змін  гідрологічного режиму річок, екологічний супровід русловідновлюваних робіт;
 • розроблення прогнозів і моделювання процесів динаміки руслових процесів в басейнах гірських та рівнинних річок;
 • розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій щодо підвищення стійкості річкових екосистем;
 • гідрологічні та водогосподарські розрахунки при виконанні наукових та проектних робіт на водних об’єктах і  меліоративних системах;
 • наукове обґрунтування встановлення ставок зборів при видачі дозволів на спеціальне водокористування;
 • виконання хімічних аналізів води та грунтів;
 • проведення робіт з натурного обстеження технічного стану гідротехнічних споруд, сучасного стану ставків і водосховищ природнього та штучного походження, розробка рекомендацій і технічних пропозицій з очистки від замулень;
 • дослідження закономірностей розвитку гідрологічних явищ і процесів в природних і штучних водних об’єктах з врахуванням антропогенних впливів і сучасних тенденцій зміни клімату;
 • методика інвентаризації меліорованих земель.

Контакти:

Відділ екології і природокористування,

Інститут водних проблем і меліорації НААН,

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37, кабінет № 602

email: 63059@ukr.net,

тел.: +38 (044) 257-40-21, +38 (044) 257-53-02

Comments are closed.