Оголошення щодо прийому до аспірантури та докторантури ІВПіМ НААН на 2018 н.р.

Оголошується набір в аспірантуру на 2018 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво). Підготовка в аспірантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок: коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету) або  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Форми і строки підготовки в аспірантурі: денна (очна) форма – 4 роки; заочна форма – 4 роки.

ПРАВИЛА прийому до  аспірантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2018 році.

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

Оголошується набір в докторантуру на 2018 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво). Підготовка в докторантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок: коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету) або  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Форми і строки підготовки в докторантурі — денна (очна) форма – 2 роки.

ПРАВИЛА прийому до  докторантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора наук в 2018 році

 

Comments are closed.