Відділ дренажу

Відділ дренажу Відділення меліорації Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

Завідувачка відділу – ВОРОПАЙ Галина Василівна, кандидат технічних наук.

 

Заст. зав. відділу – БАБІЦЬКА Олена Анатоліївна, кандидат технічних наук.

Склад відділу:

 • Головний науковий співробітник – КУЗЬМИЧ Людмила Володимирівна, доктор технічних наук, старший науковий співробіник.

Ідентифікатори та профілі: SCOPUS; ORCID; Google Академія

 • Головний науковий співробітник – ПОЛЯКОВ Вадим Леонтійович, доктор технічних наук, старший науковий співробіник.

Ідентифікатори та профілі: SCOPUS, ORCID; Google Академія

 • Провідний науковий співробітник – МОЛЕЩА Неля Богданівна, кандидат технічних наук.

Ідентифікатори та профілі: SCOPUS; ORCID; Google Академія

 • Старший науковий співробітник – ХАРЛАМОВ Олексій Ігорович, кандидат технічних наук.

Ідентифікатори та профілі: SCOPUS; ORCID; Google Академія

 • Старший науковий співробітник – КОТИКОВИЧ Ігор Вікторович, кандидат технічних наук.

Ідентифікатори та профілі: SCOPUS; ORCID; Google Академія

Основні напрямки наукової діяльності Відділу:

 • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо розроблення теоретичних та методичних основ створення ресурсозберігаючих та екологічно-безпечних технологій, адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов гумідної зони, конструкцій водорегулюючих систем, підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони;
 • оцінка технічного стану дренажних систем та їх впливу на природне середовище;
 • аналіз ризиків, діагностика і моніторинг стану гідротехнічних споруд (колекторно-дренажної мережі), підвищення їх надійності та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем гумідної зони;
 • розроблення і впровадження удосконалених технічних засобів для оснащення гідротехнічних споруд на каналах та дренажних колекторах;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих конструкцій колекторно-дренажної мережі, визначення її оптимальних параметрів відповідно до сучасних змін клімату та техніки поливу;
 • розроблення та удосконалення комплексного захисту сільських територій та населених  пунктів від підтоплення та затоплення;
 • вивчення сучасного стану та оцінка ефективності застосування осушувальних меліорацій в забезпеченні водорегулюючої здатності Полісся України в умовах кліматичних змін;
 • розроблення наукових засад законодавчого врегулювання питань щодо ефективного використання меліорованих земель;
 • виконання маркетингових досліджень, розроблення концепцій та перспективних напрямів розвитку осушувально-зволожувальних меліорацій;
 • міжнародне науково-технічне співробітництво з науковими установами та фірмами інших країн шляхом виконання спільних досліджень, обміну результатами, проведення інших взаємовигідних операцій;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, нарад з питань по напрямках роботи Відділу, публікація наукових праць, участь у виставках, тощо.

Перелік  послуг та консультацій для впровадження розробок

 1. Оцінка технічного стану інженерної інфраструктури меліоративних систем та розробка системи заходів і техніко-технологічних рішень щодо подовження її залишкового ресурсу.
 2. Розробка системи заходів та комплексу технолого-технічних рішень з підвищення водозабезпеченості меліоративних систем для забезпечення оптимального водного режиму на осушуваних землях впродовж вегетаційного періоду
 3. Рекомендації щодо модернізації та технічного переоснащення інженерної інфраструктури дренажних систем на засадах акумуляції та використання місцевого дренажного стоку для зволоження вирощуваних сільськогосподарських культур.
 4. Рекомендації щодо створення та впровадження новітніх конструкцій інженерної інфраструктури дренажних систем, у т.ч. модульного типу.
 5. Розробка ресурсоощадливих технологій та технічних засобів управління процесами водорегулювання, їх адаптація до конкретних природно-кліматичних умов та вимог сучасного агровиробництва.
 6. Визначення оптимальних режимів зволоження (осушення) на поточний вегетаційний період.
 7. Консультативні послуги з питань впровадження сучасних технологій управління водним режимом на осушуваних землях у відповідності з вимогами землекористувачів.
 8. Рекомендації з відновлення, модернізації та проектування систем дренажу.
 9. Розробка систем захисту сільських територій та населених пунктів від підтоплення та затоплення

