Засідання Президії НААН. Наукові засади розвитку меліорації земель в Україні.

28 листопада 2012 року, в актовій залі Академії відбулося засідання Президії НААН України, на якому розглядалося питання: Наукові засади розвитку меліорації земель в Україні.

Порядок денний засідання включав доповідь Шатковського Андрія Петровича – заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН  та доповідь Балюка Святослава Антоновича – в.о. директора Національного наукового центру «Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім..О.Н.Соколовського», академіка НААН.

 

 

 

 

Відеопрезентація Шатковського А.П.

В обговоренні питань порядка денного участь взяли перший заступник Голови Держводагентства М.Яцюк, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації П.Коваленко, начальник Херсонського обласного управління водних ресурсів Є. Коваленко, начальник Управління Головного Каховського магістрального каналу Ю. Ващенко, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування Д. Мельничук, заступник начальника Деснянського басейнового управління водних ресурсів В. Чудік.

Є. Коваленко

М. Яцюк

П. Коваленко

 

 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора Інституту водних проблем і меліорації НААН кандидат сільськогосподарських наук Шатковського А.П. та співдоповідь в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського» академіка НААН Балюка С.А. «Наукові засади розвитку меліорації земель в Україні», Президія Академії відмічає, що в останні роки у галузі меліорації земель сформувався кризовий стан, зумовлений багатьма чинниками, в основі яких лежить слабка економіка сільськогосподарського виробництва взагалі та на меліорованих землях зокрема. Такий стан меліорації в Україні прямо протирічить загальносвітовій тенденції до постійного нарощування площ меліорованих земель та підвищення їх ролі в продовольчому і ресурсному забезпеченні.

   Внаслідок земельної реформи інженерна інфраструктура внутрішньогосподарських меліоративних систем на тривалий час залишалася без власника, а потім її було передано у комунальну власність місцевим радам, що призвело до її фактичного руйнування. Незадовільний технічний стан внутрішньогосподарської частини меліоративних систем та парку дощувальної техніки дають можливість сьогодні здійснювати поливи лише 620 тис. га площ з наявних 2,6 млн. га та забезпечити необхідний водно-повітряний режим лише 1,8 млн. га площ із загальної площі 3,3 млн. га меліорованих земель гумідної зони. До найнижчих рівнів знизилися об’єми хімічної меліорації ґрунтів. Потребує удосконалення нормативно-законодавча база, зокрема Закон України «Про меліорацію земель» і підзаконні акти до нього.

   Питання наукового забезпечення розвитку меліорації та використання меліорованих земель розглядалось на засіданні Бюро Президії НААН 14 березня 2012 року. Було відзначено що в результаті досліджень, які виконувались у 2006-2010 роках за програмами НТП «Розвиток меліорованих територій» та «Родючість, охорона і екологія грунтів», а у 2011-2012 роках – за ПНД «Стале водокористування та меліорація земель» і «Родючість, охорона і раціональне використання грунтів», науковими установами НМЦ «Меліорація» та «Родючість, охорона і раціональне використання грунтів» в основному забезпечено формування наукових засад розвитку меліорації земель в Україні на сучасному етапі, а саме:

– визначено агроресурсний потенціал України та сформовано науково-методичні підходи до районування території країни з врахуванням потреб в меліораціях;
– дано оцінку водоресурсного потенціалу країни, встановлено закономірності формування якості водних ресурсів залежно від обсягів їх споживання, обґрунтовано екологобезпечні та технологічно доцільні норми водопотреби сільськогосподарських культур;
– встановлено основні закономірності та напрями сучасних процесів еволюції ґрунтів при зрошенні, осушенні та хімічній меліорації, роль та кількісні параметри лісосмуг для забезпечення формування оптимального водного режиму зрошуваних територій;
– розроблено теоретичні основи управління водорозподільними системами на принципах ресурсо- та енергозаощадження, технології та програмно-технічні засоби автоматизованого управління водорозподілом;
– технології та методи сумісного використання широкозахватних дощувальних машин, агротехнічні вимоги на конструкції сучасних дощувальних машин;
розроблено ресурсозбережні технології хімічної меліорації кислих, солонцевих і зрошуваних земель.
  Розроблено: технології та технічні засоби мікрозрошення сільськогосподарських культур; наукові засади реконструкції та модернізації меліоративних систем, технології та композиційні матеріали для відновлення і ремонту гідротехнічних споруд; теоретичні основи управління продукційними процесами основних сільськогосподарських культур при зрошенні, встановлено закономірності та розроблено математичні моделі формування продуктивності основних польових культур при зрошенні, процесів оптимізації водного режиму ґрунтів та технології вирощування основних сільськогосподарських культур при зрошенні; технології водорегулювання та вирощування основних сільськогосподарських культур на осушених землях.

 Підготовлено: проекти змін до Закону України «Про меліорацію земель», «Про консолідацію земель сільськогосподарського призначення»; проект Закону України «Про ґрунти та їх родючість», проекти Концепції екологобезпечного використання меліорованих земель, Водної стратегії України на період до 2020 року, Концепції розвитку мікрозрошення в Україні на період до 2020 року, Концепції відновлення виробництва в Україні дощувальної техніки; проект Загальнодержавної програми розвитку водного господарства України та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2020 року, наукове обґрунтування Схеми та Державної програми протипаводкового захисту в басейнах річок Прут, Дністер та Сірет, Схеми комплексного захисту території Херсонської області від процесів затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами; програму енергоефективності та енергозабезпечення на водогосподарських системах України на 2006-2010 роки та Програму підвищення енергоефективності водогосподарських систем України на 2010-2014 роки; Концепцію «Хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів», «Агрохімічного забезпечення землеробства на період до 2015 року», «Екологічного нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив»; понад 20 рекомендацій за різними складовими розвитку та використання меліорації; проекти 150 ДСТУ з питань якості води, іригаційного устаткування та технологій зрошення, в тому числі основоположні термінологічні стандарти «Водне господарство», «Водна меліорація», «Гідротехніка», «Мікрозрошення», «Зрошуване землеробство» та інші.

   Результати  виконаних досліджень в цілому дозволяють забезпечити науковий супровід розвитку меліорації земель на сучасному етапі, у тому числі і завдань з розвитку меліорації земель, передбачених «Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства  та екологічного оздоровлення р. Дніпро на період до 2021 року» що прийнята Верховною Радою і введена в дію відповідним Законом України в червні 2012 року.

  Разом з тим, для забезпечення сталого розвитку меліорації на новітніх техніко-технологічних засадах, кінцевою метою якого є відновлення ролі меліорованих земель як страхового фонду в ресурсному та продовольчому забезпеченні держави в умовах глобальних змін клімату, наростаючого дефіциту водних ресурсів, у тому числі і створення умов стабільного, незалежно від погодних умов, виробництва 80 млн. тон зерна в рік наукові засади розвитку меліорації земель потребують подальшого удосконалення та поглиблення.

Від Інституту водних проблем і меліорації на засіданні Президії були присутні: Крученюк В.Д., Загайчук А.С., Тараріко Ю.О., Шевчук С.А.,  Шевченко А.М., Книш В.В., Натальчук А.М. , Ясенчук Т.О., Коломієць С.С.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.