Відділення меліорації

В.о. завідувача відділення Дехтяр Оксана Олександрівна

У складі відділення:

- Відділ осушувально-зволожувальних меліорацій - М.В. Яцик


- Відділ зрошенняС.В. Усатий
- Лабораторія дощування
- Лабораторія мікрозрошення
- Брилівське дослідне полеЮ.О. Черевичний
- Лабораторія випробування засобів зрошенняС.В. Усатий

- Відділ експлуатації водогосподарсько-меліоративних системО.В. Коваленко
- Лабораторія експлуатації гідротехнічних споруд- Н.Д. Брюзгіна 
- Лабораторія технології і організації експлуатаційних робітО.О. Дехтяр


Провідні фахівці відділення меліорації:

1. Яцик Микола Васильович к.т.н., ст. н.с.,
2. Воропай Галина Василіївна, к.т.н.
3. Мозоль Назар Володимирович
4. Шатковський Андрій Петрович, д.с.-г.н., ст. н.с.;
5. Безрук Василь Васильович;
6. Васюта Володимир Вікторович, кандидат с.-г. наук, с.н.с.;
7. Журавльов Олександр Володимирович, кандидат с.-г. наук;
8. Купєдінова Рушена Асанівна к.т.н.;
9. Марченко Ольга Анатоліївна, кандидат біол. наук, с.н.с.;
10. Мельничук Федір Степанович, кандидат с.-г. наук;
11. Павелківська Ольга Євгенівна, кандидат с.-г. наук;
12. Рябков Сергій Володимирович, кандидат с.-г. наук, с.н.с.;
13. Семенко Лариса Олександрівна, кандидат с.-г. наук;
14. Усата Людмила Григорівна;
15. Усатий Сергій Володимирович;
16. Черевичний Юрій Олександрович.
17. Коваленко О.В. — к.т.н., ст. н.с.,
18. Брюзгіна Н.Д. — канд. техн. наук, ст. н. с.
19. Дехтяр О.О. — канд. техн. наук, ст. н. с.
20. Шевчук Я.В.- головний фахівець
21. Ігнатова О.С.- провідний інженер
22. Мартинюк Г.Ф.- головний фахівець
23. Литвиненко П.Є.- провідний інженер
24. Мандрик Є.Б. — провідний інженер.

Основні напрями наукової діяльності Відділення:

 • дослідження закономірностей впливу меліорацій на водно-фізичні, хімічні, фізико-хімічні властивості ґрунтів в різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • обґрунтування видів та обсягів розвитку меліорацій;
 • вивчення закономірностей розвитку та використання меліорованих земель і меліоративних систем;
 • розробка наукових основ щодо забезпечення екологічної надійності роботи водогосподарсько – меліоративного комплексу;
 • дослідження впливу меліорацій на водний обмін, фізіологічні процеси рослин, урожайність сільськогосподарських культур;
 • участь у розробці автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем в меліоративному землеробстві;
 • участь у розробці концепцій, програм та напрямків розвитку водних меліорацій;
 • підготовка пропозицій щодо забезпечення нормативно-правового, нормативно — методичного супроводу водних меліорацій;
 • дослідження закономірностей зміни експлуатаційної надійності меліоративних систем, розробка заходів із її стабілізації;
 • розробка і впровадження нових технологій і технічних засобів для проведення ремонту і реконструкції діючих водогосподарських систем і меліоративних обєктів із використанням новітніх композиційних матеріалів;
 • розроблення нових, удосконалення існуючих технічних засобів та матеріалів для забезпечення роботи інженерної інфраструктури меліоративних систем та здійснення авторського нагляду за їхнім будівництвом та експлуатацією;
 • розроблення, виготовлення та випробування експериментальних, дослідних зразків технічних засобів для поліпшення роботи об’єктів і споруд меліоративних систем;
 • розробка технологічних і конструктивних схем щодо удосконалення і адаптації існуючих меліоративних систем до впровадження низьконапірної сучасної дощувальної техніки.

Comments are closed.