Адмінуправління

 Ромащенко Михайло Іванович 

 Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН


Вчений-аграрій, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Спеціалізується на дослідженні питань меліорації земель, раціонального використання водних ресурсів, захисту с.-г. угідь і сільських населених пунктів від шкідливої дії вод, технологій краплинного зрошення.

У 1974 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, аспірантуру цього університету. З 1977 і донині працює в ІВПіМ, де пройшов шлях від м.н.с. до директора інституту. З січня 2011 р. за сумісництвом працює на посаді академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації НААН України

Член науково-технічної ради Державного агенства водних ресурсів України, 2-х спецрад із захисту дисертацій, заступник головного редактора журналу «Водне господарство України» та збірника наукових праць «Меліорація і водне господарство».

М.І. Ромащенко автор і співавтор 350 друкованих праць, серед яких книги «Енергозбереження при роботі насосних станцій зрошувальних та осушувальних систем України» (1999), «Зрошення земель в Україні» (2000), «Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення» (2001), «Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання» (2002), «Інформаційне забезпечення зрошувального землеробства» (2005), «Системи краплинного зрошення» (2007), «Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України» (2009), «Краплинне зрошення овочевих культур і картоплі в умовах Степу України» (2012). Підготував 10 кандидатів наук, створив наукову школу з питань ресурсозберігаючого екологічно безпечного зрошення. За багаторічну плідну наукову діяльність нагороджено Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Розробки М.І. Ромащенка мають новаторський характер, широко впроваджуються у виробництво.

Сторінка на сайті НААН       Сторінка на Wikipedia

Шатковський Андрій Петрович 

Доктор с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи.

Закінчив Херсонський державний аграрний університет (2002). За фахом інженер-гідротехнік. У період з 2002 по 2003 рр. працював науковим співробітником відділу зрошуваного землеробства Інституту південного овочівництва і баштанництва УААН (м. Гола Пристань Херсонської обл.).

У 2004-2006 рр. – аспірант ІВПіМ з відривом від виробництва. З січня 2007 р. по червень 2011 року очолював лабораторію мікрозрошення. З липня 2011 року працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи. Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування параметрів краплинного зрошення просапних культур польової сівозміни, зокрема вивчення воднопоживного режиму ґрунту, дослідження закономірностей водоспоживання та формування зон зволоження. Автор та співавтор понад 230 наукових публікацій.

Яцюк Михайло Васильович.

В.о. заступника директора з наукової роботи

У 1995 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність; гідрологія суші, кваліфікація; гідролог-гідрохімік. Закінчив аспірантуру зазначеного університету та у 2001 році здобув науковий ступінь кандидата географічних наук. В період 1997-2014 рр. працював на різних посадах в Державному агентстві водних ресурсів України.

Державний службовець ІI рангу. У 2006 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Основний напрям діяльності — розробка законодавчих та нормативно-правових актів у сфері розвитку водного господарства, удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами на основі басейнового принципу, моніторинг якості води, наукове обгрунтування заходів щодо захисту від шкідливої дії вод.

Автор та співавтор понад 30 наукових праць.

Тел. (044) 257-40-30 (044) 257-40-01

Музика Олександр Павлович — Учений секретар

 

 

muzyka_iwpim@ukr.net
(044) 257-40-41

 

 Коваленко Петро Іванович — Радник дирекції

 

 

 

 

 Загайчук Анатолій Степанович — Провідний фахівець з стандартизації та     метрології

 

 

 

Михайлов Юрій Олексійович — Провідний фахівець з інвестиційної роботи

Васильченко Віктор Борисович — Провідний інженер з охорони праці та безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд

Comments are closed.