Оголошення щодо прийому до аспірантури та докторантури ІВПіМ НААН на 2017-2018 н.р.

Оголошується набір в аспірантуру на 2017/2018 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво). Підготовка в аспірантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок: коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету) або  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Форми і строки підготовки в аспірантурі: денна (очна) форма – 4 роки; заочна форма – 4 роки.

Ознайомитись детальніше

ПРАВИЛА прийому до  аспірантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2017 році.

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 201 «Агрономія»

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

Оголошується набір в докторантуру на  2017/2018 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво). Підготовка в докторантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок: коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету) або  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Форми і строки підготовки в докторантурі — денна (очна) форма – 2 роки.

Ознайомитись детальніше

ПРАВИЛА прийому до  докторантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора наук в 2017 році

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>