Відділення меліорації

В.о. завідувача відділення Дехтяр Оксана Олександрівна

У складі відділення:

- Відділ осушувально-зволожувальних меліорацій - М.В. Яцик
- Сульський опорний пункт — Н.Б. Молеща

- Відділ зрошенняС.В. Усатий
- Лабораторія дощування
- Лабораторія мікрозрошенняВ.С. Майданович
- Брилівське дослідне полеЮ.О. Черевичний
- Лабораторія випробування засобів зрошенняС.В. Усатий

- Відділ експлуатації водогосподарсько-меліоративних системО.В. Коваленко
- Лабораторія експлуатації гідротехнічних споруд- Н.Д. Брюзгіна 
- Лабораторія технології і організації експлуатаційних робітО.О. Дехтяр


Провідні фахівці відділення меліорації:

1. Яцик Микола Васильович к.т.н., ст. н.с.,
2. Воропай Галина Василіївна, к.т.н.
3. Мозоль Назар Володимирович
4. Шатковський Андрій Петрович, к.т.н., ст. н.с.;
5. Бабіцький Василь Вікторович, кандидат техн. наук, с.н.с.;
6. Безрук Василь Васильович;
7. Васюта Володимир Вікторович, кандидат с.-г. наук, с.н.с.;
8. Журавльов Олександр Володимирович, кандидат с.-г. наук;
9. Капелюха Тетяна Анатоліївна, кандидат с.-г. наук;
10. Купєдінова Рушена Асанівна;
11. Майданович Віктор Сергійович, кандидат техн. наук;
12. Марченко Ольга Анатоліївна, кандидат біол. наук, с.н.с.;
13. Мельничук Федір Степанович, кандидат с.-г. наук;
14. Павелківська Ольга Євгенівна, кандидат с.-г. наук;
15. Рябков Сергій Володимирович, кандидат с.-г. наук, с.н.с.;
16. Семенко Лариса Олександрівна, кандидат с.-г. наук;
17. Усата Людмила Григорівна;
18. Усатий Сергій Володимирович;
19. Черевичний Юрій Олександрович.
20. Коваленко О.В. — к.т.н., ст. н.с.,
21. Брюзгіна Н.Д. — канд. техн. наук, ст. н. с.
22. Дехтяр О.О. — канд. техн. наук, ст. н. с.
23. Шевчук Я.В.- головний фахівець
24. Ігнатова О.С.- провідний інженер
25. Мартинюк Г.Ф.- головний фахівець
26. Литвиненко П.Є.- провідний інженер
27. Мандрик Є.Б. — провідний інженер.

Основні напрями наукової діяльності Відділення:

 • дослідження закономірностей впливу меліорацій на водно-фізичні, хімічні, фізико-хімічні властивості ґрунтів в різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • обґрунтування видів та обсягів розвитку меліорацій;
 • вивчення закономірностей розвитку та використання меліорованих земель і меліоративних систем;
 • розробка наукових основ щодо забезпечення екологічної надійності роботи водогосподарсько – меліоративного комплексу;
 • дослідження впливу меліорацій на водний обмін, фізіологічні процеси рослин, урожайність сільськогосподарських культур;
 • участь у розробці автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем в меліоративному землеробстві;
 • участь у розробці концепцій, програм та напрямків розвитку водних меліорацій;
 • підготовка пропозицій щодо забезпечення нормативно-правового, нормативно — методичного супроводу водних меліорацій;
 • дослідження закономірностей зміни експлуатаційної надійності меліоративних систем, розробка заходів із її стабілізації;
 • розробка і впровадження нових технологій і технічних засобів для проведення ремонту і реконструкції діючих водогосподарських систем і меліоративних обєктів із використанням новітніх композиційних матеріалів;
 • розроблення нових, удосконалення існуючих технічних засобів та матеріалів для забезпечення роботи інженерної інфраструктури меліоративних систем та здійснення авторського нагляду за їхнім будівництвом та експлуатацією;
 • розроблення, виготовлення та випробування експериментальних, дослідних зразків технічних засобів для поліпшення роботи об’єктів і споруд меліоративних систем;
 • розробка технологічних і конструктивних схем щодо удосконалення і адаптації існуючих меліоративних систем до впровадження низьконапірної сучасної дощувальної техніки.

Comments are closed.