Оголошення щодо прийому до аспірантури та докторантури ІВПіМ НААН на 2020 н.р.

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ НАБІР В АСПІРАНТУРУ 
на 2020/2021 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство
та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво)

Підготовка в аспірантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

денна (очна) форма – 4 роки;
заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру ІВПІМ НААН.

                     Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:    

 • заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів», затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України  від 05.08.2016 р. № 952;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний   сертифікат   з   іноземної  мови,   який   засвідчує рівні С1– С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто. У випадку надсилання цих документів поштою або через представника, надаються копії завірені нотаріально.

Документи приймаються по 22.08.2020 р. за адресою: 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 37, кім. 101 Відділ наукових кадрів та аспірантури ІВПіМ НААН.

Телефон для довідок : (044) 257-12-4569; 257-40-30.

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ НАБІР В ДОКТОРАНТУРУ
на  2020/2021 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора наук
за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство
та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія
(спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво)

Підготовка в докторантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в докторантурі:

денна (очна) форма – 2 роки.

 Документи, що подаються при вступі в докторантуру:

 • заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури  працює;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез  та письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Інституту водних проблем і меліорації Національної академії агарних наук України, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчена копія диплома доктора філософії або кандидата наук. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів», затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України  від 05.08.2016 р.   № 952;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом доктора філософії або кандидата наук подаються вступниками особисто. У випадку надсилання цих документів поштою або через представника, надаються копії завірені нотаріально.

Документи приймаються по 17.08.2020 р. за адресою: 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 37, кім. 101. Відділ наукових кадрів та аспірантури ІВПіМ НААН.

Телефон для довідок : (044) 257-12-4569;  257-40-30.

Детальна інформація у рубриці ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

Comments are closed.