Пропонуємо

Відділ інформаційних технологій і маркетингу інновацій
тел: 044 257 89 79
факс: 044 257 40 01

Рекомендації:

 Рекомендації з технології краплинного зрошення овочевих культур і картоплі в умовах Степу України.
Від 5до 7 тис.грн/га (щорічний обсяг – від 60 до 250 га).

 

 

 

 Рекомендації з технології вирощування зерняткових садів на клонових підщепах за краплинного зрошення для умов Лісостепу України.
Економічний ефект – 7-10 тис. грн./га (щорічний обсяг – 300-400 га).

 

 

 

 Рекомендації з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур із застосуванням тензиометричного методу

 

 

 


Рекомендації з технології краплинного зрошення столових виноградників при вирощуванні їх на важкосуглинкових ґрунтах півдня України.
Економічний ефект – 4-5 тис. грн./га,(щорічний обсяг – 100-150 га).

Рекомендації з технології краплинного зрошення кавуна в умовах Сухого Степу України
Від 2до 5 тис.грн/га (щорічний обсяг – від 20 до 50 га).

 Методичні рекомендації з управління водорозподільними системами із застосуваннямсучасних інформаційних технологій

 

 

 


Рекомендації з обґрунтування вибору заходів щодо невиснажливого використання осушуваних торфів


Методика оцінки стану ландшафтів Полісся з осушуваними органогенними ґрунтами і обґрунтування заходів з їх раціонального використання, збереження і охорона (в умовах України і Білорусі)
1,2 млн. га осушуваних органогенних ґрунтів

Рекомендації з розробки проектів контейнеризації непридатних і заборонених пестицидів
Охорона навколишнього природного середовища

Рекомендацій з інтегрованого планування використання водних та земельних ресурсів на сільських територіях.
Сприяють оптимізації використання водних та земельних ресурсів та збереженню навколишнього середовища

Рекомендації з екологічно безпечного та раціонального використання водно земельних ресурсів меліорованих агроландшафтів перезволожуваної зони на засадах інтегрованого управління

Рекомендацій з підвищення продуктивності с.-г. культур при їх вирощуванні на різних типах осушуваних ґрунтів з використанням бактеріальних препаратів.

Рекомендації з застосування регуляторів росту у рослинництві

Рекомендації по застосуванню рідких комплексних добрив

Рекомендації до використання стічних вод міст для зрошення

Рекомендації з вибору технологічних схем та способів підготовки води в системах мікрозрошення

Рекомендації з технології і методах сумісного використання багатоопірних і мобільних дощувальних машин

 

Способи, технології, технічні засоби:

Спосіб тривалого підвищення продуктивного потенціалу та посівних якостей насіння сортових посівів сільськогосподарських культур
Підвищення продуктивності до 20% в рік внесення, післядія – підвищення продуктивності до 10% в перший рік

Спосіб тривалого підвищення продуктивного потенціалу сортів картоплі
Підвищення продуктивності до 20% в рік внесення, післядія – підвищення продуктивності до 10% в перший рік

Спосіб тривалого підвищення продуктивного потенціалу та якості продукції садів і ягідників
Підвищення продуктивності до 20% в рік внесення, післядія – підвищення продуктивності до 12% в перший рік, до 10% на другий рік

Спосіб підвищення продуктивного потенціалу гібридного насіння кукурудзи першого покоління для зростання урожайності виробничих посівів з нього
Підвищення продуктивності до 20% в рік внесення, післядія (+ до ефекту гетерозису) – підвищення продуктивності до 12%

Спосіб підвищення продуктивного потенціалу гібридного насіння соняшника першого покоління для зростання урожайності виробничих посівів з нього у наступному році
Підвищення продуктивності до 20% в рік внесення, післядія (+ до ефекту гетерозису) – підвищення продуктивності до 12%

Спосіб застосування розчинного органічного добрива Біоцикл-М
Підвищення продуктивності посівів до 20%, сировина – відходи с.-г. виробництва

Технічні засоби для будівництва споруд з захисту водних об’єктів від локального забруднення господарсько-побутовими стічними водами
Зменшення вартості будівництві на 30% в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами

Технічні засоби і рішення для влаштування споруд з захисту водних об’єктів від забруднення непридатними пестицидами
Охорона навколишнього природного середовища

Технологія і обладнання очистки стічних вод промислових підприємств, в т.ч. гальванічних відділень
Зменшення матеріальних і енерговитрат на 20%

 

Comments are closed.