Державні стандарти

2016 рік

ДСТУ 7937:2015 Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення

ДСТУ 7937:2015 Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення (Загальні вимоги)

1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (ІВПіМ НААН України); Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП України); Національний науковий центр  Інститут грунтознавства та агрохімії О.Н. Соколовського Національної академії аграрних наук України (ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського НААН)  Розробники: С. Балюк д-р с-г наук; Б. Конаков канд. техн. наук; М. Ромащенко  д-р. техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук;  А. Шатковський, канд. с-г. наук

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ
Вступ
1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Загальні вимоги
4.1 Агротехнічні вимоги до внесення розчину добрив з поливною водою
4.2.  Вимоги до добрив та їх концентрацій у поливній воді
4.3 Вимоги до засобів внесення добрив
4.4 Вимоги до режиму подання розчину добрив у систему мікрозрошення
4.5 Методи контролювання
4.6 Вимоги щодо охорони довкілля
4.7 Вимоги щодо безпеки
Додаток А Розчинність мінеральних добрив
Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7936:2015 Зрошувальні системи (Загальні технічні вимоги)

ДСТУ 7936:2015 Зрошувальні системи (Загальні технічні вимоги) 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів та природокористування України (НУБіП) та Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН України).  Розробники: А. Калєніков канд. техн. наук; Б. Конаков канд. техн. наук; В. Корюненко канд. техн. наук; В. Присяжнюк; М. Ромащенко  д-р. техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С.Усатий; А. Шатковський, канд. с-г. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ Вступ 1Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні положення 5.1 Вимоги до водозабезпеченності системи зрошення 5.2.  Вимоги до визначення режиму зрошення 5.2.1 Загальні положення 5.2.2 Вимоги до визначення параметрів зон та смуг зволоження 5.2.3 Норми поливу 5.2.4 Строки поливу 6. Охорона довкілля 6 Вимоги щодо безпеки 7 Вимоги щодо безпеки Додаток А Довідкові матеріали Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7935:2015 Зрошувальні системи (Класифікація)

ДСТУ 7935:2015 Зрошувальні системи (Класифікація) 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів та природокористування України (НУБіП) та Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН України).  Розробники: А. Калєніков канд. техн. наук; Б. Конаков канд. техн. наук; В. Корюненко канд. техн. наук; В. Присяжнюк; М. Ромащенко  д-р. техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С.Усатий; А. Шатковський, канд. с-г. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ Вступ 1Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні положення 5.1 Вимоги до водозабезпеченності системи зрошення 5.2.  Вимоги до визначення режиму зрошення 5.2.1 Загальні положення 5.2.2 Вимоги до визначення параметрів зон та смуг зволоження 5.2.3 Норми поливу 5.2.4 Строки поливу 6. Охорона довкілля 6 Вимоги щодо безпеки 7 Вимоги щодо безпеки Додаток А Довідкові матеріали Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7934:2015 Системи зрошення (Класифікація)

ДСТУ 7934:2015 Зрошення. Системи зрошення (Класифікація) 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів та природокористування України (НУБіП) та Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН України).  Розробники: А. Калєніков канд. техн. наук; Б. Конаков канд. техн. наук; В. Корюненко канд. техн. наук; В. Присяжнюк; М. Ромащенко  д-р. техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С.Усатий; А. Шатковський, канд. с-г. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ Вступ 1Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні положення 5.1 Вимоги до водозабезпеченності системи зрошення 5.2.  Вимоги до визначення режиму зрошення 5.2.1 Загальні положення 5.2.2 Вимоги до визначення параметрів зон та смуг зволоження 5.2.3 Норми поливу 5.2.4 Строки поливу 6. Охорона довкілля 6 Вимоги щодо безпеки 7 Вимоги щодо безпеки Додаток А Довідкові матеріали Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7887:2015 Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення (Методи визначення)

ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення (Методи визначення)

1. РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів та природокористування України (НУБіП) та Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН України).  Розробники: А. Калєніков канд. техн. наук; Б. Конаков канд. техн. наук; В. Корюненко канд. техн. наук; В. Присяжнюк; М. Ромащенко  д-р. техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С.Усатий; А. Шатковський, канд. с-г. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ Вступ 1Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні положення 5.1 Вимоги до водозабезпеченності системи зрошення 5.2.  Вимоги до визначення режиму зрошення 5.2.1 Загальні положення 5.2.2 Вимоги до визначення параметрів зон та смуг зволоження 5.2.3 Норми поливу 5.2.4 Строки поливу 6. Охорона довкілля 6 Вимоги щодо безпеки 7 Вимоги щодо безпеки Додаток А Довідкові матеріали Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7931:2015 Грунт для культивування грибів шампіньонів покривний

ДСТУ 7931:2015 Грунт для культивування грибів шампіньонів покривний.

