Рада молодих вчених

Page in English

Діючий склад Ради молодих вчених

Мосійчук Ярослава Борисівна

Посада – Голова Ради молодих вчених

Освіта: 2012-2016 – магістр, кнуба

Спеціальність: «Водопостачання та водовідведення» (кваліфікація: інженер-дослідник з будівництва).

Володіння іноземною мовою: англійська

Науковий ступінь: 2021 – доктор філософії, ІВПіМ НААН

Спеціальність: «Будівництво та цивільна інженерія». Тема роботи: «Удосконалення технологій очищення і використання стічних вод у сільській місцевості».

посилання на профілі: 

резюме:

 • 1993 р. народж., у 2016 р. здобула повну вищу освіту в Київському національному університеті будівництва та архітектури на факультеті інженерних систем та екології за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».
 • Протягом 2016-2020 р. навчалася в аспірантурі при ІВПіМ. У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія.
 • З 2020 р. працює в ІВПіМ на посадах наукового та старшого наукового співробітника лабораторії водопостачання і водовідведення відділу водних ресурсів відділення водних ресурсів.
 • З 2021 р. обрана головою Ради молодих вчених ІВПіМ.

З колективом виконує дослідження за напрямками:

 • інтегрованого управління водними ресурсами на водозбірних площах за басейновим принципом;
 • визначення найкращих доступних технологій та методів для четвертої, п’ятої та шостої категорій видів діяльності, щодо утилізації відходів;
 • забезпечення прогресуючого зменшення скидів та досягнення вимог Водної Рамкової Директиви (2000/60/ЄС), що визначає нові правила очищення стічних вод;
 • раціонального управління водними ресурсами у басейнах річок.

Досягнення:

 • 2016 Білосток, Польща – сертифікат про успішну участь у програмі стажування Політехніки Білостока на факультеті будівництва та інженерії навколишнього середовища.
 • 2016 Київ, Україна – знак пошани за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній і громадській роботи із внесенням її імені до “Книги Пошани” Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • 2019 Київ, Україна – третє місце у конкурсі на здобуття Премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень».
 • 2021 Київ, Україна – подяка ІВПіМ за сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня працівників водного господарства.
 • Володіє сертифікатами та свідоцтвами про завершення проходження курсів підвищення кваліфікації, є автором понад 40 наукових праць.
 • Поряд з активним професійним життям є членом профкому співробітників ІВПіМ та бере участь у заходах спрямованих на дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересів співробітників.

 

Харламов Олексій Ігорович

Посада – Заступник голови Ради молодих вчених з наукової роботи

( +380664668195, +380967744345

* Lharlam91L@gmail.com

Освіта:  2009-2015 – магістр, ХДАУ Спеціальність: «Гідромеліорація» (кваліфікація: інженер-гідротехнік, дослідник)

Володіння іноземною мовою: Науковий ступінь: 2020 – кандидат технічних наук, ІВПіМ НААН

Спеціальність: 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки). Тема роботи: «Удосконалення інженерних систем захисту зрошуваних земель від підтоплення в південному регіоні України»

посилання на профілі:

резюме:

 • 1991 р. народж., 2015 здобув повну вищу освіту в Херсонському державному аграрному університеті на факультеті Водного господарства, будівництва та землекористування за спеціальністю «Гідромеліорація»
 • Протягом 2015-2018 рр. навчався в аспірантурі при ІВПіМ НААН. У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки).
 • 2021 р. обрано заступником голови Ради молодих вчених з наукових питань.

Коваленко Ігор Олександрович

Посада – Заступник голови Ради молодих вчених з соціальних питань +380967121742

* igorok333@ukr.net

Освіта: 2012-2018 – магістр, НУВГП Спеціальність: «Будівництво та цивільна інженерія» (кваліфікація: гідротехнік-дослідник)

Володіння іноземною мовою: Англійська

посилання на профілі:

резюме:

 • 1995 р. народж., у 2018 р. здобув повну вищу освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування на факультеті меліорації за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».
 • З 2018 р. навчання в аспірантурі при ІВПіМ за спеціальністю 201 – Агрономія.
 • З 2018 р. робота в ІВПіМ на посаді провідного інженера лабораторії випробувань засобів зрошення та дренажу відділу зрошення відділення меліорації.
 • З 2021 р. обраний заступником голови Ради молодих вчених ІВПіМ.

Досягнення:

 • 2021 Київ, Україна – подяка ІВПіМ за сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня працівників водного господарства.
 • Володіє сертифікатами та свідоцтвами про завершення проходження курсів підвищення кваліфікації

Марисик Сергій Володимирович

Посада – Секретар Ради молодих вчених, +380680382977

* sergsi.marisik@ukr.net

Освіта: 2018 – 2020 – магістр Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого, НУХТ Спеціальність: «Галузеве машинобудування» (інжиніринг харчових виробництв).

Володіння іноземною мовою: Англійська

посилання на профілі: 

резюме:

 • 1997 р. народж., у 2020 р. здобув повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю галузеве машинобудування, інжиніринг харчових виробництв.
 • З 2020 р. навчання в аспірантурі при ІВПіМ за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія.
 • З 2021 р. робота в ІВПіМ НААН на посаді наукового співробітника в лабораторії водопостачання та водовідведення.
 • З 2021 р. обраний секретарем Ради молодих вчених ІВПіМ НААН.

12 вересня 2012 року розпочав роботу окремий сайт Ради молодих вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН. Інтернет ресурс є некомерційним і носитиме інформаційний характер, стане корисним і цікавим для молодих вчених, спеціалістів, фахівців та студентів. 

Повна назва: Рада молодих вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН

Коротка назва: РМВ ІВПіМ НААН

ПОЛОЖЕННЯ про РМВ ІВПіМ НААН

 Контакти

офіційний сайт http://rada.iwpim.com.ua/

пошта rada.mol.iwpim@ukr.net

телефони +38 (044) 257 40 30,

 Історія створення

Раду молодих вчених і спеціалістів Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук України (нині Рада молодих вчених Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України) створено у 12.02.2007 році з метою об’єднання наукової молоді, вираження її інтересів, насамперед, в професійній сфері та в соціальних проблемах.

12.02.2007 – 01.01.2013 рр.

Рябков С.В., голова Ради,Ковтунович І.В., заступник, Пендак Н.В., секретар.

01.01.2013 – 01.01.2016 рр.

Сидоренко О.О., голова Ради,Ватаман А.О., заступник з наукової роботи (з 2014 по 2015 рр. в.о. голови Ради),Діденко Н.О. – заступник з соціальних питань, Матвієць О.М. – секретар.

01.01.2016 – 25.04.2017 рр.

Сидоренко О.О. – голова Ради, Діденко Н.О. – заступник з наукової роботи та соціальних питань, Матвієць О.М. – секретар, Чорна К.І. – заступник секретаря.

22.12.2018 –  7.12.2021 р.

Діденко Н.О. – голова Ради,
Купєдінова Р.А. – заступник з наукової роботи,Бутенко Я.О. – заступник з соціальних питань,Таргоній М.М. – секретар.

7.12.2021 р.

 

Мосійчук Я.Б., голова Ради, 

Харламов О.І., заступник з наукової роботи, Коваленко І.О., заступник з соціальних питань, Марисик С.В., секретар.

Comments are closed.