Інформаційно-аналітична система управління зрошенням «Полив онлайн»

Інформаційно-аналітична система управління зрошенням «Полив онлайн»

В Інституті  водних проблем і меліорації НААН розроблено Інформаційно-аналітичну систему  управління зрошенням «Полив онлайн».

Система реалізує процес управління поливами на основі наступних показників:

 • Підтримання вологовмісту ґрунтів у вузькому діапазоні високого вологозабезпечення (0,8 ÷ 0,85 НВ ÷  НВ);
 • Використання в якості показника рівня вологозабезпечення та доступності ґрунтової вологи – тензіометричного тиску (капілярного потенціалу) ґрунтової вологи;
 • Використання основної гідрофізичної характеристики (кривої водоутримувальної) здатності) ґрунту  для визначення НВ та оптимального діапазону доступної для рослини вологи;
 • Використання для прогнозних розрахунків строків і норм поливу рівняння вологоперенесення в термінах потенціалу ґрунтової вологи;
 • Використання датчиків  тензіометричного тиску  для інструментального контролю (моніторингу) рівня вологозабезпечення та корегування прогнозних (розрахункових) строків і норм поливу
 • Використання для розрахунку сумарного випаровування декількох  методів (Penman–Monteith, Штойко, Іванова тощо);
 • Використання короткотермінових (прогнозів погоди (до 5 діб) для прогнозних розрахунків сумарного випаровування;
 • Використання даних дистанційного зондування стану та рівня вологозабезпечення рослин та умов розповсюдження даних про строки і норми поливу на поля аналоги, що не охоплені інструментальними вимірюваннями;
 • Проведення більшої кількості поливів меншими нормами (зволоження ґрунту не більше ¾ потужності кореневого шару).

Система вологозабезпечення ґрунтів здійснює  прогнозування норми і терміну поливу на 5 днів з видачею рекомендацій на мобільний пристрій користувача.

Переваги використання  системи “Полив онлайн”:

 • Точність прогнозування і керування станом вологозабезпечення ґрунту;
 • Автоматичний моніторинг вологозабезпечення  ґрунту та фактичної поливної норми;
 • Економія поливної води та електроенергії;
 • Оптимізація використання поливної техніки та потужностей насосних станцій;
 • Підвищення врожайності сільськогосподарських культур ≥ 10 %;
 • Відносно невисока вартість обладнання і консалтингових послуг.

Розробник: Інститут водних проблем і меліорації. Відділ інформаційних технологій та маркетингу інновацій. 

Comments are closed.