1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (НААН України), Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145) Розробники: С. Коломієць, О. Ясенчук, М. Яцик, канд. техн. наук (науковий керівник)

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ Вступ 1Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Позначення 5 Основні вимоги 5.1 Основні показники і властивості 5.1.1 Вимоги щодо призначеності 5.1.2 Технологічні властивості 5.1.3 Агрохімічні та біологічні вимоги 5.1.4 Вимоги щодо забезпечення екотоксикологічних показників та санітарних норм 5.1.5 Вимоги щодо технології виготовлення 5.2 Вимоги до сировини 6 Вимоги щодо безпеки 7 Вимоги щодо охорони довкілля 8 Маркування та пакування 9 Вимоги щодо зберігання та транспортування Додаток А Порядок лабораторних гідрофізичних досліджень та приклад оформлення результатів Додаток Б Методи визначання вмісту вологи в ґрунті Додаток В Бібліографія

2015 рік

ДСТУ 7595:2014 Краплинне зрошення виноградників

ДСТУ 7595:2014 Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН) РОЗРОБНИКИ: А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні вимоги до краплинного зрошення виноградників 5.1 Умови застосування 5.2 Ґрунтові умови 5.3 Якість поливної води 5.4 Вологість кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення виноградників 5.5 Граничнодопустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту 5.6 Строки та норма поливу 5.7 Інтенсивність водоподавання, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів 5.8 Забезпечення технічними засобами 5.9 Розміщення поливальних трубопроводів та краплинних водовипусків 6 Вимоги щодо охорони довкілля 7 Методи контролювання Додаток А Схеми розміщення жорстких поливальних трубопроводів (ПТ) за краплинного зрошення виноградників Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7596:2014 Краплинне зрошення овочевих культур

ДСТУ 7596:2014 Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) РОЗРОБНИКИ: О. Дячок; В. Корюненко, канд. техн. наук; В. Лимар, канд. с.-г. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; Т. Плотнікова, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); 3. Сич, д-р с.-г. наук; А. Шатковський, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні вимоги до краплинного зрошення овочевих культур 5.1 Умови застосування 5.2 Ґрунтові умови 5.3 Якість поливної води 5.4 Вологість кореневого шару ґрунту 5.5 Граничнодопустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту 5.6 Строки та норма поливу 5.7 Інтенсивність поливу, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів 5.8 Забезпечення технічними засобами 5.9 Розміщення поливальних трубопроводів та краплинних водовипусків 6 Вимоги щодо охорони довкілля 7 Методи контролювання Додаток А Схеми розміщення плівкових поливальних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками відносно поверхні ґрунту під час вирощування овочевих культур Додаток Б Схеми розміщення плівкових поливальних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками залежно від схеми сівби (садіння) та ширини міжрядь під час вирощування овочевих культур Додаток В Бібліографія

ДСТУ 7591:2014 Якість води для систем краплинного зрошення

ДСТУ 7591:2014 Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБІП України) РОЗРОБНИКИ: Ю. Афанасьєв; С. Балюк, д-р с.-г. наук; Л. Воротинцева, канд. с.-г. наук; Е. Драчинська, канд. техн. наук; Б. Конаков, канд. техн. наук; В. Ладних, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; Ю. Тертишна; К. Шатковська; А. Шевченко, канд. с.-г. наук 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні положення 6 Показники якості води 7 Методи визначення показників якості води 8 Оцінювання якості води за агрономічними критеріями 9 Оцінювання якості води за екологічними критеріями 10 Оцінювання якості води за технічними критеріями Додаток А Методика обчислення кількості токсичних солей у зрошувальній воді в еквівалентах хлору Додаток Б Методика обчислення токсичної лужності Додаток В Поділ ґрунтів за реакцією середовища Додаток Г Градація ґрунтів за буферністю щодо осолонцювання та показники активності іонів кальцію в ґрунтах України Додаток Д Коригування ступеня солонцюватості за величиною відношення катіонів магнію до катіонів кальцію Додаток Е Класифікація мікроелементів та важких металів за ступенем небезпеки у зрошувальній воді Додаток Ж Класифікація пестицидів за ступенем небезпеки у зрошувальній воді, ґрунтах та рослинах Додаток И Бібліографія