Наявні проекти, що пропонуються потенційним споживачам

 • Ресурсоощадні технології управління вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушуваних землях (методичні рекомендації).
 • Енергозберігаючі технології управління процесами водорегулювання на системах польдерного типу (методичні рекомендації).
 • Рекомендації з підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони на засадах створення акумуляційних ємкостей.
 •  Рекомендації щодо використання водоакумуляційної здатності польдерних меліоративних систем в Закарпатській області під час паводків та обводнення прилеглих територій.
 • Методика проведення натурних обстежень та оцінки технічного стану меліоративних систем гумідної зони.
 • Методичні рекомендації з вирощування високопродуктивних кормових культур на меліорованих землях гумідної зони.
 • Рекомендації щодо подовження експлуатації дренажних систем з тривалим терміном роботи.
 • Комплекс заходів (інженерно-технічних, водогосподарських, агролісомеліоративних та природоохоронних) для захисту слабодренованих територій від підтоплення.

Приклади реалізації проектів

Ресурсоощадні технології управління вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушуваних землях (методичні рекомендації) – осушувально-зволожувальна система «Іква» (Рівненська обл.), вирощувана культура – кукурудза на силос, економія води за період проведення апробації «червень-липень» склала 670 м3/га, зменшення в 2-3 рази експлуатаційних витрат на проведення шлюзувань.

Комплекс заходів захисту територій від підтоплення використано Українським товариством охорони птахів на території Каланчацького району при реалізації проекту “Відновлення річки Каланчак для природи майбутніх поколінь”.

 

Методика проведення натурних обстежень та оцінки технічного стану меліоративних систем гумідної зони – Чернігівська обл., меліоративна система «Прохори», площа 1,8 тис. га; Рівненська обл., меліоративна система Сарненської дослідної станції ІВПіМ, площа 476 га; Сумська обл., меліоративна система «Ромен», площа 9,8 тис. га.

Методичні рекомендації з вирощування високопродуктивних кормових культур на меліорованих землях гумідної зони – ДП ДГ  «Надія» НААН,  с. Ведмеже, Роменський район, Сумська область, площа 15 га; селекційно-демонстраційний полігон високопродуктивних кормових культур селекції установ НААН м. Сарни, Рівненська обл., площа 0,3 га.

Узагальнено і висвітлено результати досвіду вирощування перспективних кормових культур (пайзи. амаранту та кормових бобів), обґрунтовано перспективність їх вирощування на осушуваних землях за критеріями: економічна ефективність, адаптаційна здатність, енергетична та поживна цінність, спектр використання (кормове, продовольче, лікарське). Наведено результати досліджень (2016-2020 рр.) на осушуваних землях Полісся та Лісостепу України з питань визначення основних технологічних параметрів вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів, зокрема за фазами розвитку та з урахуванням критичних періодів їх оптимального вологозабезпечення, агротехнічних заходів і оптимальних норм удобрення за впрошування на торфових та мінеральних ґрунтах. Висвітлено результати досліджень щодо визначення норм сумарного сезонного водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів за декадами і фазами розвитку для умов Полісся та Лісостепу України.

 • Енергозберігаючі технології водорегулювання на системах польдерного типу (методичні рекомендації) – Державне агентство водних ресурсів України.
 • Рекомендації щодо використання водоакумуляційної здатності меліоративних систем в Закарпатській області для захисту територій в паводкові періоди – ДП “Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області ”.
 • Наукове обґрунтування захисту від шкідливої дії вод – земельна ділянка садового товариства в районі с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, «Садове товариство «Друзі»
 • Науково-експертний висновок щодо відновлення дренажних систем у Ковельському районі Волинської області – сільськогосподарські угіддя у господарствах СТОВ “Васюти” та СТОВ “Білинське” Ковельського району Волинської області загальною площею 2000 га.

Comments are closed.