ДСТУ 7592:2014 Краплинне зрошення розсадників

ДСТУ 7592:2014 Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН) РОЗРОБНИКИ: Т. Зубенко; А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні вимоги до краплинного зрошення розсадників 5.1 Умови застосування 5.2 Ґрунтові умови 5.3 Якість поливної води 5.4 Вологість кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення розсадників 5.5 Гранично допустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення розсадників 5.6 Строки та норма поливу 5.7 Інтенсивність водоподачі, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів 5.8 Забезпечення технічними засобами 5.9 Розміщення поливних трубопроводів та краплинних водовипусків 5.9.1 Розміщення плівкових поливних трубопроводів у маточниках вегетативних підщеп 5.9.2 Розміщення жорстких поливних трубопроводів у маточно-живцевих насадженнях 5.9.3 Розміщення поливних трубопроводів на полях розсадника 6 Вимоги щодо охорони довкілля 7 Методи контролювання Додаток А Схема розміщення плівкових поливних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками в маточниках вегетативних підщеп Додаток Б Схема розміщення жорстких поливних трубопроводів з врізними та інтегрованими краплинними водовипусками в маточно-живцевих насадженнях Додаток В Схема розміщення плівкових поливних трубопроводів з інтегрованими краплинними водовипусками на полях розсадника Додаток Г Бібліографія

ДСТУ 7593:2014 Краплинне зрошення ягідних культур

ДСТУ 7593:2014 Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПІМ НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) РОЗРОБНИКИ: Т. Зубенко; А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; Л. Мацейко, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні вимоги до краплинного зрошення ягідних культур 5.1 Умови застосування 5.2 Ґрунтові умови 5.3 Якість поливної води 5.4 Вологість кореневого шару ґрунту за краплинного зрошення ягідних культур 5.5 Гранично допустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту 5.6 Строки та норма поливу 5.7 Інтенсивність водоподавання, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів 5.8 Забезпечення технічними засобами 5.9 Розміщення поливальних трубопроводів та краплинних водовипусків 6 Вимоги щодо охорони довкілля 7 Методи контролювання Додаток А Схеми розміщення жорстких та плівкових поливальних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками в ягідниках Додаток Б Бібліографія

ДСТУ 7594:2014 Краплинне зрошення плодових культур

ДСТУ 7594:2014 Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБІП) РОЗРОБНИКИ: Т. Зубенко; А. Калєніков, канд. техн. наук; В. Корюненко, канд. техн. наук; О. Матвієць, канд. с.-г. наук; Л. Мацейко, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Рябков, канд. с.-г. наук; С. Усатий 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Познаки та скорочення 5 Загальні вимоги до краплинного зрошення плодових культур 5.1 Умови застосування 5.2 Ґрунтові умови 5.3 Якість поливної води 5.4 Вологість кореневого шару ґрунту в садах на слаборослих підщепах 5.5 Вологість кореневого шару ґрунту в садах на сильнорослих підщепах 5.6 Гранично допустима глибина зволоження кореневого шару ґрунту 5.7 Строки та норма поливу 5.8 Інтенсивність водоподавання, тривалість міжполивного періоду та кількість поливів 5.9 Забезпечення технічними засобами 5.10 Розміщення поливальних трубопроводів та краплинних водовипусків 6 Вимоги щодо охорони довкілля 7 Методи контролювання Додаток А Схеми розміщення жорстких поливальних трубопроводів (ПТ) з інтегрованими краплинними водовипусками за краплинного зрошення плодового саду на слаборослих підщепах Додаток Б Схема розміщення жорстких поливальних трубопроводів під ґрунтом із виведенням врізних краплинних водовипусків на поверхню за допомогою живників за краплинного зрошення плодового саду на сильнорослих підщепах Додаток В Бібліографія

2014 рік

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання

ДСТУ EN 13406:2013 Сільськогосподарські машини. Цистерни та розбризкувальні пристрої для рідких органічних добрив. Вимоги щодо захисту довкілля та методи випробування на точність розбризкування

ДСТУ EN 13406:2013 Сільськогосподарські машини. Цистерни та розбризкувальні пристрої для рідких органічних добрив. Вимоги щодо захисту довкілля та методи випробування на точність розбризкування

ДСТУ ISO 8772:2013 Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліетилену

ДСТУ ISO 8772:2013 Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліетилену

ДСТУ ISO 16422:2013 Труби та з’єднання з орієнтованого непластифікованого полівінілхлориду (PVC-O) для водопостачання під тиском. Технічні умови

ДСТУ ISO 16422:2013 Труби та з’єднання з орієнтованого непластифікованого полівінілхлориду (PVC-O) для водопостачання під тиском. Технічні умови

2013 рік

ДСТУ EN 15099-1:2012. Зрошувальна техніка. Дистанційне спостереження та контролювання зрошувальних систем. Частина 1. Загальні положення

ДСТУ EN 15099-1:2012. Зрошувальна техніка. Дистанційне спостереження та контролювання зрошувальних систем. Частина 1. Загальні положення

2012 рік

Comments are closed.